Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 25.2.2004
Svátek má Liliana
  Výběr z vydání
 >UNIE: Superkomisař
 >MROŽOVINY: Tygr a drak v exsovětské zbroji
 >EKOLOGIE: Prodavači smrti
 >GLOSA: Chybí mi "zastaralé, nemoderní" zboží a výrobky
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak se jeden nezavděčí
 >PSÍ PŘÍHODY: Čmuchání ve sněhu
 >ANKETA: Co Balík z Plzně zjistil
 >ARCHITEKTURA: V Bruselu vznikla secese II
 >FEJETON: Sportovní bulvár? Ne, díky…
 >EKONOMIKA: Investoři preferují méně rizikové dluhopisy
 >POSTŘEH: O hračkách
 >NÁZOR: Mýtus nezaměstnanosti
 >PENÍZE: Neprávem neplatičem: jak se bránit
 >NÁZOR: Sudetský komplex aneb hraničáři útočí
 >EKONOMIKA: Americká ekonomika bude i letos oporou světových burz

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.2. PENÍZE: Neprávem neplatičem: jak se bránit
Kristýna Havligerová

Každý, kdo chce zažádat o úvěr nebo leasingovou půjčku, by měl vědět o existenci databází klientů, kteří si u některých z finančních institucí půjčili hotovost. Zatím existují dvě, Bankovní úvěrový registr a databáze Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (Solus). Zatímco registr bank funguje bez problémů, sdružení Solus je nyní prošetřováno Úřadem pro ochranu osobních údajů, zda nezneužíval osobní data klientů (vyšetřování je nyní v závěrečné fázi). O tom si však přečtěte víc v článku Tajná databáze neplatičů.

Databáze a jejich data

Solus byl založeno již v roce 1999. Členové sdružení mají přístup k registru negativních úvěrových informací. Jde vlastně o databázi neplatičů, neboli klientů některých bank, splátkových a leasingových společností, kteří jsou v prodlení s plněním závazků z úvěrové či leasingové smlouvy vůči některému z členů Solusu a toto opoždění splácení již trvá po stanovenou dobu.

O databázích úvěrových klientů a o tom, kdo čerpá data z těchto databází si přečtěte v článcích Tajná databáze neplatičů, Bič na dlužníky, cukr pro platící nebo Jak dlužníkům přistřihnout křídla.

Tuto dobu sdružení nespecifikuje, tvrdí však, že se snaží se zákazníkem vždy nejprve domluvit. Data jsou do registru zadána ve chvíli, kdy dlužník neprojevuje zájem vzniklou situaci řešit. Databáze obsahuje identifikaci dlužníka a informaci o tom, které z kritérií pro zařazení nesplnil – například to, že v polovině přestal splácet úvěr a odmítá s institucí komunikovat.
Dobu, po kterou jsou údaje v databázi uchovávána, nechce tajemník společnosti Jan Stopka specifikovat. Sdružení ji totiž chce snižovat, konzultuje ji s úřady a přesné "číslo" ještě není k dispozici.

Klientské centrum

Klientské centrum informuje úvěrové klienty bank o zpracovávání osobních údajů v rámci úvěrového registru podle požadavků Zákona o bankách a Zákona na ochranu osobních údajů. Slouží jako místo pro podávání žádostí úvěrových klientů bank a informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v registru.
Úvěrový klient má nárok na základě písemné žádosti jednou za kalendářní rok získat bezplatnou informaci o osobních datech zpracovávaných o něm v registru.
Klientské centrum také slouží jako místo pro podávání případných stížností a připomínek ze strany úvěrových klientů bank v souvislosti s nepravdivými či nepřesnými informacemi zpracovávanými v úvěrovém registru.

CBCB – Czech Banking Credit Bureau
Klientské centrum bankovního registru klientských informací
Na Příkopě 21, 117 19, Praha 1, ČR
222 811 030
klient@cbcb.cz
www.cbcb.cz

V červnu 2002 byl spuštěn Bankovní registr klientských informací, provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau. Jde o databázi, kterou tvoří pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů bank, jež jsou členy registru. Vedle identifikačních údajů se v registru objevují údaje o výši získaného úvěru, jeho typu, délce trvání a o platební historii zákazníka po jednotlivých měsících. Informační systém nabízí jednotlivým bankám nejen pohled na současný stav zadlužení klienta, ale také zpětně na historické hodnoty za poslední 4 roky.

Klient je a není informován

Jak se zákazník finančního domu dozví, že figuruje v podobné databázi "dlužníků"? V případě bankovního registru je podle Tomáše Denemarka ze společnosti Czech Banking Credit Bureau klient informován při zařazení do registru přímo správcem, tedy bankou, která data o jeho osobě jsou do systému předává. Klient se v ní tedy objevuje ve chvíli, kdy uzavře s bankovním ústavem úvěrovou smlouvu.
U sdružení Solus to tak transparentní není. Žadatel o půjčku podepisuje smouvu, v níž je uvedeno, za jakých podmínek jsou data o něm předána Solusu. Nemusí si však odstavce s touto informací vůbec všimnout, a tak se stává, že klienti často ani o existenci Solusu nevědí. Klient si může ale písemně zažádat o informaci, zda je do databáze zařazen, či ne.
To, že k předání informací do registru může dojít, by se měl zákazník dozvědět ze smlouvy, kterou s institucí uzavírá, podepisuje ji. V ní musí být uvedeno, že za určitých podmínek jsou jeho osobní údaje předávány k dalšímu zpracování sdružení Solus a klient podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas.

Jak zjistím, co o mně databáze "říkají"?

Klient může požádat společnost Czech Banking Credit Bureau či sdružení Solus také o informaci, jaké údaje jsou o něm v databázi vedeny. "Zákazník není pravidelně informován, může si na základě Zákona na ochranu osobních údajů i Zákona o bankách kdykoliv vyžádat výpis z registru," říká Denemark. "Výpis obsahuje informace, které jsou o jeho osobě v registru vedeny. Jedenkrát ročně je výpis ve standardní lhůtě 30 dnů zdarma a v ostatních případech za 100 Kč," dodává. Výpis z registru si může klient nechat pořídit pouze sám o sobě, nikoli třeba o svých rodinných příslušnících. Musí vyplnit žádost, kterou osobně, poštou nebo elektronicky doručí do klientského centra společnosti.

Kontakt na sdružení Solus

Alena Ludrovská
Předsedkyně Rady sdružení
Cetelem ČR
Letenská 2, 118 00, Praha 1
257 080 111
alena.ludrovska@cetelem.cz

Jan Stopka
Tajemník sdružení
V Olšinách 80, 100 00, Praha 10
267 197 360
jan.stopka@solus.cz

Získat informaci o tom, jaké údaje jsou o něm vedeny a o zdroji jeho osobních údajů, může klient od sdružení Solus na základě písemné žádosti adresované sdružení (kontakt je uvedený v tabulce vlevo). Pokud má zájem o upřesnění okolností svého zařazení do databáze, musí se obrátit na členskou společnost, která tyto údaje poskytla a také s ní řešit případné nesrovnalosti.
Stejně jako u bankovního registru je informace jednou za rok zdarma. Poplatek za více informací ročně není podle Stopky stanoven, protože o ně zatím nikdo víckrát než jednou za rok nežádal.

Jestliže úvěrový klient zjistí, že v databázi bank nejsou pravdivé údaje, může se buď obrátit na klientské centrum společnosti Czech Banking Credit Bureau nebo přímo na bankovní ústav. "Nejčastěji se klienti obrací přímo na banku, která nepřesné informace do registru předala. Chyby musí být opraveny. Klient má ze zákona právo požadovat odškodnění, pokud mu byla uvedením nepravdivých údajů způsobena újma," vysvětluje Denemark.
Spotřebitel tedy podá žádost o opravu. Když tuto žádost Czech Banking Credit Bureau obdrží, zablokuje ve spolupráci s bankou, která data zadala, jeho údaje a co nejdříve se pokusí zjednat nápravu. Podle Štěpánky Marešové z Czech Banking Credit Bureau společnost nepavdivou či nepřesnou informaci bez zbytečného odkladu zlikviduje. Pokud do 30 dnů od převzetí žádosti neodešle společnost zprávu o výsledku šetření, žádost se považuje za kladně vyřízenou.
I po sdružení Solus může klient požadovat opravy chybných údajů (kontakty v tabulce vlevo nahoře).

Máte právo na náhradu

Podle mluvčí Ivany Pickové neznamenalo Sdružení obrany spotřebitelů ČR žádné problémy spotřebitelů s úvěrovým registrem. "Myslím, že spotřebitelé si uvědomují, že něco podobného existuje v jejich prospěch. Vzhledem k tomu, že zadluženost obyvatel za poslední dva roky stoupla, jsme přesvědčení, že jde o prospěšnou věc," konstatuje.

Už jste někdy zjišťovali, jaké informace jsou o vás vedeny v úvěrovém registru nebo v databázi společnosti Solus? Zjistili jste, že jsou informace nepravdivé? Byly tyto nedostatky okamžitě odstraněny?
Další články tohoto autora:
Kristýna Havligerová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku