Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 18.12.2003
Svátek má Miroslav
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Jak se volilo v Rakousku
 >NÁZOR: Šifra sociálnosti
 >SPOLEČNOST: Nesnesitelná lehkost důchodu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsme si odvykli!
 >PSÍ PŘÍHODY: Nedráždi hada bosou nohou
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Zprůhledněme bílé pláště
 >STÍHAČKY: Stíhačky - rozum do hrsti!
 >PRAHA: Úlet pana Knížáka
 >POSTŘEH: O cukroví
 >PENÍZE: Nové hypotéky přinese nový zákon
 >POLITIKA: Krysa vytažená z díry
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Péče o zdraví
 >TÉMA: Co dělá policie pro bezpečnost dopravy?
 >MROŽOVINY: Rok 1943 ve vzduchu
 >O CHYTRÝCH LIDECH: Muži stvořili stroj a ženy mu daly duši.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
18.12. PENÍZE: Nové hypotéky přinese nový zákon
Jiří Šedivý, www.penize.cz

Nedávno jsme v článku Cokoliv na hypotéku? psali o celkem bolestivém příchodu tzv. amerických hypoték na tuzemský trh. Proč se s velkou pompou propagují akce, které pak mizí do ztracena, nebo se jejich reálné uvedení do života oddaluje? Příčinou může být existence dosavadního zákona, který vymezuje použití hypotečních úvěrů na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky. V praxi to znamená, že jiná než účelová hypotéka v České republice existovat nesmí. V nabídkách bank sice může figurovat jakýsi spotřební úvěr zajištěný zástavou nemovitosti. Dosud ale banky neměly možnost vydat na takový úvěr hypoteční zástavní listy, jejichž prostřednictvím by získaly levnější peníze a mohly by tak klientům nabídnout nižší úroky (v porovnání se spotřebitelským úvěrem). To by se však mohlo brzy změnit.

Účelovost ven, EU dovnitř

Předkládaný návrh zákona sleduje tyto nejdůležitější cíle
reagovat na změny obsažené v současně předkládaném návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu
zpřesnit a sjednotit používané definice a pravidla, zejména v návaznosti na návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu a lépe formulovat některá ustanovení tak, aby to přispělo k jejich jednoznačnosti, srozumitelnosti a ke zlepšení jejich vymahatelnosti
upravit správní delikty emitenta dluhopisů ve vazbě na nově připravovaný zákon o správním trestání
zpřesnit pravidla konání schůze vlastníků dluhopisů a institutu společného zástupce vlastníků dluhopisů
upravit ustanovení týkající se hypotečních zástavních listů
stanovit nově podmínky pro vydávání komunálních dluhopisů – zavedení souhlasu ministerstva financí s jejich vydáním.

V úpravě hypotečních zástavních listů (§ 28 až 32) se promítá blížící se vstup České republiky do Evropské unie (což je ostatně znakem většiny přijímaných zákonů).
Na rozdíl od stávající úpravy návrh umožňuje, aby zástavou za poskytnutý hypoteční úvěr byla nemovitost na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Podle ministerstva financí jde o soulad s evropským právem v oblasti volného pohybu kapitálu. Bankám by rovněž měla přibýt investiční možnost v podobě poskytování hypotečních úvěrů do nemovitostí na území státu Evropské unie. Uvidíme, jak s ní naloží.

Ze zákona byla vypuštěna dosavadní účelovost hypotečního úvěru (§ 28 odst. 3). Zákon také rozšiřuje možnosti náhradního krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů o cenné papíry vydané členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor a Evropskou centrální bankou. Také o dluhopisy vydané finančními institucemi založenými mezinárodní smlouvou, ve které je Česká republika smluvní stranou, nebo finančními institucemi, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu. Podobně se rozšiřuje náhradní krytí i o vklady u bank uvedených států a u Evropské centrální banky.

Vzhledem k úzké provázanosti na zákon o podnikání na kapitálovém trhu musí tento zákon nabýt účinnosti ke shodnému datu. Předpokládá se, že to bude 1. května 2004. Pozitivní také je, že by zákon měl omezit riziko neúměrného zadlužování obcí, protože emise komunálních dluhopisů by měla podléhat schválení ministerstva financí, a že navrhovaná úprava nezatíží státní rozpočet, tedy ani naše peněženky.

Jak se projeví praxi?

Nový zákon přinese do oblasti hypotečního financování řadu novinek. Nejen že si bude moci každý občan naší země disponující nemovitosti půjčit peníze prostřednictvím hypotečního úvěru na cokoliv, ale podobnou finanční injekci bude dokonce možno zajistit i hypotékou na nemovitost v Evropské unii. To by mělo konečně rozjet i prozatím klopýtající nabídku tzv. amerických hypoték. Ty sice mohou být nabízeny již dnes, ale pouze ve formě neúčelových spotřebních úvěrů zajištěných nemovitostí. "Získat peníze na takové půjčky je ale pro banku dražší, než prostřednictvím emise hypotečních zástavních listů," vysvětluje finanční poradce Petr Šafránek. Změnu ovšem umožní nový zákon. Banky budou moci financovat neúčelové hypotéky pomocí HZL, a tím nabídnout klientům nižší úrokové sazby. Ty by se měly pohybovat mezi úrovní sazeb klasických hypoték a spotřebitelských úvěrů. "Mohu se stoprocetní jistotou sdělit, že pokud parlament schválí nový zákon o dluhopisech, pak určitě takový produkt přijde," říká Tomáš Techlovský, product manager HVB Bank Czech Republic.

Potřebuje Česká republika podobné zákony? Myslíte si, že je správné rozšiřovat možnosti hypoték na nemovitosti v celé EU? Má mít hypotéka také svou neúčelovou podobu?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý www.penize.cz

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku