Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 16.12.2003
Svátek má Albína
  Výběr z vydání
 >LETECTVÍ: Před sto lety se bratři Wrightové vznesli do vzduchu
 >REAKCE: Zlý sen nebo česká realita?
 >KOMENTÁŘ: Žumpa Jana Martinka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Zastavte Renegáta aneb K čemu české supersoniky a Proč Gripeny
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Napadl sníh
 >PSÍ PŘÍHODY: Cos to zase přines
 >ARCHITEKTURA: Baštování
 >Dopadení Husajna a boj s terorismem
 >POLITIKA: Není strana jako strana
 >POLITIKA: Poděkování polským přátelům
 >EKONOMIKA: Trhy by měli táhnout vzhůru exportéři
 >ZE ŽIVOTA: Městská policie a její ředitel
 >FEJETON: Blíží se slunovrat, milá Lucie
 >PENÍZE: Private banking: služba nejen pro vyvolené
 >FEJETON: Sardinky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
16.12. REAKCE: Zlý sen nebo česká realita?
Jaroslav Teplý

LIDI! CO VY NA TO? (Pes 11.12.2003)

No, co my na to, nic. Myjeme si ruce, protože se to dalo očekávat.

Abychom světu ukázali, že jsme "světoví" a pomohli si tak trochu od komplexu méněcennosti, začali jsme podepisovat vlevo a vpravo různé mezinárodní dohody, přejímat zákony o lidských právech a zvláště pak o právech osob, které zákony vědomě a systematicky bez ohledu na to, zda vůbec jsou k disposici podmínky a prostředky k tomu, aby se přjaté zákony mohly provádět...tak jak bylo zamýšleno a bez ohledu na to, zda přejímané elementy cizích, hlavně západních právních systémů jsou skutečným, v praxi v našich podmínkách a v současné době uplatnitelným dokladem vyspělého právního systému či naopak jen pouhým příkladem degenerace právního systému společnosti, který se začíná bortit, protože stále přibývá práv a ubývá povinností jmenovitě pro ty, kteří zákony nerespektují...
...Současná koalice splní svůj úkol, postaví-li republiku na nohy, nikoliv zprivatisuje-li vše do poslední mrtě a převezme současně ze západních zemí právní normy, od kterých ony země už pomalu začnou pro neudržitelnost situace ustupovat...(Polygon 3/93)

Jak možná víte, pokud máte i méně oficiální informace ze západu, ta doba je po 10 letech už tady, ale jde to stále pomalu.

Foitem zaznamenaný případ asi není úplně výjimečnou ilustrací poměrů vytvořených polistopadovými vládami v oblasti práva a jeho uplatňování. K článku přišla celá řada komentářů, mne na něm fascinovaly hlavně tyto dvě okolnosti.

Elektrárna účtuje proud majitelce domu a posílá účty nájemníkovi, který má v bytě vlastní měřič proudu (nebo ho snad v tomoto případě nemá?). Její taktika je nad slunce jasnější (říká se tomu v lepších kruzích vyčůranost). Má spoustu spoustu neplatičů, tak se tak říkajíc "sichruje". Nájemník má platit, to víme, ale neplatí-li, pak máme jistotu v majiteli bytu, který nám vlastně, aniž by to tušil, svým majetkem ručí za dluhy nájemníka. To je pozoruhodná praxe v západní Evropě pravděpodobně dosud nezaznamenaná.. Tuto praxi by tam také nikdo nepřipustil. Jen si představte, že nějaká pojišťovna postaví činžovní dům a pak ručí svým majetkem za nájemníky, kterým se nechce platit proud, plyn nebo telefon, to by elektrárně a jiným chytrákům sklaplo a hodně rychle.

Druhá věc, která je obecnější, je nemožnost dodat nějaké osobě dopis či dokument. Doporučený dopis může v českých podmínkách kdokoliv prostě nepřijmout , respektive si ho na poště nevyzvednout. Nevím, odkud tato potíž pochází - import z EU nebo majsterštyk parlamentu? Bylo by to možno připustit za předpokladu, že dotyčná osoba přebírá tím plnou odpovědnost za následky z toho vyplývající. Ale v našem případě tomu tak zdá se není.

Majitelka nájemníkovi v předepsané lhůtě poslala výpověď, kterou mu pak doručil i pan Foit.V domnění že právo je na její straně najala majitelka stěhovací firmu, objednala policii a právníka a 2. prosince zazvonili na jeho adrese. Po jeho příjezdu jí oznámil že žádnou výpověď nedostal a že si ji vyzvedne na poště což v zápětí udělal.
Podle sdělení přítomneho "PRÁVNÍKA" majitelka nesplnila zákonnou povinnost doručení výpovědi v zákonné lhůtě, tudíž má nájemník právo na prodlouženi nájemní smlouvy o další rok. Vzhledem ke skutečnosti že dluží za nájem, se pronájem nemovitosti zkracuje na tři měsíce počínaje lednem 2004, neboť prosinec 2003 se nepočítá jelikož je již druhého. Byla upozorněna právníkem i přítomnými policisty že pokud bude trvat na okamžitém nuceném vystěhování, dopouští se trestného činu trestaného odnětím svobody na 2-4 roky.

Toho právníka jsem dal velkým písmem do úvozovek, protože mi není jasné, proč si ta osoba tak říká a také mi není jasné, jak to, že se může za právníka vydávat a že ho Advokátní komora okamžitě nesuspenduje. Považovat za datum doručení místo data odmítnutí dopisu nájemníkem den, který si příjemce zvolí tak, aby dopis "přišel pozdě" naznačuje, že by "právník" mohl být srovnáván s oním desátníkem, co eskortoval Švejka a jednoročáka Marka z Budějovic do Lince a jeho originální interpretací gázmasek na otravování plynem (samozřejmě pokud "právník" nebyl podplacen).

Je úplně absurdní, že se něco takového může stát a ještě absurdnější, že lidé odpovědní za oblast práva a spravedlnosti mohou klidně koukat jinam a dělat, že je to nezajímá.

Pro rychlou právní záplatu na tyto poměry by asi bylo potřeba převzít z francouzského právního systému funkci zvanou "huissier" (překládá se jako vykonavatel-exekutor, kancelista , dveřník, soudní zřízenec), což je osoba nižší úrovně než soudce, státní zástupce či advokát, která řeší různé jednodušší případy z finanční sféry. Jeho pravomoc se týká i vymáhání pohledávek vyplývajících ze smluvních stavů jako je nájem bytu. Procedura je velmi jednoduchá, věřitel nemusí jít k soudu. "Huissier" na základě věřitelem dodaných dokumentů sepíše žádost, kterou předloží příslušnému soudci. Ten po posouzení vydá příkaz k zaplacení, který "huissier" dlužníkovi úředně oznámí a provede.Velmi zajímavá je jeho pravomoc konstatovat stav věcí nebo situaci. V tomto ohledu bych ho nazval úředním svědkem. Jeho konstatování pak může fungovat jako doklad v nějakém sporu. V našem případě může konstatovat přesné datum, kdy nájemník odmítl převzít doporučený dopis s výpovědí, může konstatovat, že elektrárna účtovala proud majiteli bytu, ale účet doručovala nájemníkovi atd. atd.

Ale jako vždy: musela by být vůle státních orgánů situaci řešit rychle a tak, aby se nemohla opakovat, ale o tom lze u nás s úspěchem pochybovat. Snad by se měl v tom exponovat i ombudsman, ale pro začátek by stačilo, aby soudci vykládali duch a smysl zákona, nejen (slepě a primitivně) literu.

14.12.2003
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku