Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 3.3.2004
Svátek má Kamil
  Výběr z vydání
 >ZE STARÝCH NOVIN: Slovan 1850 - 51- článek: Vojsko
 >GLOSA: Různý metr na "porno"
 >ARCHITEKTURA: Pražské jaro s moderní architekturou v autentickém prostředí
 >MROŽOVINY: Blýskání na nové časy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: No, trochu si postěžovat můžu
 >PSÍ PŘÍHODY: Ještě jedno setkání s velkým černým chlupatým psem
 >MEJLEM: Vtip, co vlastně není vtipem
 >NÁZOR: Černí Baroni v US-DEU jsou stále aktuální.
 >EKONOMIKA: Evropští investoři spekulují na pokles úroků
 >OSN: Mezinárodní den žen 2004
 >POLITIKA: Slovenské příklady
 >PENÍZE: Poslední bankovní pole nezorané
 >MÉDIA: Český tisk: opravdová bída?
 >FEJETON: Vařící muž
 >DOPRAVA: Nový bezpečnostní systém na silnicích Evropy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
3.3. PENÍZE: Poslední bankovní pole nezorané
Simona Plischkeová

V České republice existuje asi 800 000 malých a středních podniků (MSP), přičemž zhruba 90 % z nich patří mezi ty nejmenší s celkovým ročním obratem pod 10 milionů Kč. Jde tedy o zajímavou masu klientů a banky se o ně v posledních dvou letech začínají intenzivně zajímat. Důvodů je přitom několik. "Tuzemské banky mají přebytek peněz a hledají příležitosti, jak je dobře investovat," vysvětluje náměstek ředitele pro marketing Petr Slabý z Komerční banky. "MSP jsou posledním segmentem, kde banky ještě mohou získat nové klienty, a který má navíc vysoký růstový potenciál," dodává Aleš Pospíšil, ředitel útvaru řízení segmentu MSP ČSOB. Malé a střední podniky v České republice tvoří zhruba 45 % HDP, v Evropě ovšem až 60 %.

Dalším důvodem příklonu bank k MSP je podle Paula Wilda, bankovního poradce Raiffeisenbank, fakt, že jde o velmi loajální klienty. "Pokud banka nabídne malé firmě své služby v okamžiku, kdy je potřebuje, získá si ji, a pro ostatní banky je velice obtížné takového klienta přebrat," uvádí Wild. MSP jsou vítanými zákazníky i pro svoji obecně dobrou platební disciplínu, například Volksbank CZ uvádí mezi MSP pouze 0,8 % klasifikovaných úvěrů.

Snaží se téměř všichni

Podnikatelův slabikář

Také Peníze.CZ mají zájem na prosperitě malých a středních podniků, připravili jsme proto pro tento segment specializovanou sekci. Víte, co v ní naleznete? Podívejte se!

Podle statistik ČSOB je nejsilnější bankou v segmentu malých a středních podniků Komerční banka, která obsluhuje zhruba polovinu klientů. ČSOB drží 21 %, Česká spořitelna 16 % a o zbytek se dělí menší banky, zejména HVB Bank, Citibank, GE Capital Bank a Raiffeisenbank. Pro banky zaměřené na korporátní klientelu tento segment zatím zajímavý není. "V tomto okamžiku vstup na trh MSP neplánujeme," říká Christian Ramanoel, generální ředitel Credit Lyonnais Bank Praha.

Oslovit MSP se banky snaží zejména možnostmi financování. Podíl kladně vyřízených úvěrů tak stále roste, například eBanka schvaluje až 90 % žádostí, a zejména se krátí čas, který banky potřebují k rozhodnutí o udělení půjčky. "Pro podnikatele mnohdy nehraje klíčový okamžik doba, kdy fakticky získá peníze, ale moment, kdy se dozví, zda prostředky vůbec získá," soudí Pospíšil. Rozhodnutí o poskytnutí či zamítnutí Profi úvěru Komerční banky nebo Malé podnikatelské půjčky GE Capital Bank žadatel obdrží do tří dnů, ještě o den méně potřebuje Citibank pro rozhodnutí o Profesním úvěru.

Zahraniční zkušenosti

Podnikatelské úvěry

Potřebujete peníze? Které instituce vám půjčí a kolik? Jaké záruky po vás budou chtít?

Menší podniky jsou specifický segment, který se peněžní domy teprve učí obsluhovat. Většina bank tak při sestavování portfolia produktů pro tyto klienty vychází ze zkušeností svých zahraničních vlastníků. Bezezbytku ale takový postup aplikovat nelze. "Specifika českého trhu nelze přehlížet, produkty proto vyvíjíme v souladu s výsledky pravidelných výzkumů a zejména diskusí s klienty," říká Pospíšil. Obdobný přístup používá i Raiffeisenbank: "Například při přípravě Mikroúvěru jsme spolupracovali s 50 podnikateli. Zjistili jsme, že mnohé charakteristiky, které banka považovala za okrajové, byly pro firmy důležité a naopak to, čemu banka přikládala váhu, pro podnikatele bylo marginální," přiznává Wild.

Banky nečerpají znalosti pouze od svých matek. Při rozvoji služeb malým podnikům jim pomáhá i Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Vzestup úvěrování malých podniků zaštiťuje také finančně. "Od EBRD jsme získali prostředky na financování MSP i na rozvoj produktů a služeb pro tento segment," říká Wild. Kromě Raiffeisenbank u nás s EBRD spolupracuje i Česká spořitelna, která jejím prostřednictvím realizuje Mikro a Malé úvěry. Tyto úvěry jsou zaměřené nejen na malé firmy, ale i na podnikatele začínající, tedy takové, kteří nemají uzavřeno ani jedno celé účetní období. Financování podnikatelských začátků se vedle Spořitelny věnuje již jen státem kontrolovaná Českomoravská záruční a rozvojová banka se svým programem Start.

Trh zavalují balíčky

Podnikatelské účty

Běžný účet slouží podnikateli k provádění většiny obchodních transakcí. Poradíme, jak vybrat účet optimálně pro vaši firmu.

Úvěry nejsou jedinými produkty, se kterými se banky na poli MSP angažují. Finanční ústavy přicházejí se stále novými balíčky a účty, jejichž součástí bývají kontokorenty. Výše povoleného přečerpání se odvíjí zejména od velikosti průměrného měsíčního obratu na účtu, například v rámci ČSOB Běžného účtu si podnikatelé mohou otevřít kontokorent až do výše 1,5 milionu Kč. Finanční prostředky potřebné na překlenutí dočasného rozdílu mezi příjmy a výdaji jsou mezi podnikateli velice oblíbené, protože jsou dostupné okamžitě. Některé firmy tento záporný zůstatek používají také jako dražší finanční rezervu, úroková sazba je totiž v případě čerpání kontokorentu o několik procent vyšší, než u klasických úvěrů. I to ukazuje, co podnikatelé požadují především: rychlost a jednoduchost.

Cena balíčků ovšem také není přehlédnutelná, rozdíly totiž mohou být značné. Podle analýzy společnosti Scott&Rose se mohou roční náklady na podnikatelské účty lišit až o 17 000 Kč. Detailní porovnání naleznete v článku Podnikatelské účty? Porovnány a seřazeny. Někdy také banky lákají nové klienty různými akcemi, tak například začátkem února začala HVB Bank poskytovat vedení Business konta po dobu šesti měsíců zdarma. Produkty se liší i svým profilem, některé banky vytvořily účty přímo pro určité subsegmenty, například konto Program Start Poštovní spořitelny osloví pouze začínající podnikatele, eBanka zase nabízí firemní účet pro podnikající studenty a řada bank nabízí speciální účty pro notáře, lékaře a podobně, například Profesní účet Citibank.

"Donedávna přistupovaly banky k malým podnikům jako ke korporátní klientele, tedy individuálně a analyticky. Nyní převládá snaha tyto produkty standardizovat, zjednodušovat a urychlovat. Tento trend bude stále více patrný i v budoucnu," uvádí Wild. Takový přístup lze ale použít jen u mikropodniků, které se podobají retailu. "U firem s ročním obratem nad 20 až 30 milionů Kč bude standardizace sice také patrná, ale individualizace bude důležitější," soudí o budoucím vývoji Pospíšil. "Každopádně se ale procesy zjednoduší, s kvalitnějšími informacemi, které banky o segmentu postupně sbírají, klesne riziko, a tím by spolu s důsledky rostoucí konkurence mohla klesnout i cena služeb," uzavírá Pospíšil.

Psáno pro bankovní přílohu časopisu The Prague Tribune.

Proč banky podle vás mají zájem o malé a střední podniky? Jsou MSP tzv. páteří ekonomiky? Jste drobný podnikatel, jakou máte zkušenost s bankou?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku