Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 27.2.2004
Svátek má Alexandr
  Výběr z vydání
 >GLOSA: Nominace Teličky je další omyl Špidlovy vlády
 >KULTURA:České moře v osmnácti přílivech
 >LIDÉ: Vzpomínáme Karla Kryla
 >FEJETON: Fotbalový rozhodčí s vysílačkou a na umělé trávě?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - sovětští vynálezci
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak se Vločka zaběhla
 >FEJETON: I duchovně orientovaný Velbloud volá: "Baníčku, my jsme s tebou!"
 >MÉDIA: Únor nadále vítězný?
 >PRAHA: Hodinový hotel v muzeu
 >PENÍZE: Jak zvládnout bydlení
 >POLITIKA: Co je skutečnou příčinou kauzy eurokomisař
 >POLITIKA: Moc izoluje. Absolutní moc izoluje absolutně
 >Z KNIHY: Úloha katolické církve v epoše fašismu
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Cikánský zlořád by měl být potřen. Ale jak?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Potíže s oblečením

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
27.2. PENÍZE: Jak zvládnout bydlení
Ludmila Řezníčková

Příspěvek na bydlení je určen pro sociálně slabé občany, mají na něj tedy nárok pouze lidé a rodiny žijící na hranici životního minima. Přesněji ti, jejichž měsíční průměr příjmů nepřekročí 1,6 násobek životního minima. (Vývoj částek životního minima až do současné podoby najdete na tomto místě). Skrývá se tu ovšem několik úskalí.

Abyste měli nárok na tento příspěvek, musíte být vlastníkem nebo nájemcem domu či bytu. Není důležité, zda se jedná o rodinný dům, obecní či družstevní byt či byt v soukromém vlastnictví. Musíte být ovšem nutně zapsáni v katastru nemovitostí jako vlastník bytu či domu, nebo mít uzavřenou platnou nájemní smlouvu.

POZOR! Pokud tedy například mladá rodina bydlí v rodinném domku, jehož vlastníky jsou rodiče, nemá na příspěvek na bydlení nárok. Takže jej buď musí oželet nebo uzavřít s rodiči písemnou nájemní smlouvu.
Má-li dům nebo byt současně více majitelů či nájemců, musejí se dohodnout, kdo z nich příspěvek obdrží. Pokud k dohodě nedojde, určí příjemce příspěvku úředníci Kontaktního místa.

Počítají se všichni s trvalým bydlištěm

Vypočítejte si výši příspěvku!

Samotný výpočet výše příspěvku není zcela jednoduchý. Proto jsme pro vás připravili KALKULAČKU, s jejíž pomocí si můžete spočítat, zda by vám příspěvek náležel a v jaké výši.

Dalším úskalím pro získání příspěvku na bydlení může být skutečnost, že se pro nárok na tento příspěvek zkoumají příjmy všech osob, které mají v bytě či domě trvalé bydliště (bez ohledu na to, zda zde skutečně fyzicky bydlí).

POZOR! Pokud tedy například po rozvodu manželství zůstala v bytě žena s dítětem a bývalý manžel se sice z bytu odstěhoval, ale nezměnil trvalé bydliště, bude se při výpočtu příspěvku na bydlení přihlížet i k jeho příjmu. Možností, jak by žena mohla příspěvek získat, je podání návrhu na zrušení trvalého pobytu.

Jaké příjmy je nutno doložit

Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. 7. do 30. 6. V průběhu tohoto období však musí žadatel i všechny osoby, které mají v bytě či domě trvalé bydliště, počítat s tím, že budou opakovaně vyzýváni k doložení nového příjmu. Zpravidla vždy na začátku kalendářního čtvrtletí budou muset doložit příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
Jako příjem se započítává čistý příjem ze zaměstnání, nemocenské dávky a důchody, u podnikatelů se za příjem považuje měsíční průměr z příjmů uvedených v naposledy podaném daňovém přiznání (nejméně však částka 4 100 Kč). Za příjem se také počítá rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek a přídavek na dítě vyplacený v daném kalendářním čtvrtletí.
Z příjmů se vypočítá měsíční průměr a příspěvek je na základě těchto příjmů vždy znovu přepočítán či případně i odebrán.

POZOR! Pokud se tedy jedná o příspěvek přiznaný na období od 1. 7. do 30. 6., je k žádosti třeba doložit příjem za II. kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen) a v průběhu poskytování příspěvku postupně pak příjmy za další kalendářní čtvrtletí.

Kde dostanu peníze?

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory a žádá se o něj na Kontaktních místech pro výplatu těchto dávek – jsou umístěny ve všech větších městech. Žádost se podává na předepsaném tiskopisu, který si zde můžete vyzvednout. Je nutno rovněž doložit doklad o výši příjmů (také na tiskopise, který zde obdržíte) a nájemní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí.
Pokud splníte podmínky pro nárok na příspěvek i za uplynulé období, můžete jej samozřejmě obdržet i zpětně, ne však déle než za 3 měsíce. Takže pokud se domníváte, že máte nárok, neváhejte a vydejte se na úřad.

Co říci závěrem? Nejedná se o příspěvek nový, v naší sociální síti funguje již od roku 1996. Je skutečně určen jen občanům s nízkými příjmy a jeho výše se pohybuje ve stokorunových částkách. Při výpočtu se používají částky životního minima, které jsou platné již více než 2 roky (přesně od října 2001!), takže mohou stěží odrážet dnešní životní náklady. Navíc není při konstrukci výpočtu nijak zohledněna skutečná výše nákladů na bydlení (nepřihlíží se k výši nájemného či inkasních plateb za bydlení ani k výši nákladů s pořízením bydlení, jakou jsou hypotéky či stavební spoření apod.).
Takže průměrnému občanovi s finančním zatížením spojeným s plánovaným nárůstem nájmu asi tento příspěvek nijak výrazně nepomůže. Nezbývá než doufat, že vláda na tuto situaci zareaguje.

Jaký je váš názor na problematiku zvyšování nájemného a na otázku finanční kompenzace pro občany?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku