Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 26.2.2004
Svátek má Dorota
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Co je skutečnou příčinou kauzy eurokomisař
 >POLITIKA: Moc izoluje. Absolutní moc izoluje absolutně
 >Z KNIHY: Úloha katolické církve v epoše fašismu
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Cikánský zlořád by měl být potřen. Ale jak?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Potíže s oblečením
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes kazifot
 >FEJETON: Máte rádi pojišťovny?
 >SVĚT: Rozhovor s Lichtenštejnským panovníkem knížetem Hansem-Adamem II.
 >FEJETON: Únor bílý - pole sílí
 >PENÍZE: Kolik stojí jeden lidský život?
 >UNIE: Superkomisař
 >MROŽOVINY: Tygr a drak v exsovětské zbroji
 >EKOLOGIE: Prodavači smrti
 >GLOSA: Chybí mi "zastaralé, nemoderní" zboží a výrobky
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak se jeden nezavděčí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
26.2. PENÍZE: Kolik stojí jeden lidský život?
Vendula Hilkovičová

Srazí-li vás nepozorný řidič nebo lékař špatně provede operaci, můžete na nich, respektive na jejich pojišťovně, žádat finanční náhradu. Jestliže nemáte uzavřené pojištění u některé z komerčních pojišťoven, jsou to jediné peníze, které dostanete. V případě škody na věci je velmi jednoduché stanovit její výši, vychází se z ceny věci v době poškození. S vyčíslením výše náhrady při škodě na zdraví už to je složitější.

Cena zdraví a života

Občanský zákoník praví: "Při škodě na zdraví se jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění." Jak vysoké mohou být náhrady, je stanoveno ve společné vyhlášce ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách této vyhlášky. Samotná vyhláška čítá čtyři strany a nejdůležitější informací je, že hodnota 1 bodu činí 120 Kč. V rozsáhlých přílohách jsou potom obodovány jednotlivé úrazy. Maximální bodová hranice je 3 000 bodů, tj. nejvyšší možná finanční náhrada činí 360 000 Kč. Před rokem 2002 byl jeden bod ohodnocen pouhými 30 korunami, maximální odškodnění tak činilo 90 000 Kč. I když je tato částka čtyřnásobně nižší, mělo to i své "výhody". Jestliže se poškozený rozhodl vymáhat vyšší částku soudně, byly soudy shovívavější a náhrady přesahovaly několikanásobně zákonnou hranici. To už v současnosti tolik neplatí.

Příklady bodového ohodnocení úrazů

Zranění

Bodové ohodnocení

Finanční ohodnocení v Kč

Zhmoždění kolena

10

1 200

Zlomenina palce ruky bez posunu

15

1 800

Úpal tepelný a sluneční

15

1 800

Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna

120

14 400

Poškození loketního nervu na dominantní HK

50 - 150

6 000 - 18 000

Ztráta sleziny

300

36 000

Hluchota jednostranná

500 - 1 000

60 000 - 120 000

Rakovina plic - nevyléčitelné formy

3 000

360 000

Zdroj dat: Vyhláška 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

V případě smrti občanský zákoník přiznává pozůstalým, kterým zemřelý poskytoval nebo měl poskytovat výživu, právo na peněžitý důchod pokrývající náklady na výživu těmto pozůstalým (při výpočtu peněžitého důchodu se vychází z průměrného výdělku zemřelého). Při usmrcení se hradí též přiměřené náklady spojené s pohřbem.
Na konci ledna byla přijata novela zákoníku, která se provádí Zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Prvním květnem vejde tato novela v účinnost a bude zohledňovat i odškodnění pozůstalých v případě smrti. Manželovi, manželce a každému dítěti, stejně jako blízkým osobám, které žily s usmrceným ve společné domácnosti, připadne jednorázově 240 000 Kč. Sourozenci dostanou 175 000 Kč a rodiče počatého a dosud nenarozeného dítěte 85 000 Kč. Je pravděpodobné, že se změnou zákona přijdou i změny v sazbách povinného ručení.

Zcela novou oblastí v odškodňování následků úrazů jsou "psychické újmy" hlavně u rodinných příslušníků poškozeného. Ivan Špirakus ze společnosti Portfolio Alfa vysvětluje: "Za první a průlomový se zřejmě považuje případ z roku 1997. Stokilová železná tyč shozená dělníky ze střechy domu v Ostravě tehdy usmrtila jedenáctiměsíčního chlapce. Po pěti letech dle pravomocného rozsudku Krajského soudu obdrželi rodiče a prarodiče asi 750 000 Kč za citovou újmu způsobenou ztrátou dítěte."

Horní hranice výše jmenovaných náhrad ovšem není nikde stanovena, a tak záleží jen na dohodě stran, případně na rozhodnutí soudu (nedomluví-li se strany), v jaké výši budou náhrady vyplaceny. K tomu občanský zákoník specifikuje další možnosti, kdy lze uplatnit odškodnění. Jde zejména o náhradu za ztrátu výdělku nebo na důchodu, dále náhrada prokázaných a účelně vynaložených nákladů spojených s léčením úrazu, např. cestovní náklady, výdaje na zvláštní výživu apod. "Poškozený má samozřejmě nárok na tyto druhy plnění v souvislosti se škodnou událostí, které již nejsou omezeny žádnou maximální hranicí," připomíná advokát Tomáš Mužík.

Pomůže EU nebo soud?

V současné době, i po zvýšení ohodnocení jednoho bodu, jsou náhrady vyplácené v tuzemsku nižší než na západ od našich hranic. Týdeník Ekonom nedávno přinesl informaci, že například v Belgii je odškodnění z povinného ručení za újmy na zdraví desetinásobkem toho, co se zaplatí za majetkové škody. Ovšem v ČR se stále víc zaplatí za škody na autech, než za škody na lidském zdraví.
A se zásadními změnami se nedá počítat ani po našem vstupu do Evropské unie. Nicméně postupně u nás budou vypláceny náhrady občanům EU, a to podle jejich zvyklostí, což znamená řádově vyšší než našim občanům. Je tedy jen otázkou času, jak rychle vznikne tlak na změny i v našem systému. "Nové principy (včetně třeba průběžných valorizací hodnoty bodu například dle životního minima) by mohly být obsaženy ve zcela novém občanském zákoníku, který se již delší dobu připravuje," dodává Ivan Špirakus.

Příkladem vysouzení několikanásobně vyšší náhrady než té, která je stanovena zákonem, potažmo vyhláškou, je pacient z Hradce Králové. Tomu jeho ošetřující lékař zaměnil ve zdravotní kartě zdravou ledvinu za nemocnou. V důsledku toho mu tak byla vyoperována právě ta zdravá. Nakonec mu samozřejmě lékaři vyoperovali druhou, tedy nefunkční ledvinu. Ztráta ledviny je ohodnocena 400 body, a tak celková výše náhrady by činila 800 bodů x 120 Kč, tj. 96 000 Kč. Maximálně by se dala škoda na zdraví ohodnotit 3 000 bodů (úplné selhání ledvin) a tedy 360 000 Kč. Soudní cestou se celková suma nakonec vyšplhala na 864 000 Kč, i když požadováno bylo 1,6 mil. Kč.

Další, co bychom se mohli od našich budoucích "spoluobčanů" učit, je změna přístupu k vymáhání náhrad soudní cestou. Často se setkáváme s názorem, že než platit drahého právníka a nechat se vláčet po soudech, je lepší vzít, co se nabízí. "Problematika náhrady škody je jednou z nejsložitějších. I když protistrana navrhuje smírné řešení sporu je vhodné poradit se s advokátem, zda je vyplacená náhrada škody skutečně odpovídající," radí Tomáš Mužík. Rozhodnete-li se jít k soudu, je samozřejmě rozumné probrat svůj případ s advokátem, společně zhodnotit šance na případný úspěch ve sporu nebo možnosti mimosoudního vyrovnání. V této fázi se také diskutuje otázka nákladů soudního řízení a časové hledisko. "Zejména ve sporné fázi, což znamená při řešení prostřednictvím soudu," zpřesňuje Tomáš Mužík, "je nutné počítat s tím, že soudní jednání o náhradách škody patří k těm, které soudy projednávají nejdéle." Ještě je nutné zdůraznit, že v případě úspěchu ve sporu hradí protistrana i náklady právního zastoupení účastníka, který měl ve věci úspěch.

Situace s ohodnocením lidského zdraví a života se tedy zlepšuje, i když ne nijak rapidně. Na jedné straně jsou to legislativní změny a eventuální budoucí tlak na zvyšování náhrad v důsledku vstupu do Evropské unie. Na straně druhé potom lidé, kteří si začínají uvědomovat cenu svého života a už tolik neváhají domáhat se odškodnění soudně. Ročně tak přibývá asi 10 % žalob o odškodnění. Snad nebudou tyto případy bezprecedentní.

Myslíte si, že současná situace s vyplácením odškodnění je uspokojivá? Jsou podle vás výše náhrad adekvátní? Nebo by se podle vás měli lidé spoléhat jen sami na sebe a uzavřít komerční pojistku? Máte vy uzavřenou životní pojistku v některé z komerčních pojišťoven?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku