Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 7.2.2004
Svátek má Veronika
  Výběr z vydání
 >GLOSA: Jak začalo česko hledat superstar
 >FEJETON: Život se zpožděním
 >EKOLOGIE: Dálnice D11 je potřebná, ale musí respektovat přírodu
 >MÉDIA: ČT i digitalizace ve Sněmovně
 >MOBY DICK: Kultura zamčeného záchoda
 >REAKCE: Naposledy Zelení
 >POSTŘEH: O vakuu
 >PENÍZE: Pomlčka za čtyři a půl tisíce
 >SPOLEČNOST: Ani křesťan, ani slušný
 >FEJETON: Gde zje, huju?
 >ŽIVOT: Pozor na program NaDoma.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Sodovky
 >PSÍ PŘÍHODY: To jsem to zase jednou vymňouk
 >SPOLEČNOST: Podivná debata o vymírání Čechů
 >SVĚT: Nečasté vládnutí po přeslici

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
7.2. REAKCE: Naposledy Zelení
Pavel Pečínka

Překlad dopisu Milana Horáčka pro vedení Nadace Heinricha Boella v Berlíně a vedení německých a evropských zelených
Volby do Evropského parlamentu - Zelení - Česká republika
Milí přátelé,
je mi velmi líto, že Vám musím spolu s přáním všeho nejlepšího k Novému roku poslat také nepříliš potěšitelnou zprávu o situace uvnitř Strany zelených v České republice.
Když v roce 1975, po 35 letech obětavé práce vystupoval Jochen Steffen kvůli tehdejšímu dvojímu usnesení z SPD, řekl mi: "Loajální musíš být nakonec vůči idejím a svému přesvědčení a ne vůči osobám a stranám". Jak bolestné to pro něj bylo, si při jeho politickém životním osudu lze představit - pomáhal nám pak radou při budování Zelených.
Po všem, co jsem se dosud dozvěděl o vývoji českých Zelených, bych chtěl zdůvodnit, proč nepodporuji a nebudu podporovat současné většinové vedení předsedy Jana Beránka a kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu na čele s Jakubem Patočkou.
V roce 1990, na počátku vývoje strany, jsem předal českým Zeleným velice mnoho peněžních (cca 50.000 DM) a věcných (faxy, kopírky atd.) darů od německých a evropských Zelených (Reinhard, Ralf, Danny a další si vzpomenou).
Po prvním předsedovi, sympatickém dětském lékaři a pěstiteli kaktusů, následoval (jak se později ukázalo, v Moskvě vyškolený) politický profík, který v polovině 90. let, krátce před volbami do národního parlamentu, přesedlal s částí Zeleného předsednictva do Sociální demokracie, atd. atd.
Co se oživení zelených idejí týče, zde zajisté v posledních letech pomohly úspěchy německých a evropských Zelených. V neposlední řadě díky návštěvě a návrhu Dannyho na jaře 2002 se - tehdy ještě s předsedy z posledních let Jiřím Čejkou a Miroslavem Rokosem - diskutovalo o základní myšlence, že kandidátka Zelených pro evropské volby roku 2004 by měla být kandidátkou otevřenou. Ke kandidatuře na této listině měli být přizváni nezávislí a lidé z nevládních organizací, nejen z oblasti ekologické, nýbrž také z oblasti sociální a lidskoprávní, aktivisté Charty 77 atd.
Těchto diskusí se účastnil m.j. také Ivan Dejmal (ministr životního prostředí z první české vlády občanského fóra po roce 1989, jenž strávil v době od roku 1968 do roku 1989 čtyři roky ve vězení), Martin Bursík (ministr životního prostředí z roku 1997, jež získala v době mezi pádem Klause a sociálně demokratickou menšinovou vládou Zemana velké uznání), Petr Uhl (pověřenec pro lidská práva, v období 1968 až 1989 celkem 9 let vězení).
V následující době vstoupila do Strany zelených celá řada nových členů, včetně Petra Uhla a Ivana Dejmala. V dubnu 2003 bylo na mimořádném stranickém sjezdu v Brně zvoleno současné předsednictvo. M. Bursík, jehož projev byl přijat velmi pozitivně, a já jsme se účastnili jako hosté. Čeští zelení se pak pustili do příprav na volby do Evropského parlamentu v roce 2004.
Především při diskusi o programu strany a jednání s potenciálními kandidáty pro Evropský parlament se, jak se později ukázalo, projevily vážné rozdíly mezi většinou předsednictva kolem J. Beránka a menšinou předsednictva a skupinou kolem I. Dejmala a P. Uhla. Na konci podzimu 2003 se tyto rozdílnosti vyhrotily do krize a téměř rozkolu strany, protože bylo stále jasnější, že vedení strany a stejně tak kontrolní a revizní komise pod vedením Dity Horové se stížnostmi různých členů strany nezabývají náležitým způsobem (viz přiložené dokumenty).
Já sám jsem byl v této době J. Beránkem, m.j. v souvislosti s možnou kandidaturou M. Bursíka na čele listiny a jinými rozhodnutími, několikrát obelhán.
V této době docházelo také k silným střetům uvnitř předsednictva, po nichž byli především první místopředseda Dalibor Stráský a místopředseda pro zahraniční a evropskou politiku Ondřej Liška v neustále větší míře vytěsňováni z vnitrostranického dění. Jim a rovněž jiným, kteří se kriticky vyjadřovali k situaci, bylo vytýkáno, že stranu podkopávají.
Na počátku prosince byli na druhém zasedání republikové rady (republiková rada sestává z delegátů 13 krajských organizací, předsednictva a 30 členů zvolených na podzimním sjezdu strany, celkem 50 členů) zvoleni čelní kandidáti (Jakub Patočka - šéfredaktor týdeníku Literární noviny, Jana Ulbrychová - místopředsedkyně pro mediální politiku, Frank Boldt, Olga Lomová).
Poté, co nebyli zvoleni ani špičkoví kandidáti z různých krajských organizací Jan Jařab (současný pověřenec pro lidská práva, lékař a překladatel Ala Gora), Eva Tylová (bývalá náměstkyně ministra životního prostředí, členka strany SOS - Strany otevřené společnosti), Karel Rýdl (prof. pedagogiky), odmítla svou kandidaturu Dana Kuchtová (Jihočeské matky, protitemelínská aktivistka). Kandidovat nebudou ani I. Dejmal a P. Uhl.
V posledních týdnech jsem vedl mnohá jednání o vývoji v české Straně zelených - se zakládajícími členy, členy starými i novými, se zástupci nevládních organizací (z různých oblastí ekologie, sociální, lidskoprávní, jako "Duha", "Zelený kruh", organizace zastřešující víc než 20 ekologických iniciativ, "Člověka v tísni" atd.) a s názorově blízkými intelektuály - a zabýval se otázkou, proč se nepodařilo vytvořit pro evropské volby kandidátku zajímavou, zahrnující široké spektrum.
Mnozí z oslovených mi totiž sdělili, že Zelené a především Jakuba Patočku volit nebudou.
Zčásti věděli o dění uvnitř Zelených a popisovali mi mesiášsko-sektářské vystupování Patočky a Beránka v ekologickém hnutí už v devadesátých letech. Tito prý formulovali a zastupovali své představy radikálním způsobem, nerespektovali jiné názory, obsazovali zištně zdroje peněz a informací a neumožňovali vzájemné propojování a rozšiřování.
Z oněch výše uvedených kruhů nezazněl žádný relevantní hlas, který by byl této dvojici pozitivně nakloněn, a já jsem v této souvislosti pociťoval nepříjemné déja-vu: vynořují se v něm frankfurtští fundamentalisté, KB Nord a všichni ostatní sektáři ze 70. a 80. let, období budování Strany zelených v Německu.
Za sametovým a přátelským úsměvem se skrývají profesionálně perfektní manipulace, podvody a lži.
Mnozí se zde ptají po důvodech tohoto lidského a politického selhání, protože pro politickou kariéru obou třicátníků existuje ještě dost možností, jak se realizovat, například při volbách do národního parlamentu v roce 2006.
Kandidátka, jež by slibovala úspěch, nevznikla, protože byla většinou předsednictva systematicky zatlačována do pozadí a protože nebyla připravena vážně a solidně s M. Bursíkem, SOS a dalšími nezávislými a nevládními organizacemi. Předem připravena a provedena byla naopak kandidatura Patočky a ostatních. Teď je rovněž zřejmé, proč byla nabídka Dannyho, abychom zde o tom vedli otevřený dialog, tak tvrdošíjně odmítána a jeho politika démonizována coby "imperiální", podobná sovětským okupantům.
Stejně tak to, že první čtyři kandidáti byli zvoleni rychle na republikové radě a nikoli na řádném sjezdu, odpovídajícím stanovám, který se musí konat do března 2004, je další promyšlenou manipulací.
Píšu tento dopis nerad, téměř se všemi, jimž ho posílám, jsem hovořil. Přesto Vás prosím, abyste si přečetli přílohy, protože P. Uhl byl minulý týden pozván před kontrolní komisi a některým signatářům prohlášení bylo vyhrožováno trestnými opatřeními.
Se srdečnými pozdravy z Prahy
Milan Horáček
2 přílohy
Další články tohoto autora:
Pavel Pečínka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku