Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 5.12.2003
Svátek má Jitka
  Výběr z vydání
 >HISTORIE: Jedno zapomenuté výročí
 >IZRAEL: Kámen do stojaté vody
 >INFORMATIKA: Podle Mlynáře jsou atesty nepovinné, když budete tvrdit, že provozujete "zkušebně"
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Blbá Evropa
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - šumáky
 >PSÍ PŘÍHODY: Sbližování pokračuje
 >NÁZOR: Přijde Santa Klaus?
 >DETEKTIVKA: Člověk a osud
 >HYGIENA: Gentle Cut neboli Odchlupovač výtečný
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >POLITIKA: Oč půjde v eurovolbách
 >PENÍZE: Strašák důchod
 >NÁZOR: Suplika
 >CHTIP: Freudova přednáška o snech
 >LIDÉ: Deset let od smrti Franka Zappy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
5.12. INFORMATIKA: Podle Mlynáře jsou atesty nepovinné, když budete tvrdit, že provozujete "zkušebně"
Milan Novák

V úterním Press Klubu rádia Frekvence 1 se ministra s odkazem na můj článek o provozování Portálu veřejné správy bez splnění povinnosti atestu, zeptala moderátorka Barbora Tachecí a její dotaz se už neodvážil ministr ignorovat, jako to dosud dělá zatím naší odborové organizaci. Náš písemný podnět o porušování zákona, předaný mu už před více než měsícem, zatím jednoduše ignoruje a neodpověděl nám na něj. Provozování portálu veřejné správy bez atestu však ministr Mlynář v rádiu vysvětlil velmi pochybným a lehce vyvratitelným způsobem:

Tachecí: "Jak je to s tím atestem?"

Mlynář: "Tak ten portál je ve "zkušebním" provozu, takže informační systém podle zákona ve zkušebním provozu samozřejmě atest mít nemusí, jakmile přejdeme do "plného" provozu, samozřejmě bude atestován v souladu se zákonem."

Do ministrova vyjádření jsme si mohli myslet, že provozování Portálu veřejné správy bez povinného atestu bylo pouhým opomenutím Ministerstva informatiky. Nyní je již jasné, že důvodem porušování zákona je neodbornost ministra informatiky Mlynáře, který nezná zákon o informačních systémech veřejné správy (dále jen zákon "o ISVS"), jehož dodržování má jeho ministerstvo kontrolovat.

Lze se zajisté povznést nad dřívější ministrovu elementární neznalost počtu bitů v jednom byte, ale neznalost základních pojmů zákona o informačních systémech veřejné správy, či snaha vymlouvat se při vlastním pochybení jinou interpretací jejich významů, než je tímto zákonem stanovena, by měla být pro křeslo ministra informatiky neomluvitelná. Nešlo přitom o bleskový chyták redaktorů jako v případě dotazu na jeho znalost počtu bitů, ale o podnět, který mu naše odborová organizace ministra předala již před měsícem a měl dost času na provedení kontroly porušení "svého" zákona, se svým jediným nekontrolujícím kontrolorem informačních systémů veřejné správy, zbývajícím mu z původního zrušeného/nezrušeného oddělení kontroly.

Nesmyslná ministrova výmluva o tom, že povinnost atestu pro Portál veřejné správy neplatí, protože jej provozuje Ministerstvo informatiky "zkušebně" a splní ji, až pojede naplno, by byla (pokud by alespoň teoreticky měla platit) návodem na to, jak se plnění zákonů flagrantně vyhýbat. Každému by stačilo totéž tvrdit nejenom o informačním systému, ale o jakémkoliv jiném produktu nebo službě hlídané zákonem. Dovedeno do důsledků by stačilo si pak např. na budovu postavenou načerno, na výrobnu černého lihu, na neodzkoušené auto, na nějaká farmaceutika aj. produkt, pro který je povinnost splnění nějakého atestu, ověření, zkoušky, auditu, povolení, vysílací licence atd., formálně napsat "Jsme ve zkušebním provozu, zákon budeme dodržovat, až někdy pojedeme naplno (zatím vyrábíme, či jedeme s polovičním produktivitou)" .

V ustanovení § 5, odst. 2, písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, je orgánům veřejné správy stanovena povinnost zajistit udělení atestu informačního systému před jeho uvedením do provozu a neuvádět informační systém do provozu bez udělení tohoto atestu. Portál veřejné správy je typickým informačním systémem veřejné správy (správcem tohoto portálu je Ministerstvo informatiky přímo stanoveno v § 4 písm. i) zákona o ISVS). Nesmí tedy být Ministerstvem informatiky provozován bez řádného atestu a platí i u něj jednoznačná povinnost zajistit atest ještě před uvedením do provozu. Není o čem pochybovat. V NP jsem tento problém podrobně popsal už ve svém článku 4.11. INFORMATIKA: Ministr informatiky Mlynář zrušil kontrolu ISVS.

(viz: http://pes.internet.cz/clanky/2003/11/33807_0_0_0.html ).

Navíc ve skutečnosti nejde ani věcně o žádné zkušební provozování Portálu veřejné správy, ale o jeho řádné veřejné provozování ministerstvem informatiky s tím, že o další služby bude tento portál postupně rozšiřován.

V řádném provozu, umožňujícím dálkový přístup veřejnosti je již nejméně od 6. 10. 2003. Tento den byl zpřístupněn veřejnosti na INVEXU (viz tisková zpráva z 6. 10. níže), když do té doby byl portál přístupný k testovacím účelům pouze na přístupové heslo. V listopadovém čísle reklamního stranického měsíčníku AGENDY 12 se US-DEU doslovně chlubila, že Portál veřejné správy absolvoval na INVEXU 2003 "ostrý" start, když v roli startéra byl ministr informatiky za US-DEU Vladimír Mlynář. Od letošního 6. října tedy plní portál veřejné správy své zákonem dané poslání usnadnit veřejnosti dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy (§ 2 odst. 2 písm. r) zákona o ISVS) a je informačním systémem uvedeným již řádného do provozu. Pochopitelně až bude provoz tohoto informačního systému plnější (např. o službu informací z katastrálních úřadů a další, které budou nepochybně přibývat), bude své poslání plnit více, ale změny rozsahu informačního systému se řeší dalšími, tzv. přírůstkovými atesty. Jinak by každý orgán veřejné správy mohl kdykoliv a jakkoliv dlouho tvrdit, že jede pouze ve zkušebním provozu.

Dovedete si představit, že by tvůrce vozidla vyrobeného v domácí dílně, s ním pravidelně jezdil po městě a ostatním účastníkům silničního provozu by suverénně tvrdil, že jeho vozidlo nemusí být schváleno k provozu na veřejných komunikacích, protože se s ním projíždí jenom "zkušebně" maximálně na třetí rychlostní stupeň rychlostí 100 km v hodině a schválení si určitě zajistí, ovšem až tehdy, bude-li potřebovat jezdit skutečně naplno, na nejvyšší rychlostní stupeň.

Problémem pochopitelně je, že pan ministr může tvrdit cokoliv. Nikdo jiný než ministerstvo informatiky na dodržování tohoto ustanovení nedohlíží a není-li žalobce, není ani soudce.

Na závěr si neodpustím vyjádřit se k nepříslušným výrokům pana ministra na odborářskou, potažmo moji adresu ve zmíněném Press-klubu Frekvence 1, když současně povinnost odpovědět přímo nám ignoruje. Rozlícený pan ministr náš podnět na státní úřední orgán povolaný k posuzování konkrétních porušování zákona ve veřejné radiové relaci označil dehonestujícím výrazem "udání". Je nám líto, že jako představitel dohledového orgánu neměří při svých závěrech všem stejným objektivním metrem, jakým měřil jako novinář. Trestní oznámení jeho domovského týdeníku Respekt na vládu určitě nikdy slovem udání neoznačoval.

Svými obstrukcemi může ministr nanejvýš zabránit jenom udělení té pokuty, kterou by si měl vyměřit on sám za porušování "svého" zákona. Nemůže však stejným způsobem zabránit případnému udělení již třetí pokuty od ÚHOS, tentokrát za sjednání zakázky Portálu veřejné zprávy za 160 milionů korun bez výběrového řízení nejvyššího stupně - veřejné obchodní soutěže. Úřad pro ochranu veřejné soutěže už naší odborové organizaci na náš podnět odpověděl, že zahájil prověřování této zakázky ministerstva informatiky a vyžádal si k tomu příslušnou dokumentaci.

Pro ty, kteří si chtějí výmluvy pana ministra o zkušebním provozu portálu osobně ověřit, přikládám za článkem odkazy na tiskové zprávy na e-dokumenty, které potvrzují, jak to je doopravdy. Od 9. 9. do 6. 10. byl portál ve zkušebním provozu omezeném přes přístupové heslo a už od 6. 10. byl zahájen "ostrý veřejný" provoz.

TISKOVÁ ZPRÁVA MI:

http://www.micr.cz/?idm=11&lang=cz&idn=47

9. 9. 2003 Prvních třicet dní zkušebního provozu bude Portál - přes přístupové heslo - otevřen pro zástupce orgánů veřejné správy (starosty, primátory, hejtmany a představitele úřadů státní správy), kteří by měli ověřit pravdivost údajů o svém úřadu a případné chyby opravit. Po uplynutí měsíční lhůty bude Portál (na veletrhu Invex) představen a otevřen veřejnosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA BVV:

http://www.invex.cz/i2000/Akce/b-inv.nsf/WWWAllPDocsID/BEXP-5S3HUQ?OpenDocument&LANG=CZ&NAV=1&ID=0

Portál veřejné správy zahájil provoz

6. 10. 2003 (Tiskové středisko BVV) - U příležitosti otevření veletrhu Invex ministr informatiky Vladimír Mlynář slavnostně zahájil veřejný provoz Portálu www.portal.gov.cz - základního nástroje komunikace občanů s úřady a důležitého prvku budování elektronické veřejné správy v ČR.

"…Dovolte tedy, abych zahájení Invexu využil k tomu, abych slavnostně otevřel Portál veřejné správy."

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku