Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 11.2.2004
Svátek má Božena
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Politicky nekorektní úvaha o multikulturalismu
 >SPOLEČNOST: Pravděpodobně tomu nebudete věřit
 >KAUZA: Orchideje a novináři
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jen po bílých
 >PSÍ PŘÍHODY: Jako Hanč a Vrbata
 >TÉMA: Růst a pokles populace - amatérské zamyšlení
 >PENÍZE: Drží stavební spořitelny své klienty pod krkem?
 >FEJETON: Příběh lásky v koupeném mobilu
 >POSTŘEH: O počasí
 >Z KNIHY: Vodnář (1.část )
 >FEJETON: Letamida
 >NÁZOR:Vítej v době internetu, Ameriko!
 >ARCHITEKTURA: Stuttgart 1927|2002 aneb Vize moderní architektury
 >GLOSA: A co takhle jarní úklid?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Daně kličkovaně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
11.2. KAUZA: Orchideje a novináři
Dušan Stuchlík

Po komentáři Martina Schmarze v MFD "Zachraňte sběratele orchidejí" musím konstatovat, že někteří kolegové novináři odvádějí zase jednou prachmizernou práci a pan Schmarz jí nasadil korunu. Jde o kauze turistů, kteří jsou na Novém Zélandě stíhaní pro nelegální nakládání s rostlinami.
Takže k základnímu ujasnění pojmů, tedy k tomu co většina médií nebyla zatím schopná udělat: Nejde o české odborníky (viz. Kubal, ČT). Na Nový Zéland se vydali jako turisté. Skutečnost že jde o sběratelé a pěstitelé orchidejí jim nemůže poskytovat mediální krytí coby "odborníků". Každopádně pokud by jimi byli, tím spíš by měli mít naprosto jasně zvládnutou legislativní stránku věci.
V tomto případě docházíme k dalšímu problému. Jeden z mužů je pracovník brněnského Oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podle dostupných informací byl totiž před odjezdem řádně zaměstnán v tomto útvaru. Neustále papouškovaný termín "bývalý"pracovník by musel mít oporu v tom, že by mu již na Nový Zéland musela být doručena výpověď, která nabyl právní moci. Byla ? Pokud ne, tak jde stále o pracovníka ČIŽP.
Proč to je důležité? Instituce a přímo i oddělení v kterém byl zaměstnán, se zabývá problematikou a bojem proti nelegálnímu obchodu s chráněnými a ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tento stíhaný muž je tedy právě tím, kdo se touto činností zabývá profesionálně. Pokud on nezná příslušnou legislativu a postupy v této oblasti, tak kdo už jiný? Nebo ji zná a vědomě ji porušil. Každopádně se zřejmě nikdo z kolegů zatím nedokázal tázat jak je možné, že pracovník ČIŽP je stíhán právě za tento přestupek. Je to přitom naprosto stejná spojitost jako policista, který řídí pod vlivem alkoholu, či celník pašující heroin.
Takže shrňme si fakta: Nakládání s ohroženými druhy upravuje Washingtonská konvence a jsou pojmenovány v seznamu CITES. Toto je součástí zdejší legislativy, stejně jako součástí legislativy Nového Zélandu. Právě instituce zaměstnávající jednoho z pánů zodpovídá za jejich kontrolu a dodržování.
Občané ČR jsou celosvětově známý jako elita mezi nelegálními obchodníky a pašeráky s tímto artiklem. Orgány mnoha států jim proto tradičně věnují zvýšenou pozornost. Obchod s tímto artiklem stojí a padá na tom, že milovníci a sběratelé jsou schopní za objekt svého zájmu a vášně platit a neptát se po dokladech. Transakce s těmito komoditami je čtvrtým nejvýnosnější nelegální obchodem na světě. O tom, zda-li oba muži překročili zákon, rozhodne nezávislý soud. To jsou holá fakta.
Demagogický a nacionalizující komentář pana Schmarze poskytuje naprosto ucelený obrázek o postojích zdejších médií v této kauze. Zjevně bez základní znalosti problematiky pan Schwarz a další kolegové dávají průchod českému ukřivděnectví a skrytému nacionalismu.
Lekci o demokratické kultuře v této kauze dal tuzemským novinářům ministr zahraničí Nového Zélandu. Jak správně řekl, o vině či nevině rozhodne soud. Nepochybuje, že tamní soud bude nezávislý a objektivní. A já k tomu dodávám, že nepochybuji o tom, že soud udělá přesně to, čeho čeští novináři zjevně nejsou schopní: Bude vynášet soudy na základě prověření objektivních faktů a informací, které si neváhá opatřit. Čeští novináři v čele s panem Schmarzem nám oproti dávají lekci z demagogie, relativismu a zejména z vlastní nekompetence.

Dušan Stuchlík
Autor je novinář, pracoval mj. v LN, MFD,ČT
Další články tohoto autora:
Dušan Stuchlík

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku