Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 12.2.2004
Svátek má Slavěna
  Výběr z vydání
 >ZAMYŠLENÍ: Paralelní vesmír Martina Zemana
 >ZAJÍMAVOST: Česká republika v Guinnessově knize rekordů 2004
 >VÝSTAVA: Vzývání, Vášeň, Odevzdání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Válka s šátky
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Příběh čaje
 >PSÍ PŘÍHODY: Marš ven, jde se pěšky!
 >MÉDIA: Pan gen. řed. Janeček chatoval a já ho minul.
 >SPOLEČNOST: Registrované partnerství
 >MALTA - Tak už to bude jen za 80 dní ( co se otevře eurovod ?)
 >EKONOMIKA: Koruna by vůči dolaru měla posilovat
 >FEJETON: V likvidaci
 >PENÍZE: Jak přežít na mateřské
 >MROŽOVINY: Politicky nekorektní úvaha o multikulturalismu
 >SPOLEČNOST: Pravděpodobně tomu nebudete věřit
 >KAUZA: Orchideje a novináři

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
12.2. PENÍZE: Jak přežít na mateřské
Ludmila Řezníčková

Jak je patrné již z názvu příspěvku, může ho pobírat jak otec, tak i matka dítěte, ale vždy pouze jeden z nich. Navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (viz sloupek dole vpravo). Účelem příspěvku je zabezpečení potřeb rodiče po dobu, kdy pečuje o dítě ve věku do 4 let. Jestliže rodič pečuje o zdravotně postižené dítě, příspěvek bude dostávat až do 7 let věku dítěte, v tomto případě je však nutno zdravotní stav dítěte nechat posoudit posudkovou komisí Okresní správy sociálního zabezpečení. Výše příspěvku je 2 552 Kč měsíčně a nezávisí přitom na počtu dětí, o které rodič pečuje, ani na příjmu, který předtím rodič pobíral v zaměstnání. Jedině rodiče, kteří jsou zároveň studenty, mají nárok na vyšší rodičovský příspěvek, a to ve výši 2 695 Kč měsíčně.

Je možnost přivýdělku skutečně neomezená?

Dávky sociální podpory

Sociální síť našeho státu... Komu je vlastně určena? Můžu z ní něco získat? Dnešním článkem rozjiždíme seriál, ve kterém se vás postupně pokusíme seznámit s dávkami státní sociální podpory. Rádi bychom, aby vám více informací pomohlo v případě potřeby z této oblasti něco získat. Začneme dávkami, které samy o sobě nezávisí na příjmu žadatele a jsou poskytovány v určité situaci všem žadatelům.

Rodičovský příspěvek se těchto úrovních pohybuje již od října 2001, což je zajisté dosti dlouhá doba, která nemůže zohledňovat rok od roku se zvyšující životní náklady. Podle zákonné normy závisí jeho případné zvýšení na celkovém zvýšení částek životního minima. Tento krok by však značně zatížil státní rozpočet v oblasti výdajů na sociální dávky, takže jej v období, kdy naopak dochází k úsporným opatřením, rozhodně nemůžeme očekávat.
Jako jistou formu pomoci rodinám s malými dětmi jim stát nabízí možnost přivydělat si. Pokud ovšem rodič nechtěl o příspěvek přijít, tento jeho příjem čistého nesměl přesáhnout částku 3 480 Kč. Toto omezení se týkalo i podnikání, kdy byl rodičovský příspěvek vyplácen zálohově a následně byl podle daňového přiznání zpětně přehodnocen a rodič případně musel příspěvek úřadu vracet. Státní úředníci si zřejmě uvědomili, že toto opatření rodinám příliš nepomůže, a tak tuto možnost rozšířili.

Jak si přivydělat podle nových pravidel?

Od letošního roku tedy bylo omezení zrušeno a rodič si může, aniž by přišel o rodičovský příspěvek, přivydělat neomezenou částku (jako zaměstnanec i jako OSVČ). U osob samostatně výdělečně činných bylo však zároveň zavedeno povinné placení důchodového pojištění (997 Kč měsíčně), které je nutno platit i v případě, že rodič svou činností nezískal žádný příjem. Pokud se tedy rodič rozhodne při mateřské dovolené podnikat, je na něm, aby dobře zvážil všechna finanční rizika a dobře se rozhodl.
Podmínkou, kterou je nutno v každém případě dodržet, je zajištění řádné péče o dítě po dobu, kdy rodič vykonává výdělečnou činnost. Platí omezení pro návštěvu předškolního zařízení, kde může být dítě umístěno maximálně 5 dnů v měsíci. Na ostatní dobu je tedy nutno zajistit péči o dítě a nutno podotknout, že toto jistě mnohým rodičům možnost přivýdělku značně zkomplikuje. S ohledem na stále se posouvající věk pro odchod do důchodu bude totiž přibývat zaměstnaných babiček a zároveň ubývat babiček-důchodkyň trávících čas péčí o vnoučata. A zaplatit si hlídání dítěte? To je dosti finančně náročné. Takže nezbývá než znovu konstatovat, že bude nutné důkladně zvážit finanční výnosnost případného přivýdělku.

Stát alias chytrá horákyně

Peněžitá pomoc v mateřství

Dávka, kterou vyplácí zaměstnavatel ženě po dobu mateřské dovolené. Vypočítá se z příjmu obdobně jako nemocenská, je ovšem stanovena horní hranice, která dosahuje necelých 13 000 Kč. Její výplata začíná 6 – 8 týdnů před porodem a celkem se vyplácí v délce 28 týdnů, u osamělých žen samoživitelek dokonce v délce 37 týdnů. Pro nárok na tuto dávku musí žena dosáhnout v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky minimálně 270 kal. dnů doby pojištění. V případě, že ženě peněžitá pomoc nenáleží, protože nebyly splněny podmínky nároku na tuto dávku, poskytuje se rodičovský příspěvek již ode dne porodu dítěte.
O zasílání dávky musíte požádat na tzv. kontaktním místě pro vyplácení dávek státní sociální podpory, které by mělo být v každém větším městě.

Pomohl tedy stát mladým rodinám? Vždy závisí na úhlu pohledu, z jakého se na sociální síť našeho státu díváme. Jiný bude pohled důchodce, jiný nezaměstnaného a zcela jiný občana-daňového poplatníka, který nepřetržitě pracuje a odvádí státu nemalé daně. Ženy na mateřské dovolené často argumentují, že se zvyšuje minimální mzda nebo že se zvyšují důchody, ale rodičovský příspěvek zůstává stále stejný. Ministerstvo práce a sociálních věcí se naopak pyšní tím, že délka poskytování rodičovského příspěvku je jednou z nejdelších v Evropě a že částka rodičovského příspěvku není koncipována přímo jako náhrada výdělku, ale jako sociální dávka, která má rodiči zajistit náklady na stravu a ostatní životní potřeby (v životním minimu je na stravu dospělé osoby počítána částka 2 320 Kč). Kde je tedy pravda?
Jako vždy asi někde uprostřed. Je pravdou, že tak dlouhou mateřskou dovolenou, na které rodiče finančně zabezpečuje stát, ve většině evropských zemí neznají. Ale je také pravda, že patříme ke státům, kde se v přepočtu na ženu rodí nejméně dětí a naše populace rychle stárne. Není pochyb, že finanční propad pro rodinu, která ztrácí příjem jednoho z rodičů, je značný. Pokud výdělky druhého rodiče odpovídají celostátnímu průměru a rodina ještě třeba splácí hypotéku na bydlení, ocitá se rázem na hranici existenčního minima. Nelze se tedy divit, že ženy mateřství odkládají nebo se spokojují pouze s jedním dítětem.

Jaké je řešení? Bylo by bláhové myslet si, že pouhé zvýšení rodičovského příspěvku povede ke zvýšení porodnosti. K tomu bude třeba nepochybně celý komplex opatření. Ale je třeba někde začít.
Tím začátkem by mohl být návrh, který před několika dny schválila vláda, a sice navýšení rodičovského příspěvku o přibližně 1 000 Kč. Chtělo by se říct "díky alespoň za to", ovšem s přihlédnutím ke zdražování, které se (nejen) rodin s dětmi dotkne již letos, je tento nárůst v podstatě pouze jakousi kompenzací růstu cen. Je třeba také mít na paměti, že se stále jedná "jen" o rozhodnutí vlády a podpora parlamentu zdaleka není jistá. Nicméně spolu s dalšími změnami, které česká vláda chystá (společné zdanění manželů atp.) je to jistě krok správným směrem.

Je podle vás výše rodičovského příspěvku dostatečná? Jak by měl stát podporovat rodiny s malými dětmi? Myslíte si, že návrhy, které vláda představila před několika dny, jsou dobré?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku