Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 2.1.2004
Svátek má Karina
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Kontury roku 2004
 >RECESE: Tři géniové a jedna génijka
 >NÁZOR: První novoroční projev prezidenta.
 >NÁZOR: Galerie našich prezidentů aneb Nadějné poselství Václava Klause
 >SVĚT: Předvánoční plavba 3.: protivné souvislosti s terorismem
 >FEJETON: Všem ženám pro potěchu srdce
 >SVĚT: Jak se žije, jí a pije ve Vídni
 >SVĚT: Jak vypadá oslava Nového roku v Chicágských ulicích
 >SVĚT: Předvánoční plavba 2.: vstříc k nizozemským državám
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Šťastný a veselý rok 1914!
 >POSTŘEH: O zámku
 >Lucinka v opeře aneb sbohem Michale
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >MROŽOVINY: Břitvoruký Jack.
 >PŘÁNÍ: Pf 2004

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
2.1. A proto méně zapálenosti do roku 2004
(nov)

V prvních dnech nového roku si lidé obvykle přejí - sobě nejčastěji zdraví a světu lepší stav. Zlepšení stavu, odstranění různých "zel", se pak očekává od zapálených, angažovaných lidí, z nichž mnozí, jako například občanští aktivisté, ekologisté a antiglobalisté si právo odstranit společenské "zlo" dokonce monopolizují. Avšak právě v této zapálenosti bývá často kámen úrazu, jak doložila i polemika o tom, kdo má větší zásluhy o pád komunismu, jež se rozpoutala v závěru minulého roku. Zapojil se do ní i prezident Václav Klaus a na stránkách sobotní přílohy LN též prominentní disidentka Vlasta Chramostová, jež k odpovědi vyprovokovala i prezidentova mluvčího.

Meritum sporu, který zřejmě bude pokračovat tak dlouho, dokud nebudou všichni pamětníci komunismu a Sametové revoluce bradou vzhůru, je dobře známo. Přispěla více k pádu komunismu ona pasivně resistující většina, anebo hrstka angažovaných disidentů, oněch pár žhavých uhlíků v šedém moři vyhaslého popela? Shořel komunismus od těchto "uhlíků", nebo se utopil v mase "popela"? Necítím se práv tuto otázku rozhodnout, spíše chci upozornit na příznačný fakt, že velmi značnou část angažované Charty 77 tvořili lidé, kteří byli "zapáleni" již na přelomu 40. a 50. let - ovšem pro komunismus a patřili k předním budovatelům toho, co jim pak zlomilo vaz. Koneckonců i paní Chramostová a další prominentní disidenti (s výjimkou Václava Havla a křesťanské skupiny) byli členy KSČ, což drtivá většina z těch pasivně resistentních nikdy neudělala a mlčky obětovala své kariéry. Vím, o čem mluvím, byl to i můj případ, mého otce a celé širší rodiny.

I zde tedy narážíme na fenomén těch věčně angažovaných blouznivců, kteří, nevím proč, se pokládají za elitu, za "čisté", přestože jenom likvidují vlastní hříchy - trpké následky své předchozí angažovanosti. Asi v téže době, kdy na pařížské Sorbonně kázal svůj "boj za lepší budoucnost" Sartre (což později vedlo k hrůznému masakru v Kambodže, když mezi jeho horlivé studenty patřil i vůdce Rudých Khmerů Pol Pot) žil v tomtéž městě i myslitel rumunského původu Émil Michel Cioran, jehož citát z knihy "Nástin úpadku" říká vše:
Kdybychom položili na jednu misku vah zlo, které na světě rozpoutali "čistí", a na druhou zlo lidí bez zásad a bez zábran, rovnováhu by vychýlila miska první... Katastrofy zkažených epoch jsou méně tíživé, než pohromy způsobené epochami horoucími. Bahno je příjemnější než krev. V neřesti je více mírnosti než ve ctnosti, ve zvrhlosti více humanismu než v přísných mravech.

A proto přeji všem čtenářům do nového roku méně zapálených fanatiků všeho druhu, méně samozvaných "bojovníků za lepší budoucnost" a za morálku, méně horoucnosti a o to více střízlivého "vyhaslého" odstupu. A více "bahna" a "neřesti" konzumu pro svět, neboť o to méně bude kolem krve.

Mrož


Další články tohoto autora:
(nov)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku