Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 16.12.2003
Svátek má Albína
  Výběr z vydání
 >LETECTVÍ: Před sto lety se bratři Wrightové vznesli do vzduchu
 >REAKCE: Zlý sen nebo česká realita?
 >KOMENTÁŘ: Žumpa Jana Martinka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Zastavte Renegáta aneb K čemu české supersoniky a Proč Gripeny
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Napadl sníh
 >PSÍ PŘÍHODY: Cos to zase přines
 >ARCHITEKTURA: Baštování
 >Dopadení Husajna a boj s terorismem
 >POLITIKA: Není strana jako strana
 >POLITIKA: Poděkování polským přátelům
 >EKONOMIKA: Trhy by měli táhnout vzhůru exportéři
 >ZE ŽIVOTA: Městská policie a její ředitel
 >FEJETON: Blíží se slunovrat, milá Lucie
 >PENÍZE: Private banking: služba nejen pro vyvolené
 >FEJETON: Sardinky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
16.12. ZE ŽIVOTA: Městská policie a její ředitel
Valentýn Plzák

Nastává pomalu konec roku a s ním přicházejí i svátky. Mají to být svátky pohody, klidu a míru. Vzpomněl jsem si proto na jednu příhodu z minulých Vánoc. Na Boží Hod vánoční se nájemník bydlící nad námi odhodlal k domácím pracím, k nimž zřejmě potřeboval vrtačku na zdivo a po celé dopoledne s přestávkami s ní vyluzoval zvuk, který je charakteristická pro staveniště.
Obrátil jsme se proto na městskou policii ( pro přesnost, která je dosti důležitá, zhruba v 11.40 ). Na místo dorazila motorizovaná hlídka ve 12.30. Strážníci sl.č.1472 a 1634 zazvonili u vchodu do bytu, a když se nikdo neozval, sdělili mi , že více nemohou učinit, zvl. když nic není slyšet a rozhodli se odejít. Odůvodnili to tím, že žádný předpis neurčuje, kdy se mohou dělat stavební práce a že lze předpokládat, že mají povolení. Já jsem se ještě vrátil na zahradu a zahlédl jsem, že v předmětném bytě je rozsvícené světlo v koupelně a pootevřené okno. Znovu jsem se obrátil na strážníky, ale ti mi sdělili, že s tím nemohou nic dělat,a odjeli.
To, že strážníci nestihli přijet ve svátek dříve, bych pochopil, ale okázalý nezájem o věc jsem nemohl přijmout.
Podal jsme proto na strážníky stížnost z11.2.2003. Ta byla vyřízena sdělením ředitele MP hl.m. Prahy ze dne 4.3.2003 čj. ŘMP-457/03.
Ve sdělení Bc. Kotrouš uvádí, že v postupu strážníků nebylo shledáno pochybení a odůvodňuje toto stanovisko tím, že žádnou právní normou není upraveno provádění příp. stavebních nebo jiných úprav v bytech z hlediska doprovodného hluku.
Tento závěr je zjevně nepodložený. Předně bylo vydáno vl. nař. č. 502/2000 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví max. přípustné hodnoty hluku. Tato hodnota v denní době při stavebních pracích je 55dB ( § 11/3 cit. nař.) a v daném případě byla jistě překročena, jelikož hluk od vrtačky při vrtání zdiva dosahuje 80-90 dB a práce probíhaly v bytě o poschodí výš, odděleném pouze stropem ( takže nemohlo dojít ke ztlumení na povolenou úroveň hluku ).
Dále platí vyhl.č. 26/99 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze , která se vztahuje na úpravy, udržovací práce vč. těch, podléhajících toliko oznámení ( čl. 2 této vyhl. ). Podle ust. čl. 13/3 vyhl. nesmí emise škodlivin přesáhnout max. přípustné hodnoty stanovené zvl.práv. předpisy ( takže ohledně hluku odkazuje na uvedené vl.nař. ) a podle čl. 14/1 nesmí stavba zbytečně obtěžovat okolí mj. hlukem.
A jinak než jako zbytečné obtěžování a rušení takové práce o vánočních svátcích hodnotit nelze ( nic nenasvědčovalo tomu, že by byla dána naléhavost , např. havarijní situace ).
Vyřízení stížnosti mělo tedy zásadní nedostatky, které se navíc týkají takového funkcionáře, jakým je ředitel městské policie.
Nedivte se proto, pokud vás někdo obtěžuje přes den hlukem, kdy nerozumíte vlastnímu slovu, a třeba i o Vánocích. Jedním z úkolů obecní policie je sice udržování veřejného pořádku, a tedy i klidu, ale když ani ředitel Městské policie hl.m. Prahy neví, jaké předpisy se vztahují k výkonu funkce jeho podřízených ( což mu ale nebrání pronášet chvalozpěvy či přijímat různá ocenění ), co potom běžný strážník.
Další články tohoto autora:
Valentýn Plzák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku