Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 4.2.2004
Svátek má Jarmila
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Tajuplná pražská pasáž U Závoje otevřena
 >PENÍZE: Podivná praxe pojišťoven
 >MROŽOVINY: Z pekla do stínu katedrály
 >REAKCE: Zelená na levačku aneb Proč nemohu být "novodemokratem"
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Letos poprvé na Sůze!
 >PSÍ PŘÍHODY: Není to pes, prase je to
 >POLITIKA: Komu Železný vezme hlasy
 >KAUZA: K Evropskému roku zdravotně postižených 2003
 >EKONOMIKA: Úrokové sazby možná vzrostou
 >SPOLEČNOST: Obchod s vojáky
 >KULTURA: Proč básníci neztrácejí přízeň diváků
 >GLOSA: Bílou hůl na vás, darebáci!
 >SVĚT: Nakřáplé filipíny 9 : Židé Asie
 >MÉDIA: Novinářská etika BBC
 >ZÁBAVA: Logická úloha

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
4.2. PENÍZE: Podivná praxe pojišťoven
Petr Šafránek

Věc: Trojí praxe pojišťoven při potvrzování výše zaplaceného pojistného za zdaňovací období 2003

Praha, 31. ledna 2004

Vážený pane náměstku,

dovolte mi, abych Vás upozornil, že v současné době uplatňují pojišťovny v České republice trojí způsob potvrzování výše zaplaceného pojistného za soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období 2003 pro účely odpočtu od základu daně z příjmu. Jedna skupina pojišťoven potvrzuje pojistníkům – daňovým poplatníkům vše, co fyzicky zaplatili v roce 2003, zatímco druhá skupina pojišťoven potvrzuje pouze tzv. zasloužené pojistné, tedy ekvivalentní část, odpovídající zdaňovacímu období 2003. Podle zatím neověřených informací jedna velká zahraniční pojišťovna údajně ve stylu Chytré horákyně dokonce nepotvrzuje vůbec celkové zaplacené pojistné, ale vystavuje jen doklad o měsíčním pojistném, aniž by uvedla celkovou částku za zdaňovací období roku 2003!

Uvedu to na příkladu: Daňový poplatník uzavřel pojistnou smlouvu splňující podmínky ustanovení §15 zákona 586/1992 Sb. pro uplatnění odpočitatelné položky dne 1. prosince 2003 a současně zaplatil roční pojistné ve výši 12 000 Kč. Například pojišťovna Uniqa tomuto klientovi vystaví doklad na částku 12 000 Kč. Oproti tomu například pojišťovna Kooperativa potvrdí za stejné situace částku pouze 1 000 Kč s tím, že zbývajících 11 000 Kč je pojistné za období leden až listopad 2004 a bude tedy potvrzeno až za zdaňovací období 2004. Od třetí pojišťovny dostane tento poplatník pouze potvrzení, že jeho pojistné činí 1 000 Kč měsíčně!

Nastala tedy zcela absurdní situace, kdy daňový poplatník dostává doklady nikoliv podle jednotného postupu pro celou Českou republiku (jak by v civilizovaném státě mělo být samozřejmé), ale podle toho, u kterého pojistitele má pojistku uzavřenu! Je mi naprosto nepochopitelné, že MF ČR nevydalo v této věci sjednocující metodický pokyn, ač jich jinak vydává desítky za rok! Díky tomu nyní záleží jen na tom, jak si ustanovení zákona vyloží právní oddělení té které pojišťovny! Zřejmě ani Česká asociace pojišťoven nebyla schopna své členy v této věci sjednotit…

Obracím se na Vás se zcela konkrétní otázkou: Který postup je správný? Pokud ten s časovým rozlišením, pak se ptám, zda si mohu v případě, že mám pojistku sjednánu u pojišťovny, která neprovádí časové rozlišení pojistného a potvrzuje celou částku, tuto skutečně odpočítat od základu daně? Nehrozí, že následně vydáte finančním úřadům pokyn, aby toto bez ohledu na doklad z pojišťovny neuznávaly, doměřovaly daň a penalizovaly tyto "nedoplatky"? Podotýkám, že záležitost velmi spěchá, neboť právě v této době vyžadují mzdové účtárny podklady pro vyúčtování záloh na daň ze závislé činnosti, v rámci kterého zaměstnanci uplatňují tato potvrzení pojišťoven.

S přátelským pozdravem a v očekávání Vaší brzké písemné odpovědi,

Ing. Petr Šafránek

Poznámka redakce: Tato situace, na kterou poukazuje pan Šafránek, je opravdu neuvěřitelná a je s podivem, že pojišťovny mohou postupovat takto nejednotně. O případné odpovědi náměstka ministra Jaroslava Šulce vás budeme neprodleně informovat.

Vydá-li ministerstvo financí závazný pokyn či rozhodne-li ve prospěch metody používané například Kooperativou, bude zajímavé sledovat spory mezi klienty a poradci, kteří je přesvědčili k uložení 12 000 Kč ke konci roku s tím, že si budou moci celých 12 000 Kč odečíst z daňového základu roku 2003. Jak budou na tuto situaci reagovat poradenské sítě případně pojišťovny, které jim takovýto postup schválily?

Je také velmi zvláštní, že při přípravě článku Nepropásněte státní podporu, termíny hoří! nám pojišťovny poskytly termíny, do kdy je nutno uzavřít smlouvu a složit 12 000 Kč tak, aby klient získal nárok na plný daňový odečet. Panem Šafránkem zmíněná Kooperativa s klidem potvrdila, že smlouvu stačí uzavřít a peníze složit k 31. 12., i když výše zmiňovaná praxe by znamenala, že na získání nároku na plný odpočet pro rok 2003 by musel klient smlouvu uzavřít a peníze vložit nejpozději 31. ledna 2003!

Co si o praxi pojišťoven a neexistenci jednotných pravidel myslíte vy? K jaké variantě se podle vás ministerstvo financí přikloní? Investovali jste v průběhu roku do životní pojistky s příslibem plného odpočtu 12 000 korun?
Další články tohoto autora:
Petr Šafránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku