Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 13.12.2003
Svátek má Lucie
  Výběr z vydání
 >ODBORÁŘI INFORMUJÍ: Mlynář (US-DEU) dozoruje tunelování TESTCOMU nejméně za 7,5 milionů korun.
 >PENÍZE: Daňový odpočet všem lidem dobré vůle
 >Gastarbeitrem v Česku
 >GLOSA: Přání
 >MOBY DICK: Tři šílené nápady Českých Textáren
 >ŽIVOT: Zvířata v náruči postižených lidí
 >ZAMYŠLENÍ: Jak se dřív rodily děti
 >NÁZOR: Kdo chce veřejnoprávní televizi
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - pražírna kávy
 >PSÍ PŘÍHODY: Těm hulvátům raději z cesty
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >LITERATURA: Jenom nebuď kozatá!
 >KOMENTÁŘ: Tajuplný prezident
 >SVĚT: Americko - kanadské sousedské počínání
 >POSTŘEH: Proč Mikuláš chodí na Jitku?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
13.12. ODBORÁŘI INFORMUJÍ: Mlynář (US-DEU) dozoruje tunelování TESTCOMU nejméně za 7,5 milionů korun.
Milan Novák


Konflikt odborářů s ministrem informatiky se prohlubuje a odboráři informují o dalším neřešeném porušování zákonů, tentokrát v příspěvkové organizaci TESTCOM, spadající do tohoto resortu. Jejím ředitelem jmenoval ministr letos v létě Dušana Chmelíčka. Souběžně jej jmenoval také utajeným náměstkem Ministerstva informatiky, bez podřízených, ale s výhodou auta ministerstva k osobnímu užívání. Chmelíček poté v říjnu založil v rozporu se zákonem Testcom servis s.r.o., do kterého nezákonně vložil 7,5 milionů korun z rezervního fondu příspěvkové organizace státu. Na tunelování TESTCOMU dohlížejí osobně Ministr informatiky Vladimír Mlynář a jeho náměstci Michal Frankl a Dana Bérová, kteří jsou všichni v dozorčí radě tohoto protiprávního s.r.o..

Naše náhradní odborářská kontrola, nahrazující ministrem Vladimírem Mlynářem (US-DEU) zrušené, zakazované a nefunkční kontroly Ministerstva informatiky, k dodržování pracovněprávních a s nimi souvisejících zákonů a předpisů, která publikuje své výsledky na NP, je stále hlubší a rozšířenější. S žádostí o odbornou pomoc v nouzi se na nás už obrátili také odboráři příspěvkové organizace TESTKOM, k níž plní funkci zakladatele Ministerstvo informatiky.

Do funkce ředitele této organizace jmenoval totiž ministr informatiky v létě letošního roku bez výběrového řízení bývalého ředitele České televize Mgr. Dušana Chmelíčka. Souběžně však jmenoval pana Chmelíčka také do funkce náměstka Ministerstva informatiky, na úvazek 4 hodiny týdně.

Jeho jmenování je přitom přísně utajeno, dokonce i před odborovou organizací ministerstva, nemá žádné podřízené, není uveden také ve webovém telefonním seznamu kontaktů ministerstva a v oficiální organizační struktuře se jeho místo nevyskytuje. Přesto má však dán k dispozici pro svou osobní potřebu osobní automobil z Ministerstva informatiky, do kterého bylo postupně dobudováno také nadstandardní vybavení.

Nezákonnosti vyvrcholily nezákonným založením TESTCOM servis s.r.o. v říjnu letošního roku jím vedenou příspěvkovou organizací. Do této organizace navíc Chmelíček vložil v rozporu s předpisy 7,5 milionů korun a neoprávněně je odčerpal z rezervního fondu příspěvkové organizace a jeho postup lze nazvat bez přehánění tunelováním.

Založení obchodní společnosti nebo účast na jejím založení příspěvkovým organizacím zakazuje zákon o majetku státu a ani rozpočtová pravidla neumožňují, aby příspěvková organizace prostředky, se kterými disponuje, použila na založení obchodní společnosti.

Porušování zákona bylo již odborně posouzeno majetkoprávním odborem Ministerstva financí a ředitelka tohoto odboru vydala už dne 1. prosince 2003 odborné stanovisko (č.j. 221/91 848/2003), ve kterém je uvedené porušení zákona podrobně popsáno a své stanovisko zaslala Ministerstvu informatiky, kam přišlo již před týdnem 5. prosince 2003.

Každý, kdo otevřeně projevil svůj názor a vznesl připomínky k nekompetentnímu nebo nezákonnému rozhodování vedení, byl buď propuštěn nebo je psychickým nátlakem veden k podání výpovědi. Ve svém podnětu zaměstnanci píší, že Chmelíček preferuje výhradně své osobní zájmy a hmotný prospěch, nikoliv zájem o tuto příspěvkovou organizaci.

Chmelíček si to však může dovolit. Tunelování TESTKOMU utajeným náměstkem osobně dozorují, ne-li kryjí ministr informatiky Vladimír Mlynář a jeho náměstci Michal Frankl a Ing. Dana Bérová, kteří jsou v dozorčí radě této společnosti s ručením omezeným. Také ti si to mohli dovolit, protože také jejich členství v dozorčí radě této společnosti s ručením veřejným je poněkud utajené. V běžných výpisech z Obchodního věstníku není uváděno, zjistíte je pouze nahlédnutím do Společenské smlouvy uložené v soudním spisu, k žádosti o registraci této společnosti s ručením omezeným.

O nezákonnostech byla proto zaměstnanci TESTCOM sepsána podrobná petice-podnět k podání podnětu víceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu, žádající provedení urychlené kontroly hospodaření s kapitolou ministerstva informatiky, včetně kontroly hospodaření s prostředky příspěvkové organizace TESTCOM. (Pro vysvětlení, obyčejný občan není oprávněn k podání tzv. kvalifikovaného podnětu pro zařazení kontroly do plánu kontrol NKÚ, ale např. víceprezident NKÚ může podnět občana vzít za vlastní a podat jej jako svůj podnět, proto hovoříme o podnětu k podnětu). Předevčírem byl podnět k podnětu podán do podatelny NKÚ.

Jsme si vědomi toho, že výsledkem šetření NKÚ bývá pouze zveřejnění zprávy o výsledku kontroly ve Věstníku NKÚ, navíc za drahnou dobu jednoho roku nebo i delší doby od porušení a proto tudy okamžitá náprava nevede. Celou tu dobu by tunelování státních prostředků mohlo beztrestně pokračovat, přestože všechny důkazy o porušování předpisů a zneužívání moci k tunelování státních prostředků jsou na první pohled zřejmé i laikovi a doložené odborným stanoviskem majetkoprávního odboru ministerstva financí a dříve udělovanými pokutami. Zažíváme to na Ministerstvu informatiky den co den. V praxi pak stačí, když ministr Mlynář v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 moderátorce o našich oprávněných podnětech např. prohlásí "Ano, ale my jsme se proti pokutě odvolali a je to tedy 1:1". Šlo např. o pokutu za přestavbu 5. a 6. patra ministerstva informatiky, kterou mu již Úřad po ochranu hospodářské soutěže na náš podnět také udělil. I když odboráři ve svých oznámeních mají zatím prakticky vždy pravdu, vypadá to jako by bylo ministrovi Mlynářovi ubližováno..

Nuže neodpustím si nyní také zareagovat a uvést to na pravou míru. Na udělené pokuty Mlynářovi to není 1:1, ale zatím 3:0, pouze Mlynář protestuje proti platnosti třetí pokuty, když mu současně hrozí pokutový kop, který upraví stav pokut na deklasujících 4:0.

Pod vedením Mlynáře jde totiž ve skutečnosti už o třetí udělenou pokutu a čeká jej čtvrtá. První 5000 Kč od ÚOHS, druhá 90 tisíc Kč od Úřadu práce pro Prahu 3 a třetí přes 30 tisíc Kč od ÚOHS (třetí zatím nenabyla právoplatnosti). Pokuta za portál veřejné správy bez výběrového řízení za 160 milionů korun by navíc byla zřejmě už ve výši kolem 1,6 milionu korun.

Pokuty jsou ovšem k ničemu, protože se zaplatí pouze ze státního rozpočtu a nikomu se nedávají k náhradě.

Za to, co postupně díky jeho konfliktu s odborovou organizací Ministerstva informatiky vychází najevo, jsou takovéto pokuty, zaplacené beztrestně ze státního rozpočtu, žalostně málo, až směšné. Co víc bude potřeba pro odvolání takovéhoto ministra informatiky Vladimíra Mlynáře (US-DEU) a pro nápravu skandálních pracovněprávních poměrů v resortu Ministerstvu informatiky?

Milan Novák
(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku