Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 2.1.2004
Svátek má Karina
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Kontury roku 2004
 >RECESE: Tři géniové a jedna génijka
 >NÁZOR: První novoroční projev prezidenta.
 >NÁZOR: Galerie našich prezidentů aneb Nadějné poselství Václava Klause
 >SVĚT: Předvánoční plavba 3.: protivné souvislosti s terorismem
 >FEJETON: Všem ženám pro potěchu srdce
 >SVĚT: Jak se žije, jí a pije ve Vídni
 >SVĚT: Jak vypadá oslava Nového roku v Chicágských ulicích
 >SVĚT: Předvánoční plavba 2.: vstříc k nizozemským državám
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Šťastný a veselý rok 1914!
 >POSTŘEH: O zámku
 >Lucinka v opeře aneb sbohem Michale
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >MROŽOVINY: Břitvoruký Jack.
 >PŘÁNÍ: Pf 2004

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
2.1. RECESE: Tři géniové a jedna génijka
(eff)

V závěrečných dnech roku bilancujeme, a vzpomínáme na ty, kteří navěky odešli. Není správné, že myslíme jen na velikány osvědčené a obecně známé a opomíjíme velké Čechy a Češky, kteří se v průběhu roku 2003 narodili. Na jejich velikosti nic nebere fakt, že jsou co do centimetrové míry dosud malí, váha se jim počítá na kila, veřejný hlas na decibely a na scénu dosud vstoupit nemohli, protože nedovedou chodit. Dovolte tedy, abych připomněl aspoň některé z nich a nastínil jejich velké činy, jak se promítnou do našich dějin v nadcházejících desetiletích. Ač se jejich osudy liší, jedno budou mít společné - zásadním způsobem posunou laťku, a jejich současníci rozhodnou, zda ji posunuli směrem nahoru nebo dolů, vpřed nebo vzad.

Jaroslav Mladota, narozený 12.dubna v Lipicanech, začne ovládat politickou scénu od třicátých let, až v roce 2049 dosáhne na titul nejvyšší, protože se stane evropským místodržícím v Praze. Jestliže kdy měl nějaký státník ucho na srdci lidu, pak to bude on. Zavede povinné názorometry a bude sdělovat občanům výhradně to, co chtějí slyšet, přičemž jím vlastněný hrozen televizních, plastivizních a psychovizních vysílačů jim bude radit, co mají chtít slyšet. Jeho konec, bohužel, bude tragický. Nechá si též implantovat názorometr, čímž dojde k osudnému zacyklení, k nežádoucí vazbě, jako když přiložíte mikrofon k reproduktoru. Ubohý státník pak už bude jen hvízdat, kteréžto téma mu vydrží už jen jediné, poslední funkční období.

O zásadní zlepšení duchovní atmosféry v Čechách se zaslouží Pavel Chalupa, proslulý pod jménem Ali Muhammád. Tento pražský Velký Muftí se narodil v Skřivánkově nad Potočnou 30. listopadu. Zásluhy získá už jako mladý žák ve službách Talibanu a Al Kajdy. Jeho ráznost mu získá v celé východní Evropě přízvisko Meč Aláhův. Od šedesátých let se ale bude datovat jeho obrat ke smírnosti a on to bude, kdo prosadí, aby v mešitě proroka Víta v Praze na Hradčanech se směly třikrát do roka konat křesťanské bohoslužby. V roce 2074 se mše svaté zúčastní všech pět set dvanáct českých křesťanů, což vyvolá nelibost úřadů a další nebezpečné experimenty toho druhu budou zakázány pod trestem stětí. Což neubere Ali Muhammádovi na pověsti muže smíru a zůstane mu titul Muftí Utěšitel až do jeho skonu v roce 2091.

Boženou Němcovou jednadvacátého století bude zvána Eva Chýňová z Prahy. Narodila se 6. února neznámé matce a tím pádem i neznámému otci na neznámém místě. Vychovávána bude, pokud vůbec, neznámými pěstouny. Její první vstup na literární kolbiště bude vyloupení lékárny v Prachaticích, jež podnikne v roce 2012. Bude patřit k nejmladším pracantkám na E55, mihne se i na prknech, jež znamenají svět, jako první čistě playbacková zpěvačka. Její literární odkaz bude sestávat s celkem patnácti listů formátu A5, jež bude zasílat z cely ženské věznice v Ch. svému pasákovi. Její objevitel, literární vědec František Koutný, v těchto textech objeví nejhlubší ponor, ba průpal do nitra člověčenství. Texty pro svůj opovážlivý obsah nebudou nikdy publikovány, a zájemci o Božskou Evu se budou zato moci kochat rozsáhlými studiemi a komentáři z per erudovaných zkumatelů. V polovině století Božská Eva zmizí, podle mínění jedněch se stane pátou manželkou pražského starosty, podle druhých bude ukamenována, neboť se nechá znásilnit jednotkou hradní stráže. Tato verze se ale bude jevit nepravděpodobnou s ohledem na převládající sexuální orientaci této bojové jednotky.

Doktor Honoris Causa Vítězslav Miller ovládne české finančnictví na dlouhých padesát let. Jeho éra začala už onoho 23. července, kdy se v Brně tento peněžní génius narodil. Po brilantních studiích na univerzitách v Bagdádu a Teheránu se vrátí do Prahy, kde pronikne do finančních kruhů se snadností zakřiveného meče sekajícího hedvábný šátek. vládne sektor splátek a půjček a oslní smělou myšlenkou nevratných půjček, které roztočí kola finančnictví a následně i obchodu a průmyslu a zemědělství neslýchaným způsobem. Každý si bude moci všechno koupit, aniž by byl nucen cokoli splácet a každý pak bude všechno mít a nastane éra neskonalého štěstí. Pravda, Millerovy národohospodářské koncepty nepřejdou nikdy do stádia praktické aplikace, o to větší pozornost vzbudí a vavříny jež se budou snášet ze všech stran na géniovu hlavu budou víc než zasloužené.

V roce 2003 se narodilo mnohem více velikánů a velikánek. Zatajme jejich jména. Už samo zveřejnění čtyř z nich přináší velké riziko. Osudy talentů v Čechách jsou dostatek známy a doufejme tedy, že letošní géniové se proplíží pod maskou poloblbů do života, aniž je v dalším rozletu zastaví trestající ruka průměru. Hodně sil do vašich perutí, budoucnosti našeho národa!

Psáno pro Lidové noviny, vyšlo 30.12.2003


Další články tohoto autora:
(eff)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku