Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 2.12.2003
Svátek má Blanka
  Výběr z vydání
 >PRIVATIZACE: V Brně v Královopolské, a. s., se teď o něčem rozhoduje
 >KOMENTÁŘ: Těžký život politického vtipálka
 >REAKCE: Boj o důchod není jen věcí pana Olmera.
 > ŠAMANOVO DOUPĚ: Síly reakce NATO v Liberci
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Drastický krok proti spamu
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdo se od koho učí
 >ARCHITEKTURA: Krása prvorepublikových portálů
 >POLICIE: Čeko-Grosso-latinoamericáno
 >ZÁBAVA: Žerte a hubněte, hubněte a žerte!
 >POLITIKA: Elektronická demokracie je uskutečnitelná
 >EKONOMIKA: Investoři jsou nerozhodní
 >PENÍZE: Cokoliv na hypotéku?
 >FEJETON: Můj boj o důchod II
 >FEJETON: Vlna nostalgie v Čechách
 >ŠKOLSTVÍ: Obchod nebo sponzoring?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
2.12. Žádné další Romy tu nechceme!
www.infoservis.net

Celkem 730 podpisů pod petici posbíraných během jediného víkendu a opakované schůze v místní hasičské zbrojnici vrcholící vážnými úvahami o tom, že se městská část Držovice odtrhne od Prostějova. Co přimělo Držovické k tak vášnivému vyjádření nesouhlasu s politikou města Prostějov? Zděšení vzbudil záměr města přestěhovat do Držovic šestičlennou rodinu pana Antona Hangurbadža, která původně bydlela v jiné části Prostějova. Problém je v tom, že jsou Romové a navíc přicházejí z bývalé kolonie U Svaté Anny.

Romové jsou poslední kapka

Jde ale jen o rasové předsudky? Občané Držovic tvrdí, že jejich petice není namířená proti Romům. Nesouhlasí prý s tím, jak prostějovská radnice řešila celý problém s vystěhováváním lidí z kolonie. S postojem Prostějova k problémům ve své obci jsou nespokojení už delší dobu, stěhování rodin ze Svaté Anny je prý jen poslední kapkou. Městu vyčítají, že do Držovic málo investuje, dosud tu není hloubková kanalizace, za katastrofální označují místní stav veřejného osvětlení.

Dnes už zaniklou prostějovskou kolonii U Svaté Anny, odkud se má do Držovic stěhovat rodina Hangurbadžových, tvořily čtyři zchátralé dlouhé přízemní domky z počátku minulého století. Nebylo tu odpovídající hygienické zázemí, chyběly rozvody pitné vody. Ještě před třemi lety tu bydlelo přes 300 lidí. V kolonii se vyskytly žloutenkové epidemie a obyvatelé sousedního sídliště se báli jejich možného šíření do okolí. Z těchto důvodů se město rozhodlo kolonii zrušit.

Špatní sousedi

Jejím obyvatelům přidělilo 17 městských bytů a ostatním zajistilo bydlení v okolních obcích. Rodina Antona Hangurbadža zůstala v kolonii jako poslední. Teď se bude stěhovat do Držovic, do obce, kde proti jejímu přistěhování víc než 700 lidí sepsalo petici.

V Držovicích bydlí jediná rodina z původních obyvatel kolonie U Svaté Anny. Přesto prý místním působí takové problémy, že už nikoho dalšího odsud nechtějí. Stačí, že přichází z místa, kde bydleli ti, kteří v obci údajně dělají problémy. Noví sousedé prý nerespektují zásady hygieny, vyvolávají potyčky, kradou a obtěžují místní obyvatele. Petice proti Hangurbadžovým není prvním protestem vzešlým z Držovic. Už v únoru místní požadovali okamžité vystěhování rodiny pocházející ze Svaté Anny, protože prý neustále obtěžuje své sousedy, mimo jiné žebráním.

Pana Hangurbadža si vážím

Marie Hájková, tajemnice pracovní skupiny prostějovského městského úřadu pro řešení problematiky v kolonii U Svaté Anny, považuje přístup obyvatel Držovic za nepřijatelný. „Přineslo to opravdu spoustu problémů, jak panu Hangurbadžovi, tak i mně. Antonína Hangurbadža si velice vážím, jsem vlastně tlumočnicí mezi městem a obyvateli městských bytů, takže ho dobře znám. Od počátku byl mojí pravou rukou, dá se říct správcem objektu U Svaté Anny. Přesvědčila jsem ho, aby se odstěhoval mezi posledními, protože měl mezi lidmi z kolonie přirozenou autoritu a mohl stěhování pomoct organizovat. Svým způsobem na to doplatil, protože kvůli průtahům s hledáním bydlení od dubna trpěl v těch nelidských podmínkách, když už ostatní byli pryč.“

Přestěhovávání lidí z kolonie U Svaté Anny probíhalo podle jednotného klíče. Těm, kteří nedostali nájemní byty v Prostějově, našlo město v některé z okolních obcí dům za rozumnou cenu. Rodiny uzavřely smlouvu o koupi domu a zastupitelstvo jim odsouhlasilo půjčku, která je za určitých podmínek nevratná. Stačí, aby se do nového domu přestěhovali všichni obyvatelé původní bytové jednotky v kolonii u Svaté Anny, aby 5 let neprodali dům jako celek ani jeho podíl, udržovali objekt ve způsobilém stavu a hradili všechny služby spojené s jeho provozem.

Když nebudete slušní, můžete táhnout

V případě Hangurbadžových ale všechno dopadlo jinak. Měli dostat částku kolem půl milionu korun na koupi vlastního domu. Pod tlakem protestů Držovických se ale město rozhodlo dům pro Hangurbadžovy koupit samo a rodině ho pouze pronajímat. Podle radní Raškové má řešení zajistit, aby mělo město nad děním v Držovicích větší kontrolu. Místnímu tisku řekla: „Nájemní smlouvu budou mít na jeden rok. Pokud se nebudou v Držovicích chovat slušně, město je může kdykoliv vystěhovat.“

Smlouva je tedy uzavřena na dobu určitou na jeden rok, v případě, že nájemníci dodrží smluvní podmínky, bude prodlužována vždy o jeden rok. Podle koordinátora terénních programů společnosti Člověk v tísni Michala Kojana, který se situací Hangurbadžových právně zabýval, mělo město s Antonem Hangurbadžem uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, tedy takový typ smlouvy, jaký měl v původním nájmu v kolonii U Svaté Anny.

To ještě není konec...

Pan Hangurbadžo ale boj o smlouvu, na kterou by měl nárok, vzdal. Už dva měsíce totiž bydlí u příbuzných v nevyhovujících podmínkách a zastupitelstvo mu jasně naznačilo, že jiné řešení jeho situace jednáním neprojde, protože přednost má uklidnění situace v Držovicích. I kdyby se nevzdal naděje, musel by na lepší řešení své situace zřejmě čekat neúnosně dlouho. „Myslím, že pod tlakem okolností podepsal smlouvu, která je pro něj méně výhodná, než by byla ta, na kterou měl nárok. Město prostě využilo jeho postavení. Teď se navíc bude stěhovat někam, kde ho nechtějí. Už to by byl lidsky přijatelný důvod smlouvu odmítnout,“ shrnuje situaci pana Hangurbadža Kojan.

Ani to, že Hangurbadžovi přišli o možnost koupit si v Držovicích dům do osobního vlastnictví, ale místní neuspokojilo. Město Prostějov podle členů petičního výboru jen přesouvá problémy z kolonie U Svaté Anny k nim. Poté, co zastupitelstvo rozhodlo, že další rodinu do Držovic přece jen přestěhuje, sešli se nespokojení občané znovu v hasičské zbrojnici. Domlouvali tu, jakým způsobem by se mohli osvobodit od závislosti na Prostějově. O odtržení prý uvažovali už dávno, o samostatnost ale nemohou požádat dřív, než v roce 2006. Ne všichni se ale na touze odtrhnout se od města shodnou, zatím proto dohodli, že založí občanské sdružení, které by na radnici mělo prosazovat jejich zájmy.

Situaci, která nastala v Držovicích, možná město Prostějov nečelí naposledy. Podle informací terénních programů společnosti Člověk v tísni se připravuje demolice dalšího domu ve městě. „Jeho nájemníci mají také smlouvy na dobu neurčitou, všichni by tedy opět měli mít nárok získat stejný typ smlouvy v novém bydlení. Když se ale podíváme, jak se zastupitelé města zachovali k panu Antonovix Hangurbadžovi, zůstává otázka, jak bude město postupovat v obdobných případech v budoucnu. Bude se taky snažit porušit normy občanského práva a změnit dobu trvání nájemních smluv z doby neurčité na dobu určitou?“ uvažuje Michal Kojan.

Lenka Vochocová

Autorka je redaktorkou Infoservisu

Více k tématu Zlí cizinci a hodní našinci na stránkách www.infoservis.net.


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku