Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 11.12.2003
Svátek má Dana
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Zlý sen nebo česká realita?
 >SVĚT: Quo vadis zdravotnictví aneb rakouský úřední šiml.
 >GLOSA: Předsváteční slovo
 >VÝSTAVA: Vánoční nadílka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Díky tobě, povodni!
 >PSÍ PŘÍHODY: Skvělé krmítko s jednou malou vadou
 >MOBY DICK: Cílový stav zaměstnanců Českých Textáren
 >NÁZOR: Dvakrát o EU
 >ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU: Zemím, které odmítnou Ústavu, hrozí vyloučení z Evropské Unie
 >NÁZOR: Hlupák neváhá
 >POSTŘEH: O šmajdání
 >FEJETON: O seznamování
 >PENÍZE: Další banka ve vodách splátkového prodeje
 >TÉMA: Racionálnější politika EU?
 >EKOLOGIE: Evropané musí respektovat fakta

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
11.12. PRÁVO: Zlý sen nebo česká realita?
Vilém Foit

Chtěl bych se podělit se čtenáři, kteří vydrží do konce tohoto článku, o dojmy které na mne učinil případ který se mne dost blízko týká.
Moje známá pronajala před dvěma roky domek v Brně ŽidenicÍch člověku který ji byl doporučen dřívějším nájemcem. To ještě netušila do jakých problémů se dostane .
Nájemce ji požádal v minulosti zdali by mu nepodepsala potvrzení o trvalém bydlišti na nájemné adrese, což zmíněná odmitla, neboť věděla že taková laskavost se může v budoucnosti obrátit v problém.
Po celou dobu nájmu měla problémy s vybíráním nájemného. Situace se dostala do takového stavu, že ke konci nájemní smlouvy, která byla 30tého listopadu tohoto roku ji nájemce dluži 130 000 Kč.
Mimo tohoto dluhu nájemce neplatil inkaso, neplatil elektřinu, neplatil plyn, neplatil vodu, poplatky dohodnuté ve smlouvě.
Začátkem listopadu dostala majitelka dopis z elektrárny že jí bude vypnuta dodávka elektřiny v její residenci, pokud nezaplatí okamžitě 20 000 Kč které dluží v pronajaté nemovitosti. Vůbec si nebyla vědoma skutečnosti že v pronajaté nemovitosti je už dodávka elektřiny přerušena, neboť faktura chodila sice na její jméno, ale na adresu nájemce, který měl elektřinu hradit.
Příštího dne navštívila s nájemcem elektrárnu aby se záležitost vyřídila. Po předchozi zkušenosti s nájemcem ho pracovnice v elektrárně upozornila že při platbě v minulosti pravděpodobně vědomě pozměnil směrovací číslo účtu čímž peníze poukazované na účet elektrárny nebyly doručeny, místo toho přišly zpět na jeho účet jako nedoručitelné. Totéž se stalo v minulosti s platbou vodárnám. V plynárně dluží též částku kolem 26 000 Kč, naštěstí plynoměr si nechal v minulosti (patrně nedopatřením) přepsat na své jméno.
Nyní pracovnice v elektrárně požadovala zaplacení 20000 Kč do dvou dnů 12hodin v poledne. Jako důkaz prý bude faxovaná složenka na její linku. Faxem došla faxkopie 5 minut před vypršením lhůty. Za 14 dnů však moje známá dostala zprávu že peníze poukazované složenkou nedošly, tudíž musí uhradit účet sama, jinak dojde k přerušení proudu do její residence. Nutno podotknout že nájemce byl po poukázání faxované složenky znovu připojen, tudíž následná spotřeba elektřiny na elektroměru stoupla o další blíže neurčenou částku. Je zřejmé že poukázka byla zfalšovaná předtim než ji faxoval neboť originál nájemce nebyl schopen dodat. Po telefonním rozhovoru a na žádost aby nájemce postoupil nebo ukázal originál poštovni poukázky byla majitelka hrubě napadena nájemcem že mu vlatně ona dluží peníze za údržbu zahrady a za vodu kterou zaléval.
Při návštěvě ve vodárnách se zjistilo že tam je dluh kolem 10 000 Kč, na telecomu 7000 Kč, vše na majitelčino jméno. Dlužno dodat že vodárna neuzavře smlouvu s nájemcem ale pouze s vlasníkem nemovitosti. Při rozhovoru ve vodárnách jí byla ukázána poštovní doručenka podepsaná nájemníkem jejím jménem. Doručená pošta však ji nebyla nikdy předána.
Protože se majitelka rozhodla k jeho vystěhování zašla na evidenci obyvatelstva aby se ujistila o nájemcově trvalém bydlišti.
Při návštěvě evidence obyvatel na městském úřadě majitelka nemovitosti zjistila že nájemce podvodným způsobem získal potvrzení o trvalém bydlišti na pronajmuté adrese bez jejího vědomí. Zajimavé je, že uřednik na městské evidenci vydal potvrzení bez podpisu a bez souhlasu majitelky nemovitosti.
Nájemní smoluva měla vypršet 30tého listopadu, tudíž mu majitelka poslala výpověď z bytu a to v zákonné lhůtě 14 dní před vypršením smlouvy (dohodnuto v nájemní smlouvě) kolem 12tého listopadu. Není nutno předesílat že na tuto skutečnost byl nájemce upozorněn několikrát v minulosi, tudíž nebylo možno předpokládat že by se za těchto okolností nájemní smlouva prodloužila.
Doručil jsem na jeho adresu dopis ve kterém ho majitelka upozorňovala že si přijde pro klíče od bytu 30tého v 6 hodin odpoledne. Protože nebral žádné jeji telefony, dovolala se na něj z jiného telefonního čísla v 5 :45 hodin. Sdělil ji že se nevystěhoval, že má v úmyslu zůstat v nájmu do jara, a že vlastně vůbec neví co má majitelka za problémy, že jí přece již dříve řekl že se nevystěhuje.
V domnění že právo je na její straně najala majitelka stěhovací firmu, objednala policii a právníka a 2. prosince zazvonili na jeho adrese. Po jeho příjezdu jí oznámil že žádnou výpověď nedostal a že si ji vyzvedne na poště což v zápětí udělal.
Podle sdělení přítomneho právnika majitelka nesplnila zákonnou povinnost doručení výpovědi v zákonné lhůtě, tudíž má nájemník právo na prodlouženi nájemní smlouvy o další rok. Vzhledem ke skutečnosti že dluží za nájem, se pronájem nemovitosti zkracuje na tři měsíce počínaje lednem 2004, neboť prosinec 2003 se nepočítá jelikož je již druhého. Byla upozorněna právníkem i přítomnými policisty že pokud bude trvat na okamžitém nuceném vystěhování, dopouští se trestného činu trestaného odnětím svobody na 2-4 roky. Na místě zaplatila 8 000 Kč za najmuté služby stěhovací firmy a právníka a odešla z místa jak blbec. Tečka!!!

Tak toto je Česká realita!
Zhrňme si prosím celou kauzu:

Nájemník:
Nájemník neplní smlouvu tim že neplatí nájemné.
Nájemník neplní nájemní smlouvu tím že neplatí za služby dodávané elektrárnou, vodárnami, plynárnou a telecomem.
Najemník je si vědom že voda, elektřina a telefon je na majitelčino jméno a zřejmě se spolehá se na to že se vystěhuje bez zaplacení.
Nájemník falšuje poštovní složenku a záměrně dělá peněžní poukázky nedoručitelné.
Nájemník falšuje dokument aby podvodným způsobem získal potvrzení o trvalém bydlišti bez vědomí majitelky nemovitosti
Nájemník si záměrně nevyzvedne na poště doporučenou zásilku s vědomím že je to očekávaná výpověď z bytu
Nájemník přebírá doporučenou korespondenci určenou majitelce, podepisuje se jejim jménem a korespondenci ani nepředá.

Vlastnik:
Nejenom že má mizivou naději že kdy své penize kdy uvidi, navíc musi uhradit a to ihned částky dlužené za služby
Podle práva je trestán za nedoručení zásilky i když ji poslal doporučeně včas a v zákonné lhůtě a to tím že:
Bude další 4 měsíce pronajímat zadarmo nemovitost člověku který otevřeně nemá nejmnenší snahu dodrzet nájemní smlouvu
Nemá přístup do nemovitosti bez nájemcova svolení a i když mu vypne služby které nájemce užívá jejím jménem, bude po 4 měsíce rukojmím člověka který může byt totálně vybydlet, zničit a zcela beztrestně se vystěhovat až se mu to zlíbí. Navíc není zpětná vazba která by zabránila nájemci aby si po dalsím zfalšování majitelčina podpisu neotevřel novou smlouvu na svoje jméno. Toto je zabráněno zákonem na ochranu osobnich údajů.

Zákonnost:
Zdá se že zákon v tomto státě je na straně lidí kteří v tom umějí chodit. V citovaném prípadě, z hlediska zákona, majitelka může pouze podat trestní oznámení za falšování dokumentů. Co se týká vystěhování, zákon stojí na straně nájemníka neboť majitelka nedokázala nájemníkovi doručit výpověď fyzicky. Podle názoru právnika soud může být až za dva roky. Vymahatelnost dluhů je témeř nulová, a slušný člověk může pouze bezmocně přihlížet pošlapání své lidské důstojnosti a práv za přítomnosti zástupců zákona, justice a na konec i svých sousedů.
Současná mocenská garnitura nemá politickou vůli ani zájem aby se věci změnily k lepšímu. Čím vice je populace republiky frustrovaná tím lépe, neboť takové populaci která nakonec resignuje se lépe vládne. Jako za komunistů!
Vladnouci garnitura která si dělá morální právo kázat jak dodržovat lidská práva na Kubě, Afganistanu či v Iráku by se měla především starat aby se dodržovaly práva občanů v její vlastní zemi.

LIDI! CO VY NA TO?
Další články tohoto autora:
Vilém Foit

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku