Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 28.1.2004
Svátek má Otýlie
  Výběr z vydání
 >ODBORY INFORMUJÍ: Přehmaty ministra Mlynáře
 >MROŽOVINY: Pohled do kuchyně U.S. Navy
 >POLITIKA: Daňová přiznání rovných a rovnějších
 >FEMINISMUS: Je sameček extravagancí přírody?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Senzace sezóny - zamrzlá Vltava!
 >PSÍ PŘÍHODY: Útok těžké kavalérie
 >FEJETON: Bratři Zemanové a major Mašín...
 >SVĚT: Preventivní války
 >KOMENTÁŘ: Hledání pravdy
 >GLOSA: Schizofrennost ODS
 >VRAZI ZVÍŘAT: Lidový dobytek s kulovnicí
 >NÁZOR: Strýček Sam
 >EKONOMIKA: Koruna by dále neměla oslabovat
 >Peníze: Leasing v AAA Auto: váhání se vyplácí
 >FEJETON: Soustružník Karel Božoň z Vítkovic stojí osm miliońů korun

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
28.1. FEMINISMUS: Je sameček extravagancí přírody?
JITA Splítková

Opakování je matka moudrosti, říkají moudří. Již několikrát jsem psala na téma feminismus a pohlaví a nic to nebylo platné, stále si čtu ty samé hovadiny. Takže jaká je odpověď na otázku: Proč vlastně samci existují?
Jedno a dosti zásadní vysvětlení je v mutacích.
Bezpohlavní tvorové mají jednu matku, jednu babičku, jednu prababičku ... až k pramatce "Evě". Mezi těmito organismy je neustále předávána stejná genetická informace a tím pádem, když dojde k nějaké změně v DNA (a takovéto změny nejsou žádný zázrak), je tato změna automaticky delegována na všechny další potomkyně - takto se může šířit zhoubná, nebezpečná mutace a jelikož není genů, které by tuto mutaci opravily, tak dojde k postupnému zdegenerování takovýchto bezpohlavních organismů a k jejich vyhynutí. Jako ilustrační příklad mohou sloužit brambory. Ano hloupé brambory.
V polovině 19. Století postihl Irsko hladomor. V roce 1845 zde napadla bramborová sněť jejich hlavní obživu - brambory. Do pěti let zemřelo milión a půl Irů. Parazit narozdíl od brambor je většinou pohlavní a během života jedné generace svého hostitele projde několika generacemi a tak se vyvíjí rychleji než brambory. Ty byly ještě v nevýhodě, protože v této době byl každý evropský brambor dcerou brambor, které byly jednou, či dvakrát přivezeny před třemi sty lety z Nového světa. Takže jednotný genový základ vedl k zlikvidování úrody brambor a hladomoru. Dnes, aby se zabránilo takovému šíření choroby se v intervalu několika let zkoušejí brambory s novou řadou genů.
Pohlavnost se tedy skutečně vyplácí. U pohlavních tvorů se případná mutace nepředává celé generaci potomků, ale jen některým jedincům, čímž nemůže dojít k degeneraci celého rodu a jeho vyhynutí. Genetická výbava potomstva pochází z více než jedné rodové linie, takže každá generace a každý jedinec obsahuje genetické informace různých předků (nejenom jedné pramatky, ale počet předků se s každou generací zdvojnásobuje) a tím je každý jedinec výjimečný a ne jako brambora, která je jedna jako druhá, i když na pohled mají každá jiný bramboroidní tvar. Úkolem pohlavnosti - sexu je přeskupování dědičné informace a vytváření originálních jedinců. Příroda to tak vymyslela a ať má někdo sebevětší vztek, že jsme ženy a muži, je to pro zachování rodu to nejlepší, co může být.
Dokázali jsme si nutnost pohlaví. Žena a muž jsou z důvodů zachování lidstva rozdílní svojí úlohou v reprodukčním cyklu (od toho se odvíjí například rozdílnost v mozcích) a chlap vám neporodí, kdyby se snažil sebevíc a ženská, vzhledem k uspořádání svého organismu, nedokáže bez zdravotních následků kamení lámat a na hřbetě nosit. Na druhou stranu, i chlap má právo plakat a ženská může být cynická sadistka.
Popírání rozdílnosti pohlaví, jak to činí některé feministky, je holou hloupostí. Nechtít stejnost, ale rovnost, rovnoprávnost, jako živí tvoři, kteří mají stejné tužby, radosti, bolesti! Příroda není zlomyslná a nic nemyslí ve zlém, ba naopak a skutečných problémů je ve světě mnohem víc a skutečně závažných (ty profesionální feministky ani nikdo jiný "profesionální" neřeší - hlad, války, vybíjení zvířat, oteplování…) - než ten, že jsou muži a ženy. To je přeci báječný :-).


ukázka z Futurologie:
Spojené státy prováděly zkoušky nábojnic pro neutronové bomby v kanadském Quebeku (Miloš Kaláb)
Vládní dokumenty uvolněné v poslední době ukazují, že Spojené státy prováděly zkoušky dělostřeleckých nábojnic blízko quebeckého města Trois Rivières u obce Nicolet. Střelnice se nazývá Nicolet Proof and Experimental Test Establishment (PETE). Střílelo se na ní dvěma druhy nábojnic, které měly schopnost dopravovat neutronové bomby. Americká armáda si toto místo vybrala z toho důvodu, že se podobalo podmínkám v Sovětském svazu. Panuje prý zde jedinečná kombinace arktických teplot a vysoké hustoty vzduchu, která se nevyskytuje nikde na území Spojených států. Podle uvolněných dokumentů, které zpracoval pan John Murray Clearwater, reportér novin The Ottawa Citizen, "takové podmínky se vyskytují v potenciálních operačních oblastech", což znamenalo jinými slovy "v Sovětském svazu".
Obvykle se prováděly zkoušky v lednu a v únoru se souhlasem kanadského ministerstva národní obrany... celý článek zde


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku