Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 28.1.2004
Svátek má Otýlie
  Výběr z vydání
 >ODBORY INFORMUJÍ: Přehmaty ministra Mlynáře
 >MROŽOVINY: Pohled do kuchyně U.S. Navy
 >POLITIKA: Daňová přiznání rovných a rovnějších
 >FEMINISMUS: Je sameček extravagancí přírody?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Senzace sezóny - zamrzlá Vltava!
 >PSÍ PŘÍHODY: Útok těžké kavalérie
 >FEJETON: Bratři Zemanové a major Mašín...
 >SVĚT: Preventivní války
 >KOMENTÁŘ: Hledání pravdy
 >GLOSA: Schizofrennost ODS
 >VRAZI ZVÍŘAT: Lidový dobytek s kulovnicí
 >NÁZOR: Strýček Sam
 >EKONOMIKA: Koruna by dále neměla oslabovat
 >Peníze: Leasing v AAA Auto: váhání se vyplácí
 >FEJETON: Soustružník Karel Božoň z Vítkovic stojí osm miliońů korun

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
28.1. ODBORY INFORMUJÍ: Přehmaty ministra Mlynáře
Milan Novák

Příjmy za publikování v Obchodní věstníku, které má od 1. ledna 2004 zabezpečovat Ministerstvo informatiky prostřednictvím Portálu veřejné správy, patří do státního rozpočtu. Ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU) však zorganizoval tunelování těchto příjmů protiprávními podnikatelskými operacemi.

Dovedete si představit, že by Ministerstvo financí nebo finanční úřady založily eseročko, pak ho pověřily „správou“ výběru daní a toto eseróčko by prodalo jiné soukromé podnikatelské společnosti - akciovce „práva na výběr daní“ s tím, že peníze přijaté za prodej tohoto státního práva zůstanou ve vlastnictví tohoto eseróčka a vybrané daně zůstanou zase akciovce a žádné daně nebudou neodvedeny do státního rozpočtu? Dovedete si představit, že by totéž vymyslely soudy s odvodem soudních poplatků, celníci s výběrem cel, atd.? Pak by pochopitelně ve státním rozpočtu nebylo nejenom na 13. a 14. platy, ale státní aparát bychom mohli rovnou zrušit. Tak něco takového, podle vpravdě unionistického receptu, zorganizoval Vladimír Mlynář (US-DEU) se státním Portálem veřejné správy, bez ohledu na jakékoliv jeho povinnosti stanovené právními předpisy.

Příjmy za zveřejnění nebo uveřejnění požadovaných informací, uskutečněné v souvislosti s vydáváním Obchodního věstníku, které má od 1. ledna 2004 zabezpečovat Ministerstvo informatiky provozováním svého Portálu veřejné správy, patří, stejně jako jakékoliv jiné příjmy státu, do státního rozpočtu. Přikazují to finanční předpisy. Ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU) však zorganizoval tunelování těchto příjmů protiprávními operacemi prováděnými s jeho pseudonáměstkem Dušanem Chmelíčkem, který je současně jednatelem protiprávně založené Testcom servis s.r.o. a současně také ředitelem příspěvkové organizace Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM.

Připomenu, že Mlynář nejprve bez výběrového řízení v tichosti „vsunul“ nový závazek do tzv. Základní prováděcí smlouvy kterou uzavřel s ČESKÝM TELECOMEM dne 8. 2. 2003 jako renovaci předchozí Rámcové smlouvy na komunikační infrastrukturu informačních systémů veřejné správy – zkráceně tzv. KI ISVS uzavřené v roce 2001 tehdejším ÚVIS. Vsunul sem závazek, že Portál veřejné správy bude „službou“ této KI ISVS. Což je ovšem věcný nesmysl. Ve smlouvě na KI ISVS o Portálu veřejné správy nebylo ani slovo, týkala se připojení k intranetu veřejné správy - zjednodušeně řečeno realizace přípojek k místům výkonu veřejné moci, resp. "propojení všech úřadů s ministerstvy", užijeme-li novinářskou terminologii týdeníku Respekt. Ve skutečnosti je to tedy spíš naopak, Portál veřejné správy je podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, výslovně stanoven jako zcela samostatný informační systém, který je vytvářen a spravován Ministerstvem informatiky „se záměrem usnadnit veřejnosti dálkový přístup k pro ni potřebným informacím z veřejné správy“. Veřejnost na Portál veřejné správy www.portal.gov.cz přistupuje přes internet a k tomuto přístupu veřejnost nepotřebuje nutně KI ISVS, ale levný internet!

Propojení tzv. pevných přípojek KI ISVS podle smlouvy s Českým Telecomem navíc dodnes není a ani nemůže být celkově dokončeno, vzhledem k tomu, že některé resorty nepodlehly nátlaku Ministerstva informatiky a odmítají smlouvu s Českým Telecomem o pevných přípojkách uzavřít, protože přípojky Českého Telecomu by pro ně byly dražší, než jejich dosavadní řešení.

Použitím triku s dodatečným označením Portálu veřejné správy jako nezbytné služby ke KI ISVS zadal Mlynář protiprávně a bez výběrového řízení ČESKÉMU TELECOMU a.s. zakázku na za 160 milionů Kč (bez DPH, na období příštích 4 let), rozdělenou v létě loňského roku podrobnější smlouvou na 2 části, tzv. TRANSAKČNÍ část a INFORMAČNÍ část Portálu veřejné správy, včetně jeho určitého provozování. Sám tak svými činy popřel unionistické proklamace o usilování o svobodu podnikání a volnou soutěž, když podnikatelskou soutěž o Portál veřejné správy znemožnil.

V létě loňského roku se Mlynář také dohodnul se svým kamarádem Dušanem Chmelíčkem, bývalým ředitelem České televize a jmenoval jej prakticky zcela utajeně formálním náměstkem ministra informatiky na částečný miniúvazek 4 hodin týdně. Chmelíček k tomu sice neměl žádné podřízené, žádnou kancelář na MI, ale dostal k dispozici osobní auto náměstka ministra k úplnému osobnímu i soukromému užívání, což bohatě nadužíval, včetně provedení speciálních úprav v autě pro převážení psa a prakticky souběžně dostal od Mlynáře také jmenování ředitelem příspěvkové organizace TESTCOM (ke které vykonává ministerstvo informatiky funkci zakladatele).

Pokoušeli jsme se sice provést kontrolu platového zařazení náměstka Chmelíčka, a požádali jsme Mlynáře dne 17. prosince 2003 o sdělení identifikačního kódu jeho pracovního místa, ale dostávali jsme informace, které si stále více vzájemně odporují. Dne 8. 1. 2004 v rozhovoru pro BBC dokonce Mlynář prohlásil, že Chmelíček už přechází na plný úvazek náměstka ministra, ale na webových stránkách ministerstva informatiky se mezi uvedenými kontakty jako náměstek nadále nevyskytuje. Přesněji řečeno nevyskytuje se na webu MI vůbec, nemá na MI kancelář, ani není na něj kontakt v telefonním seznamu MI, žádná příslušná organizační změna nebyla provedena.

Mlynářův ředitel kanceláře Mgr. Kolář nás zřejmě chtěl ještě na poslední chvíli zmást a tak nám po 32 dnech pátrání po identifikačním kódu jeho pracovního místa sdělil, že místo Chmelíčka má prý kód 10404. To je ovšem v rozporu s tím, že v interních schematech Ministerstva informatiky byl Chmelíček zakreslen k 1. 12. 2003 i k 1. 1. 2004 v sekretariátu 1. náměstka Michala Frankla na referentském místě 10104, o které se dělí s dalším zaměstnancem ministerstva informatiky Filipem Švábem, který také není v telefonním seznamu MI, ani nemá na MI kancelář. To by znamenalo, že Chmelíček byl sice formálně jmenován náměstkem, ale Mlynář nevytvořil organizační strukturu, která by existenci místa náměstka Chmelíčka odpovídala. Náměstek Chmelíček se fakticky dělil o místo s referentem Filipem Švábem! Nebo šlo o místo náměstka, o které se dělil s dalším utajeným náměstkem Švábem? Ne, šlo o prachobyčejnou Mlynářovu levotu, v níž nyní jedna lež při zametání stop tohoto fiktivního stavu stíhá druhou. Než doopravdy místo náměstka Chmelíčka řádně vytvoří.

Dalším krokem této organizované operace bylo nezákonné založení Testcom servis s.r.o., do které Chmelíček protiprávně vložil 7,5 milionů korun z příspěvkové organizace TESTCOM, podrobnosti viz můj článek v NP 13.12. ODBORÁŘI INFORMUJÍ: Mlynář (US-DEU) dozoruje tunelování TESTCOMU nejméně za 7,5 milionů korun

http://pes.internet.cz/clanky/2003/12/34594_0_0_0.html

Na podzim loňské roku pak připravil Mlynář pro vládu novelu nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, kterou vláda bez problémů schválila nařízením vlády č. 408/2003 Sb. schválila a od 1. 1. 2004 tím svěřila vydávání Obchodního věstníku Ministerstvu informatiky, které má vydávání Obchodního věstníku zabezpečovat prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Cena za zveřejnění nebo uveřejnění v Obchodním věstníku se tedy nemá hradit již nakladatelství vydávajícímu dříve Obchodní věstník, ale má se hradit přímo provozovateli Portálu veřejné správy, tj. Ministerstvu informatiky.

To by bylo chvályhodné. Ve skutečnosti však dnes cenu za zveřejnění i uveřejnění v Obchodním věstníku nadále stanovuje i inkasuje ECONOMIA a.s., (např. za zveřejnění údajů z účetní závěrky požaduje 6600 korun + 5% DPH), atd. a tyto příjmy nejdou do státního rozpočtu, ale ECONOMIA se o ně dělí s TESTCOM servis s.r.o.!

Mlynář totiž poté jako správce Portálu veřejné správy se svým eseróčkem TESTCOM servis uzavřel dne 31.10.2003 SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY, které „pověřil“ provozováním, a určitým koordinováním (Transakční i Informační části), jakýmsi jeho správcováním. Samotná odpovědnost správce Portálu veřejné správy je však nepřenositelná. Zákon o ISVS správci povoluje pouze „pověřit“ provozováním někoho jiného a to navíc výslovně pouze tehdy, pokud to nezakazují jiné předpisy! Protože ministerstvo smí činit pouze to, co mu předpisy dovolují, znamená to, že nemůže pověřit TESTCOM servis „správou“ portálu veřejné správy.

Vzhledem k tomu, že finanční předpisy ukládají povinnost odvádět příjmy do státního rozpočtu, nelze tedy s pověřením provozováním přenést na pověřeného provozovatele také právo ponechat si příjmy, které patří státu. Povinnost odvádět příjmy do státního rozpočtu je natolik obecně platné a závazné ustanovení finančních předpisů ve státní správě, že snad ani není třeba vysvětlovat.

Nejkřiklavějším porušením předpisů je proto bod 6, odst. 3 uvedené Mlynářovy smlouvy: „Případné výnosy, které budou výsledkem provozu komerčních služeb poskytovaných PVS, jsou příjmem TESTCOM servis s.r.o.“ Ministerstvo informatiky však nemá právo poskytovat žádné komerční služby, ani dále zmíněné vydávání Obchodního věstníku není komerční službou ani podnikáním, je činností stanovenou nařízením vlády. Použitím názvu „komerční“ služby se snažil přetvořit Mlynář právo i povinnost provozovatele Obchodního věstníku stanoveného zákonem, „přijímat peníze za publikování v Obchodním věstníku“, přetransformovat na „komerční“ – podnikatelskou službu. Tou však tato činnost není a nesmí být.

Půvabné je přitom Mlynářovo zdůvodnění celé této smlouvy: „Rutinní provozní záležitosti výkonu státní správy mají být prováděny prostřednictvím specializovaných agentur a proto uzavírá MIČR smlouvu o zabezpečení provozu PVS prostřednictvím TESTCOM servis s.r.o.“ Předpisy přitom naopak stanovují, že své povinnosti má organizace zajišťovat především svými zaměstnanci,.

Při všech uvedených porušeních zákonů nepřekvapí, že uvedenou smlouvu podepsali Mlynář již dne 30. 10. 2003 a jednatelé TESTCOM servis s.r.o. Dušan Chmelíček a Vít Novotný již dne 23. 10. 2003, přestože podle zápisu v Obchodním rejstříku vznikly jejich funkce jednatelů až dne 10. 11. 2003!

Celou sérii operací směřujících k protiprávnímu krácení příjmů státního rozpočtu završuje smlouva uzavřená dne 18. prosince mezi TESTCOM servis s.r.o. a akciovou společností ECONOMIA, jejímž předmětem je postoupení práv a povinností provozovatele Portálu veřejné správy v části týkající se Obchodního věstníku TESTCOMEM servis s.r.o. této akciové společnosti.

Viz http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=611,

resp. http://www.micr.cz/files/611/TCs-E(s%20podpisy).doc

Podle této smlouvy ZA POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY (rozuměj PRODÁNÍ PRÁV PROVOZOVATELE NA PŘÍJMY za zveřejnění nebo uveřejnění, pozn. autora) týkajících se Obchodního věstníku zaplatí Economia Chmelíčkovu TESTCOM servisu s.r.o. 15 milionů korun ročně a za umístění internetových odkazů na Portál veřejné správy (rozuměj za REKLAMU, pozna. autora) 5 milionů ročně. Tyto příjmy Testcom servis s.r.o. podle vyjádření ministra Mlynáře, který je členem dozorčí rady tohoto eseróčka, neodvede do státního rozpočtu, hodlá je prý použít na další rozvoj Portálu veřejné správy.

K takovému podnikání Mlynářovo Ministerstvo informatiky nikdy nebylo zřízeno a nesmí je provádět ani organizovat. Příjmy za zveřejnění v Obchodním věstníku je povinno odvést do státního rozpočtu. A této povinnosti se nesmí zbavit žádnými podobnými sériemi následných převodů svých práv a povinností podnikatelským subjektům se zdůvodněním jejich komerce.

Na závěr zbývá už jenom připomenout citaci z „Vyjádření ministra Mlynáře k obvinění HN z „neprůhledného utrácení“, zveřejněného dne 11. 12. 2003, na

http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=537: „Obvinění ze záměrného obcházení zákona a nadržování Českému Telecomu je ale buďto novinářský šlendrián nebo zlá pomluva. Anebo že by se ve skutečnosti hrálo o to, že na Portálu veřejné správy bude od příštího roku pro veřejnost zdarma elektronický obchodní věstník, čímž vydavatel Hospodářských novin přijde o mnohamiliónové příjmy? O příjmy, které léta inkasuje na základě nevypověditelné a pro stát zcela nevýhodné smlouvy?“

Týden poté 18. prosince 2003 podepisuje TESTCOM servis s.r.o. zmíněnou smlouvu s ECONOMIA a.s. a završuje sérii protiprávních operací. Díky těmto protiprávním podnikatelským operacím zorganizovaným ministrem Mlynářem se dnes vydavatel Hospodářských novin o své mnohamilionové příjmy dělí s Mlynářovým eseróčkem. Přestože podle novely uvedeného nařízení vlády od 1. 1. 2004 mají příjmy za publikaci v Obchodním věstníku plynout Ministerstvu informatiky a do státního rozpočtu.

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku