Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 14.1.2004
Svátek má Radovan
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Kdo profitoval z nelegálního používání software ?
 >ŽIVOT: Jak získat práci?
 >EVROPSKÁ UNIE: Evropský mráz přišel z východu
 >MROŽOVINY: Klientelismus a demokracie
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Chudák Ericsson
 >PSÍ PŘÍHODY: Tunel pro Barta
 >EKONOMIKA: Slabý dolar Čechům zlevňuje americké akcie
 >RECENZE: Divadelní
 >SPOLEČNOST: Doručování nedoručitelného
 >GLOSA: Případ toho pána, co nemá rád gaunery
 >PENÍZE: Nový rok s novými daněmi
 >POSTŘEH: O měření
 >NÁZOR: Socialismus v sociálně-demokratické praxi
 >NÁZOR: O národních zájmech "Bakšikistanu" - Dodatek: Praha na Bosporu
 >MEJLEM: Vtipy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
14.1. GLOSA: Případ toho pána, co nemá rád gaunery
Jan Beneš

Zajisté jest podivuhodné, jak bezbranné jsou orgány ministerstva jurisprudenta Grosse, tedy pokud jde o causu bývalého policejního kápa.. Jakož i veškeré další, ba i novináři momentálně se jednomu opilství za volantem věnující, neb na případ, že osoba, které orgány činné v trestním řízení nepřevezme své předvolání, pamatuje § 64, ods. 2 našeho Trestního řádu. Viz příloha.

§ 64

Doručování do vlastních rukou

(1) Do vlastních rukou se doručuje
a) obviněnému obžaloba, návrh na potrestání a předvolání,
b) osobám oprávněným podat proti rozhodnutí opravný prostředek
opis tohoto rozhodnutí,
c) jiná písemnost, jestliže to předseda senátu, státní zástupce
nebo policejní orgán z důležitých důvodů nařídí.

(2) Nebyl-li adresát zásilky, kterou je třeba doručit do
vlastních rukou, zastižen, zásilka se uloží a adresát se vhodným
způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout. Nevyzvedne-li si
adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den
této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl,
ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil
pro účely doručování.

(3) Písemnost se ukládá
a) u okresního soudu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo
u soudu, který má sídlo v místě doručení, jestliže ji doručuje
soudní doručovatel nebo orgán justiční stráže,
b) u státního zastupitelství, v jehož obvodu je místo doručení,
nebo u státního zastupitelství, které má sídlo v místě
doručení, jestliže ji doručuje doručovatel státního
zastupitelství nebo orgán justiční stráže,
c) u pošty, jestliže se doručuje prostřednictvím pošty,
d) u orgánu obce, jestliže se doručuje prostřednictvím orgánu
obce,
e) u příslušného orgánu policie, jestliže doručuje písemnost sám,
anebo ji doručuje soud nebo státní zastupitelství
prostřednictvím policejního orgánu.

(4) Uložit doručovanou zásilku podle odstavce 2 nelze,
doručuje-li se
a) obviněnému usnesení o zahájení trestního stíhání, obžaloba,
návrh na potrestání, rozsudek, trestní příkaz nebo předvolání
k hlavnímu líčení nebo veřejnému zasedání,
b) jiná písemnost, jestliže to předseda senátu, státní zástupce,
nebo policejní orgán z důležitých důvodů nařídí.

(5) Je-li uložení doručované zásilky vyloučeno, musí to
odesílatel na zásilce nápadně vyznačit.
Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku