Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 9.2.2004
Svátek má Apolena
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Vybrané příčiny neefektivity ve státní správě
 >NÁZOR: Odvoláním ředitele SCP diskriminace domácích investorů nekončí.
 >FEJETON: Dopis na rozloučenou
 >Z KNIHY: Michaela Moora
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Osudu se nevyhneš, dělej co dělej
 >PSÍ PŘÍHODY: Málem bych zapomněl
 >GLOSA: EU neumí česky
 >MEJLEM: Souzení se v USA
 >SVĚT: Nakřáplé filipíny 10 : stav politického počasí
 >MÉDIA: MF DNES píše pro elitu
 >NÁZOR: Vláda rozhodla - předseda musel.
 >PENÍZE: Jak dlužníkům přistřihnout křídla
 >GLOSA: Jak začalo česko hledat superstar
 >FEJETON: Život se zpožděním
 >EKOLOGIE: Dálnice D11 je potřebná, ale musí respektovat přírodu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
9.2. NÁZOR: Odvoláním ředitele SCP diskriminace domácích investorů nekončí.
Pavel Kuthan

V minulých 14 dnech začaly dostávat tisíce domácích investorů od SCP staronové pozdravy v podobě faktur za vedení účtu v SCP, které opět zpoplatnilo službu, dříve poskytovanou zdarma.
Již dříve za tuto snahu dostalo SCP pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /ÚOHS/ neboť dřívější cenovou konstrukcí zatížilo poplatky 0,1-0,2% majitelů účtů, cenných papírů, kteří tak hradili poskytování služeb všem majitelům účtů a SCP hradili i veškeré ztráty ze špatného hospodaření a nedostatečné ochrany účtů z předchozích let. Rozhodnutí ÚOHS http://www.compet.cz/ISU/2002/HS/pis2718.html.
Nyní naprosto podobným výpočtem pokračuje opět ve zpoplatňování účtů dle nového ceníku platného od roku 2004, právnickým osobám od 850000 Kč nominální hodnoty CP na účtu a fyzickým osobám již od 2 250 000Kč na účtu. Tentokrát je procento platících zákazníků větší, ale opět dochází ke stejné situaci jako v minulých letech a tím zřejmě i ke stejnému opětovnému porušení zákona, kdy někteří účastníci trhu platí služby ostatním./Za opakované porušení zákona dostal kupříkladu Telecom od ÚOHS pokutu 80 mil.Kč./ Přitom SCP si za každý obchod účtuje ještě poplatky z převodů, které nejsou malé. Zbylí investoři jsou opět v zasílaných fakturách nuceni hradit i ztráty za roky 97 až 2001, kdy SCP bylo povinno vyplácet náhrady poškozeným majitelům cenných papírů a nebylo schopno tyto účty řádně zabezpečit. Dodnes nebyla za tyto chyby vyvozena osobní odpovědnost statutárních orgánů ani pracovníků SCP, jeho zakladatel. ministerstvo financí, se k celé věci staví laxně a přenáší tuto zodpovědnost na klienty, místo aby poskytlo v těchto případech dotace ze státního rozpočtu za chybné kroky, za které odpovídá jako zakladatel provádějící dále dozor v součinnosti s KCP. Investoři se tak raději obrátí na rozvinuté kapitálové trhy, kde nebudou nuceni jako klienti platit za dřívější chyby poskytovatele služeb.
Zasílané faktury nemají náležitosti dle zákona 588/92 Sb.§12, nemají ani rozpis, jak SCP došlo k uvedené nominální hodnotě, ke kterému datu, z kolika titulů akcií apod. Podivné je, že ceník platí od Nového roku 2004, SCP účtuje poplatky za 1.-3. čtvrtletí 2004, ale faktury již rozesílá v únoru, aniž by čtvrtletí proběhlo a bylo jasné dle pohybů na účtu, jaké že akcie zůstaly. Navíc pro faktury zasílané v únoru použilo výpočet z 30.11.2003 z nominálních hodnot, kdy neplatil ceník z roku 2004.
Dalším paradoxem je, že SCP zvolilo ke zpoplatňování majitelů účtu cenných papírů nominální hodnotu, nikoli tržní z určitého období, tak jak je to zvykem ve světě v podobných společnostech. Tím dochází i ke zpoplatňování akcií podniků, které jsou v konkurzech a jsou naprosto bezcenné a jejich majitel se jich nemůže zbavit prodejem ani výmazem, ale SCP za tyto akcie musí platit nadiktované poplatky, což považuje každý investor za bezpráví a další zneužití dominantního postavení SCP.
Nejen, že mu byl často podnik vytunelován a vykraden, ale ještě bude po léta zatížen poplatky z bezcenných akcií. Zářivým příkladem je Zbrojovka Brno, kterou vytunelovali beztrestně bývalí nomenklaturní kádři z SSM podobně, jako to probíhalo v dalších společnostech většinou za účasti bývalých členů KSČ. Kdyby byly poplatky účtovány v tržní ceně akcií, podobné zneužívání dominantního postavení SCP by se neprojevilo.
SCP se zachovalo v tomto případě jako chytrá horákyně a údajně nebude účtovat poplatky z akcií v konkurzu, pokud mu konkurzní správce jako majitel akcií toto ohlásí. SCP pomíjí skutečnost, že v OR tento konkurz je vyznačen, včetně konkurzního správce. Problémem je, že konkurzní správci většinou nejsou majiteli akcií, takže nic hlásit na SCP nebudou a majitelům akcií je to jedno, neboť jsou bezcenné a v podniku nyní vládne správce, takže k podobným úkonům již nemají pravomoc.Začarovaný kruh nahrává SCP a to může dál zpoplatňovat i tyto akcie dle nominální hodnoty. Příkladem je konkurz na Teslu Vacuum a.s., který byl dávno ukončen a dodnes nedošlo k výmazu akcií.
Často se stává, že mnohé akcie mají daleko menší hodnotu v OR než v SCP. K tomu dochází proto, že emitent neplní informační povinnost, SCP má povinnost takového emitenta nahlásit KCP, ale nedělá to, KCP tyto emitenty netrestá, často již není koho a SCP vesele účtuje poplatky z nesprávných nominálních hodnot akcií. Tím investory výrazně poškozuje, neboť účtované nominální ceny akcií neodpovídají skutečnosti. Ministerstvo financí jako zakladatel SCP místo toho, aby tento pokřivený stav napravilo návrhem zákona či vyhláškou a zasadilo se o to, aby SCP bylo povinno upravit všechny nominální hodnoty akcií dle údajů v OR, vymýšlí další hlouposti, jak otrávit investory pomocí avizovaných majetkových přiznání, se kterými zřejmě budou od 0,9 milionu běhat neustále na finanční úřady.
Odvoláním ředitele problémy a znevýhodňování některých investorů nekončí, je třeba narovnat výše popsané vztahy tak, aby se SCP stalo moderní institucí kapitálového trhu s co nejlepším hospodařením a službami. Investoři musí mít v tuto instituci důvěru, nesmějí se cítit být poškozováni a okrádáni. Za uvedeného stavu se jistě někteří obrátí na ÚOHS se stížností. Pokud nedojde k rychlým změnám v narovnání těchto pokřivených pravidel, obrátí se v květnu 2004 po vstupu do EU k nově vznikající instituci European Competition Network se stížností na poměry vládnoucí v tak klíčové organizaci, jakou SCP pro kapitálové trhy v ČR představuje.
Pavel Kuthan st.
Další články tohoto autora:
Pavel Kuthan

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku