Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 21.1.2004
Svátek má Běla
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Pohled do ciziny: zdravotnictví
 >MROŽOVINY: Říkali jí Hirošima
 >MÉDIA: Kdy ČT diváky klamala? Letos, nebo loni?
 >LIDŠTINY: Sexuální obtěžování na Červené planetě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dnes čtu povídky v kavárně Astra
 >PSÍ PŘÍHODY: Co to morduješ, vrahu?
 >EKONOMIKA: Inflační tlaky zatím na ekonomiku nepůsobí
 >SPOLEČNOST: Když ti začne harašit, vem si na to arašíd
 >POLITIKA: Thajské drogové tresty
 >NÁZOR: Morální právo v zajetí pseudo-humanistických hodnot aneb Sněhůrka a jeden trpaslík
 >HISTORIE: Dva smutné příběhy z historie
 >VESMÍR: Mise na Mars - Beagle 2, Spirit a Opportunity
 >SVĚT: Nakřáplé filipíny 2 : seznamování s realitou (doprava)
 >GLOSA: Co je problém skutečný, co je problém virtuální, tedy zdánlivý
 >PENÍZE: Bydlíš? Tedy plať!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
21.1. PENÍZE: Bydlíš? Tedy plať!
Hana Mášová

Lidem se často pletou dva pojmy, které se nemovitostí týkají: jednorázová daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl, koho se týkají a zejména jak a kdy je zaplatit?

Daň z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat. Podávají ho noví majitelé nemovitostí a ti, u nichž došlo k nějaké změně – postavili novou garáž nebo prodali část svého pozemku.
Majitelé domů, bytů či pozemků, u kterých nedošlo k žádné změně, sice nemusí podávat každý rok znovu daňové přiznání, ale daň musí zaplatit do stanoveného termínu. Velikost daně pak ovlivňuje několik faktorů. Rozhoduje především to, zda se jedná o stavbu či pozemek, navíc si ji každý poplatník musí spočítat sám.

Zaplatit daň musí majitel nemovitosti nejpozději do konce května, pokud výše daně nepřesahuje částku 1 000 Kč, platí se najednou. Pokud je vyšší, je splatná ve čtyřech stejných splátkách. Peníze se musí zaslat na účet finančního úřadu k poslednímu květnu, druhou splátku do 30. června, další pak do 30. září a poslední do 30. listopadu. V případě, že daň z nemovitosti není vyšší než 30 Kč, není nutné ji odvádět, přesto ale musí poplatník podat daňové přiznání. Od roku 2003 se poprvé daňová povinnost vztahuje také na majitele bytů, které byly převedeny do osobního vlastnictví.

Nejen daň ze staveb, ale také z pozemků

Daňový formulář

Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna. Chcete jej vyplnit v klidu domova a ušetřit si cestu na 'berňák'? Žádný problém - alespoň pokud jde o formuláře, které si můžete stáhnout přímo z našich stránek.
Přiznávat se rozhodně nemusíte jen na oficiálním růžovém formuláři - podle § 40 zákona č. 337/1992 Sb. jsou finanční úřady povinny přijmout přiznání na formuláři vytištěném z počítačové tiskárny.
Součástí daně z nemovitosti je také, spolu s daní ze staveb, i daň z pozemků. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku. Daň z pozemků platí většinou vlastník pozemku, ve výjimečných případech je plátcem daně nájemce pozemku nebo jeho uživatel. Dani z pozemků podléhají všechny pozemky v České republice vedené v katastru nemovitostí jako druh pozemku: orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, sad, louka, pastvina nebo stavební pozemek. Z lesních ploch se zdaňují jen lesy, u kterých převládá hospodářská funkce a u vodních ploch se daní rybníky, jež slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb.

Daňové přiznání se podává stejným způsobem i ve stejné lhůtě jako daň z nemovitosti. Odlišné termíny splátek daně mají ti majitelé, kteří na nemovitostech provozují zemědělskou výrobu nebo se zabývají chovem ryb. Pro ně zákon stanovuje pouze dva termíny splátek – daně je nutné zaplatit do konce srpna a do konce listopadu.

Daň z převodu nemovitostí a novinky v zákonu

Sekce bydlení

Informace o tom co dělat, pokud kupujete nemovitost, zda-li se vyplatí žít ve vlastním či pronajatém bytě a další témata o bydlení naleznete zde.
Koncem roku 2003 potkalo vlastníky nemovitostí v České republice hned několik legislativních změn. Daň z převodu nemovitostí klesla s účinností od 1. 1. 2004 na 3 %. Mnoho lidí poukazovalo na příliš vysoké zatížení majitelů bytů, domů či pozemků a zákonodárci nakonec daň snížili z dosavadních 5 % z hodnoty ceny nemovitosti.

Je nutné připomenout, že základem pro výpočet daně je buď cena úřední, stanovená odhadcem v souladu se zákonem o oceňování, nebo cena tržní – dohodnutá mezi kupujícím a prodávajícím. Daň se vypočte vždy z ceny vyšší. Toto ustanovení zabraňuje záměrnému snižování daňové povinnosti ze strany poplatníků.

Novela zákona přináší ještě další změnu – ta se týká způsobu a délky lhůt pro podávání daňového přiznání a vlastní zaplacení daně. Dosavadní právní úprava stanovila, že poplatník podává přiznání místně příslušnému správci daně do třiceti dnů od doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu na katastru. S účinností od 1. 1. 2004 je poplatník povinen podat správci daně přiznání k dani z převodu nemovitosti do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva na katastru. Také daň z převodu nemovitosti si musí poplatník sám spočítat a uhradit, součástí přiznání je ověřený výpis smlouvy, znalecký posudek a výpis z katastru nemovitostí.

Které daně se nemovitostí přímo týkají?

Daň z převodu nemovitostí

Daň z nemovitosti

- daň ze staveb
- daň z pozemků

Týká se vás novela v zákoně o dani z převodu nemovitostí? Co soudíte o výši daní, které s nemovitostmi souvisí? Jaké máte s převodem nemovitosti zkušenosti?
Další články tohoto autora:
Hana Mášová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku