Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 22.12.2003
Svátek má Šimon
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Sýkorky jako model pro studium lidského chování
 >FEJETON: Potřeba vyrovnávání
 >FEJETON: Je to velká sranda - aneb ubohý Vašíku
 >FEJETON: Vzpoura proti dudlaj dudlaj
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dostal jsem dárek - vyšla Tma 2.0
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak si Bart myslel, že jsem definitivně zešílel
 >REAKCE: Na článek -Otřesná Součková-
 >SVĚT: Demografický problém a jeho řešení.
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Fenomén Rath, povinné členství v komorách a chvála středověku.
 >NÁZOR: Řidiči a řidiči a ještě dlouho řidiči.
 >NÁZOR: Předvánoční úvaha o institutu milosti
 >PENÍZE: Reforma versus naše peněženky
 >POSTŘEH: O sladkostech
 >CHTIP?: Předvánoční mišmaš, občas snad k zamyšlení
 >BAJKA: Balvan

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
22.12. PENÍZE: Reforma versus naše peněženky
Kateřina Havlíčková, www.penize.cz

Především je třeba si uvědomit, že bez ohledu na to, jestli se jedná o změnu daní přímých či nepřímých, fyzických či právnických osob, důsledky pocítí vždy občan, protože daňové zatížení firem se promítne do cen výrobků a služeb.

Čeká nás dobré i zlé

U daní nepřímých jde o jasné zvyšování daňové zátěže - zvyšují se daně spotřební a DPH tím, že část služeb, doposud daněných 5 %, se přesouvá mezi ty, které jsou daněny 22 %. Důsledky budou citelné, a to nejen kvůli zdražení kadeřníků. Především se jedná o telefony a internet - tedy to, co by mělo zůstat co nejlevnější, protože to souvisí se získáváním informací a vzděláním. Patří sem ale i služby účetních apod.

Další problém způsobí snížení limitu pro povinnost stát se plátcem DPH. Z obratu 3 miliony ročně na 2 s perspektivou dalšího snižování až na 1 milion. To znamená, že změna zasáhne i drobné podnikatele - malé restaurace, řemeslnické dílny, obchůdky.

Problém s šestou odpisovou

"Dalším problémem bylo zařazení šesté odpisové skupiny do této novely. Jsem rád, že od předkladatele ze strany ministerstva financí jednoznačně zaznělo, že tento návrh je fiskální kompenzací za snížení daně z příjmů právnických osob. Přeložme si to do češtiny: pánové, tady jsme vám dali něco, co je hodně viditelné, takže si to tady zase stáhneme, aby celé opatření bylo fiskálně neutrální. To všechno za situace, kdy byla před několika lety snížena horní hranice na 30 let a spousta podnikatelů má postavené projekty právě na lhůtě odepisování 30 let. Problém je o to závažnější, že se nebude vztahovat podle návrhu novely jen na nově zprovozněné projekty, ale dopadne na všechny, které ještě odpisují podle starých pravidel," konstatuje předseda hospodářského výboru Senátu Milan Balabán.

Ve prospěch občanů by naopak mohlo vést snížení daní z příjmu právnických osob v příštím roce o 3 %, v dalších letech ještě celkem o 4 % až na 24 %. Snížení je ale malé, nové investory nepřitáhne - zvlášť v porovnání s nízkým zdaněním v sousedních zemích (Slovensko 19 %). Zároveň je toto snížení zčásti "vyrovnáváno" zavedením 6 odpisové skupiny, která prodlužuje dobu odpisování některých budov z 30 na 50 let (viz sloupek).
Ministerstvo financí argumentuje tím, že si firmy staví honosné kancelářské budovy a pak neplatí daně. V tom případě je ovšem dost nejasné, proč jsou do této odpisové skupiny zařazeny i kulturní památky, školy, knihovny, budovy pro bohoslužby apod. Pro provozovatele to znamená, že si investice do těchto objektů nebudou moci odepsat v kratší době a budou mít tedy méně peněz na jejich opravy a údržbu.

Druhou dobrou zprávou je snížení daně z převodu nemovitostí, byť kompenzované zrušením některých výjimek, dosud od této daně osvobozených.

Dojde i k dalším zvýšením

U daní z příjmu fyzických osob došlo ke zvýšení odečitatelné položky na dítě o 2 040 Kč ročně (poplatník s dítětem ušetří 306 - 653 Kč ročně podle výše příjmu). Dále se valorizovaly některé méně důležité částky, např. limit pro nezdanitelný příjem. Nebyla ovšem provedena valorizace základní odčitatelné položky ani dalších, což ve skutečnosti znamená, že dochází k reálnému zvýšení daně. Došlo také k zavedení minimální daně pro živnostníky (podrobně ve druhé části).

Celkem všechny tyto změny přinesou veřejným rozpočtům navíc přes 23 miliard už v roce 2004 (odhad ministerstva financí). To znamená, že každý občan včetně kojenců v průměru kvůli těmto změnám zaplatí v příštím roce o 2 300 Kč navíc.

Tím ovšem změny nekončí. Vstupem do EU dojde ke zvýšení DPH u dalších výrobků a služeb, limit pro povinnost odvádět DPH se sníží na 1 milion Kč. Dále porostou některé spotřební daně, chystá se zavedení nové ekologické daně na energie. Na stavební práce má sice ČR výjimku - až do roku 2007 mohou být daněny 5 %, ovšem zničehonic se objevil návrh povinně odvádět DPH ve výši 22 % při převodu pozemku. To je naprostá absurdita, protože převodem pozemku se žádná přidaná hodnota nevytváří. Že by to zvýšilo cenu domů a bytů, je zřejmé. Vyhlídky do budoucna tedy nejsou právě růžové.

Autorka je členkou Institutu pro sociální a ekonomické analýzy.

Změny zákonů a jejich důsledky týkající se OSVČ přineseme v dalším dílu.

Na článku spolupracoval Miroslav Škaloud.

Co si myslíte o vládní reformě veřejných financí? Jak se vám líbí posunutí některých služeb daněných 5 % do skupiny, která se daní 22 %? Pomohou změny veřejným rozpočtům?
Další články tohoto autora:
Kateřina Havlíčková www.penize.cz

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku