Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 23.2.2004
Svátek má Svatopluk
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Špidla, Kužvart, Svoboda - evropská ostuda
 >REAKCE: Noví spojenci USA…
 >REAKCE: Když dobré už bylo, pane Pehe
 >POLITIKA: Freunde oder Bekannten?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zhouf a já jsme mimoběžky
 >PSÍ PŘÍHODY: Migrace psů II
 >ZAMYŠLENÍ: Absurdní riziko
 >Z KNIHY: Vodnář (dokončení)
 >SPOLEČNOST: Anketa
 >NÁZOR: Z anatomie pacholka
 >PENÍZE: Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb
 >Zřekněte se černobílých obrazů
 >POLITIKA: Špidla, Turecko a my.
 >REAKCE: Otec u porodu a porod doma?
 >POSTŘEH: O pucích

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
23.2. PENÍZE: Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb
Ludmila Řezníčková

Dnes navážeme na předchozí článek o rodičovském příspěvku Jak přežít na mateřské a seznámíme se s dalšími dávkami státní sociální podpory. Vybereme z těch, které nejsou závislé na příjmu žadatele. Náleží tedy širokému okruhu občanů a mají jim pomoci vyrovnat se s finančně náročnými událostmi, které v lidském životě nastávají.

Jak kompenzovat náklady na novorozeně

Všechno začíná narozením dítěte. Radostná událost, která je však spojena s nutností pořízení kočárku, postýlky a tisíce dalších potřebných "maličkostí" pro novorozeně, které se stává novým členem rodiny (viz článek Naše drahé děťátko). Náklady na pořízení základní výbavy se v současné době blíží 20 000 Kč.
Stát se snaží mladým rodinám ulevit poskytováním tzv. porodného, které je vypláceno matce dítěte. Pouze ve výjimečném případě, kdy matka dítěte zemřela, ji může obdržet i otec. Jak již bylo řečeno, samotná výše dávky není závislá na příjmu rodiny, řídí se pouze počtem narozených dětí.

Výše porodného
Jedno dítě 8 450 Kč
Dvojčata 20 280 Kč
Trojčata 50 700 Kč
Čtyřčata 67 600 Kč
Paterčata 84 500 Kč

V případě, že je osvojováno (adoptováno) dítě mladší 1 roku, náleží tato dávka také osvojiteli dítěte.
Výše této dávky se odvozuje z částek životního minima, proto je také její zvýšení přímo závislé na zvýšení těchto částek. Životní minimum se v naší republice zvyšovalo naposledy v říjnu 2001 a jeho další zvyšování se v blízké době zřejmě nechystá.

Aby z vojny byla kojná

Když muž nastoupí na základní vojenskou službu, civilní službu, nebo se účastní vojenského cvičení a nemá po tuto dobu nárok na náhradu mzdy, dostávají se jeho manželka i děti do finanční tísně. To platí zejména v případě, že manželka nemůže sama vydělávat z důvodu péče o dítě či z jiných vážných důvodů.
Stát v těchto situacích poskytuje tzv. zaopatřovací příspěvek. Tato dávka státní sociální podpory je určena následujícím členům rodiny:

1) Nezaopatřenému dítěti vojáka
- termínem nezaopatřené dítě se označuje dítě ve věku do 15 let, pokud dítě studuje tak až do 26 let

Výše dávky se liší podle věku dítěte:

Výše dávky
Dítě do 6 let 1 133 Kč
Dítě od 6 do 10 let 1 267 Kč
Dítě od 10 do 15 let 1 495 Kč
Studující dítě od 15 do 26 let 1 642 Kč

2) Manželce vojáka
- pečující o dítě vojáka ve věku do 4 let nebo pečující o zdravotně postižené dítě do 7 let (tj. manželce, která je na mateřské dovolené)
- která je invalidní
- která ze závažných důvodů nemůže pracovat (zejména z důvodu studia)

Výše dávky: 1 555 Kč měsíčně.

Zaopatřovací příspěvek prošel s nástupem nového roku dosti podstatnou změnou, jedné ze skupin dosavadních možných příjemců byl totiž zrušen nárok na tuto dávku. Do konce 2003 náležel zaopatřovací příspěvek i osobám, ke kterým měl voják vyživovací povinnost ať již na základě rozsudku soudu či na základě dohody o placení výživného.
A právě u uzavírání dohod docházelo často ke zneužívání příspěvku a dohody byly uzavírány účelově před odchodem vojáka na vojnu tak, aby zajistily co největší příspěvek od státu. Po jeho návratu pak zase byly tyto dohody nezřídka rušeny. Vzhledem k těmto okolnostem byl pro tuto skupinu osob zaopatřovací příspěvek s účinností od 1. 1. 2004 zrušen. A protože nás čeká zrušení základní vojenské služby, dojde brzy k zániku celého příspěvku.

Každý k moři dopluje...

I s koncem lidského života se pojí nemalé finanční výdaje především ve formě úhrady pohřebního obřadu. Na tyto výdaje stát přispívá jednorázovou dávkou ve výši 5 000 Kč. Ta je určena osobě, která vypravila pohřeb zemřelému, jenž měl trvalý pobyt v ČR, nebo byl pohřeb vypraven na území ČR (tzn. když pohřeb vypraví občan ČR osobě, která neměla trvalý pobyt v ČR). Pokud pohřeb současně vypravuje více osob, dostane tuto dávku ta z nich, která o ni požádá nejdříve. Samotná výše nákladů na vypravení pohřbu již nehraje roli.
K žádosti o dávku (kterou je rovněž nutné podat na předepsaném tiskopisu) je třeba předložit úmrtní list zemřelého a fakturu za uhrazení pohřbu. I tento tiskopis si lze vyzvednout a je třeba je pak odevzdat na Kontaktním místě pro výplatu dávek státní sociální podpory.

Pomáhá podle vás stát dostatečně rodinám, kterým se narodí dítě? A co finanční pomoc pozůstalým, kteří vypravují pohřeb? Myslí podle vás stát dostatečně na rodiny mužů, kteří plní "nejčestnější" povinnost?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku