Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 28.1.2004
Svátek má Otýlie
  Výběr z vydání
 >ODBORY INFORMUJÍ: Přehmaty ministra Mlynáře
 >MROŽOVINY: Pohled do kuchyně U.S. Navy
 >POLITIKA: Daňová přiznání rovných a rovnějších
 >FEMINISMUS: Je sameček extravagancí přírody?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Senzace sezóny - zamrzlá Vltava!
 >PSÍ PŘÍHODY: Útok těžké kavalérie
 >FEJETON: Bratři Zemanové a major Mašín...
 >SVĚT: Preventivní války
 >KOMENTÁŘ: Hledání pravdy
 >GLOSA: Schizofrennost ODS
 >VRAZI ZVÍŘAT: Lidový dobytek s kulovnicí
 >NÁZOR: Strýček Sam
 >EKONOMIKA: Koruna by dále neměla oslabovat
 >Peníze: Leasing v AAA Auto: váhání se vyplácí
 >FEJETON: Soustružník Karel Božoň z Vítkovic stojí osm miliońů korun

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
28.1. EKONOMIKA: Koruna by dále neměla oslabovat
Martin Pátek

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 26. 1. 2004.

Týden: 26. 1. 2004

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,07
2,09
2,07
2,06 - 2,15
1
1
PRIBOR 1 rok
2,32
2,33
2,33
2,31 - 2,36
2
1
SD 6,30/07 - výnos
3,21
3,32
3,31
3,20 - 3,45
3
1
Kč/USD
26,199
26,25
26,25
26,00 - 26,50
1
3
Kč/EUR
32,955
32,68
32,70
32,50 - 32,80
4
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,07
2,20
2,19
2,10 - 2,30
4
0
PRIBOR 1 rok
2,32
2,42
2,43
2,30 - 2,50
3
1
SD 6,30/07 - výnos
3,21
3,52
3,48
3,40 - 3,71
4
0
Kč/USD
26,199
25,93
25,75
25,30 - 26,90
3
1
Kč/EUR
32,955
32,50
32,50
32,40 - 32,60
4
0


NÁZORY EXPERTA: Martin Pátek, eBanka
Letošní rok bude z hlediska ekonomických událostí velmi pestrý, reforma veřejných financí v kombinaci se vstupem do Evropské unie jsou velmi závažné kroky, jež se dramaticky promítnou do vývoje ekonomických veličin a životní úrovně obyvatel. Již nyní dochází díky daňové reformě k růstu cen, další cenový skok nastane v květnu se vstupem do unie. Zatímco v minulém roce procházel vývoj cen deflačním obdobím i navzdory rostoucím reálným mzdám a spotřebitelské poptávce, v letošním roce tomu tak zcela jistě nebude. Příznivý vývoj cen v minulém roce lze vysvětlit existencí rozdílu mezi potenciálem české ekonomiky a jejím aktuálním výkonem, velkou roli též sehrálo oslabení dolaru vůči ostatním světovým měnám a samozřejmě též přetrvávající ochlazení světové ekonomiky. Domnívám se, že stejné prostředí bude fungovat i nadále, s tím rozdílem, že se začnou projevovat inflační tlaky způsobené administrativními opatřeními vládní reformy. Je důležité si však uvědomit, že růst cen bude nákladového (nabídkového) charakteru, nebude se jednat o inflaci taženou nadměrnou spotřebitelskou poptávkou či dokonce přehříváním ekonomiky. V této souvislosti vidím možnou reakci České národní banky na růst cen v podobě zvyšování klíčových úrokových sazeb nejdříve v druhém pololetí letošního roku, avšak vzhledem k očekávané inflaci jsou dle mého názoru sazby na středním a delším konci výnosové křivky v současné době na příliš nízké úrovni a očekávám jejich růst. Do budoucna očekávám výraznější zestrmení výnosové křivky. Současný spread mezi 1Y sazbou a reposazbou je 32 bps, mezi 2Y a 1Y sazbou 50 bps a mezi 5Y a 3Y sazbou 56 bps.
Co se týká vývoje kurzu koruny, od začátku letošního roku koruna oslabila o 70 haléřů, když se obchodovala nad hranicí 33 EUR/CZK, taktéž vůči dolaru se česká koruna dostala nad hranici 26 USD/CZK. Dle mého názoru by se měl trend oslabování koruny zastavit, do budoucna neočekávám další výraznější oslabování koruny vůči euru, naopak se vstupem do unie dojde k dalšímu přílivu proexportně orientovaných přímých zahraničních investic, které by naopak měly vést k pozvolnému posilování české měny. Rovnovážnou úroveň pro rok 2004 vidím okolo 32,50 EUR/CZK. Se vstupem do unie dojde k odstranění obchodních bariér a omezení, jež jednak pomohou českému exportu a zároveň v kombinaci s levnější pracovní silou dojde k přesídlení výrobních závodů ze západu směrem na východ.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pátek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku