Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 4.3.2004
Svátek má Stela
  Výběr z vydání
 >POLITIKA:Jak jsme jednali v Bruselu ?
 >NET: Na síti se odehrává bitva virů.
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Několik rad starého holubáře
 >SVĚT: Další zauvažování o vodě , zejména v řece Nilu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problémy s časem
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes nikdy nevyčítá
 >TELEKOMUNIKACE: Další šílenost Mlynářova ministerstva
 >POSTŘEH: O bálu
 >INFO: Přehled hlavních akcí pořádaných v ČR k Mezinárodnímu dni žen
 >PENÍZE: Jak zvládnout péči o nechtěné děti
 >FEJETON: A kdo děsí nás ?
 >GLOSA: Slavnostní oběd ve fastfoodu
 >ZE STARÝCH NOVIN: Slovan 1850 - 51- článek: Vojsko
 >GLOSA: Různý metr na "porno"
 >ARCHITEKTURA: Pražské jaro s moderní architekturou v autentickém prostředí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
4.3. PENÍZE: Jak zvládnout péči o nechtěné děti
Ludmila Řezníčková

Ne každé dítě se narodí do milující rodiny. Ty méně šťastné, často se zdravotními hendikepy, pak plní kojenecké ústavy a dětské domovy, zejména pokud se pro ně nepodaří nalézt vhodnou adoptivní rodinu. Další šancí, kterou mohou dostat, je umístění do pěstounské rodiny, kdy se místo biologických rodičů o ně postarají pěstouni. Na rozdíl od osvojení však pěstounská péče znamená zachování vazeb dítěte k původní rodině, protože v rodném listě má zapsány své biologické rodiče. Těm také trvá vyživovací povinnost k dítěti. V praxi to pro pěstouny znamená, že kromě státních dávek mohou na výživu dětí dostávat i výživné od jejich biologických rodičů. Problémem však je, že tyto děti často pochází ze sociálně slabých rodin, kdy rodiče nepracují, výživné sami nehradí a nemají žádný příjem ani majetek, ze kterého by šlo výživné srážet.
Úloha pěstounů je mnohdy velmi nevděčná. Proto se jim stát snaží v jejich nelehkém úkolu pomoci alespoň finančně, formou dávek státní sociální podpory. Náklady spojené s pěstounskou péčí jim může pomoci pokrýt skupina 4 dávek, které mohou získat při splnění podmínek.

Když dítě do pěstounské rodiny přichází

Narození dítěte je finančně nákladné pro každou rodinu. Tuto finanční zátěž má alespoň částečně kompenzovat porodné (podrobně jsme mu věnovali v článku Jak přežít na mateřské). Stejně tak se stát snaží finančně vypomoci i pěstounské rodině, do které dítě přichází a podílet se na pořízení základních potřeb pro dítě. K tomuto účelu slouží jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který náleží pěstounovi a jehož výše se liší v závislosti na věku dítěte.

Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte
Dítě do 6 let 6 760 Kč
Dítě od 6 do 10 let 7 560 Kč
Dítě od 10 do 15 let 8 920 Kč
Nestudující dítě od 15 do 18 let 9 280 Kč
Studující dítě od 15 do 18 let 9 800 Kč
Zdroj dat: Peníze.CZ

Velké pěstounské rodiny si mohou pořídit auto

Další příspěvek je určen pěstounům, kteří mají v pěstounské péči minimálně 4 děti, k zakoupení auta nebo k zajištění nezbytné opravy. Ovšem pokud vůz nepoužívají k výdělečné činnosti.
Dávka dosahuje 70 % z ceny auta nebo z úhrady na opravu auta, ale nejvýše 100 000 Kč. Současně platí, že součet těchto příspěvků nesmí zpětně za 10 let přesáhnout částku 200 000 Kč. Pěstouni jsou povinni prokázat využití poskytnutého příspěvku, a pokud by nebyl využit ke stanovenému účelu, byli by povinni jej vrátit. Stejně tak i v případě, že by do 5 let od poskytnutí příspěvku auto prodali, darovali, začali je používat pro výdělečnou činnost, případně přestali vykonávat pěstounskou péči.

Pěstoun dostává odměnu

Pěstoun za svou záslužnou péči o dítě pobírá od státu finanční příspěvek ve výši 1 160 Kč za každé dítě, které má v pěstounské péči. Tento příspěvek je opakovaný a pěstoun jej dostává každý měsíc až do chvíle, kdy dítě dosáhne plnoletosti. V případě studia dítěte se pobírání odměny prodlužuje až do dovršení 26 let.

Peníze pro dítě

Pěstouni nemají k dítěti vyživovací povinnost. Proto na jeho výživu přispívá stát formou této opakované dávky, která se rovněž liší podle věku dítěte. Pokud je dítě zdravotně postižené, je dávka vyšší. Její přesná výše závisí na stupni zdravotního postižení, které posuzuje posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení.
Výše příspěvku pro dítě v pěstounské péči tedy může dosáhnout částek :

Příspěvek pro dítě v pěstounské péči
Zdravé dítě Zdrav. postižené dítě
Do 6 let 3 380 Kč 3 549 Kč - 4 732 Kč
Od 6 do 10 let 3 780 Kč 3 969 Kč - 5 292 Kč
Od 10 do 15 let 4 460 Kč 4 683 Kč - 6 244 Kč
Nestudující dítě do 18 let 4 640 Kč 4 872 Kč - 6 496 Kč
Studující dítě do 26 let 4 900 Kč 5 145 Kč - 6 860 Kč
Zdroj dat: Peníze.CZ

Tento opakovaný peněžitý příspěvek se vyplácí pěstounovi, který je má použít k úhradě potřeb dítěte.
Všechny zmiňované dávky lze získat na Kontaktním místě pro výplatu dávek státní sociální podpory, kde také obdržíte potřebné tiskopisy pro uplatnění nároku na tyto dávky.

Být pěstounem je velmi zodpovědný úkol, pro některé se stává dokonce celoživotním posláním. Určitě to nikdo z těchto lidí nedělá za účelem obohacení a získání státních příspěvků, ale z lásky k opuštěným dětem. A šetří tím i státní finance, tj. kapsu nás všech, protože náklady na dítě, které je umístěno v ústavu, několikanásobně převyšují částku, kterou pěstouni dostávají v rámci dávek státní sociální podpory.

Vytváří stát podle vás dobré podmínky pro ty, kteří chtějí pečovat o opuštěné děti? Pokud ne, jak by se podle vás měl systém vylepšit?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku