Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 4.3.2004
Svátek má Stela
  Výběr z vydání
 >POLITIKA:Jak jsme jednali v Bruselu ?
 >NET: Na síti se odehrává bitva virů.
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Několik rad starého holubáře
 >SVĚT: Další zauvažování o vodě , zejména v řece Nilu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problémy s časem
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes nikdy nevyčítá
 >TELEKOMUNIKACE: Další šílenost Mlynářova ministerstva
 >POSTŘEH: O bálu
 >INFO: Přehled hlavních akcí pořádaných v ČR k Mezinárodnímu dni žen
 >PENÍZE: Jak zvládnout péči o nechtěné děti
 >FEJETON: A kdo děsí nás ?
 >GLOSA: Slavnostní oběd ve fastfoodu
 >ZE STARÝCH NOVIN: Slovan 1850 - 51- článek: Vojsko
 >GLOSA: Různý metr na "porno"
 >ARCHITEKTURA: Pražské jaro s moderní architekturou v autentickém prostředí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
4.3. ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Několik rad starého holubáře
Jan Kovanic

Píše Jan. Frant. Sojka, výměnkář ve Vysoké

S lítostí pozoruji, že české kalendáře, které jsou přece nejrozšířenější četbou na venkově našem, velice málo místa věnují ušlechtilému odvětví našeho chovu, jakým beze sporu jest holubářství. Všelijaké nicotné věci v kalendářích těch spíše naleznete, nežli stať o chovu holubů. A přece mezi námi venkovany - ba i lidmi městskými - jsou velké tisíce chovatelů holubů. Zvláště v posledních letech přichází zase holubářství k nové cti a počet chovatelů se rozmnožuje.

Proto sluší děkovati pořadatelstvu agrárního kalendáře že ono se rozhodlo věnovat trochu místa i - holubům.

Chovám holuby již od svého mládí. Ba na usedlosti naší jest "to" už v rodě - totiž záliba pro holuby. Už můj pradědeček byl znám jako výborný pěstitel českých staváků, těch starodávných, pravých.

Chci v krátké úvaze své říci několik slov začátečníkům, kteří si chov holubů zařizují. Holubáři staří nedočtou se zde nic nového. O to mi také neběží, myslím, že máme a musíme se hlavně starati o dobrý chovatelský dorost holubářský.

Mnoho chybuje začátečník při koupi holubů. Takový učiní nejlépe, koupí-li holuby jen od osvědčeného, řádného chovatele. Dobře je míti při koupi vedle sebe přítele, dobrého znalce holubů. Musíme si především zvoliti dobrou dobu ke koupi holubů. Velká chyba jest, kupovati holuby na zimu. V tom čase se holubi již nepáří a proto se špatně usazují. Nejlépe jest kupovati holuby s holoubaty. Takoví nejbezpečněji se usadí. Dejme si pozor, jak a kde má zařízeny holubníky onen chovatel, od něhož holuby kupujeme. Jsou-li koupení holubi zvyklí doposud sídliti nízko, nesmíme jim zříditi doma - v novém sídle - holubník příliš vysoko nebo naopak. Jak původně - u starého majitele - holubi hnízdili, tak jim upravme holubník i doma. Důležité jest, abychom si nekoupili příliš staré holuby. Z takových bychom dlouhých radostí neměli. Nejlépe koupiti holuby dvou nebo tříleté, nejvýš čtyřleté. Takoví jsou pro začátečníka nejvděčnější.

Když holuby domů přinesu, tu je dám do klece a postavím je na dvůr, aby si všecko dobře "okoukli", aby zde zdomácněli. Druhý den je zavru do holubníka. Vím-li, že koupení holubi patří k "letounům", jako jsou holubi lehcí (na př. purclíci), tu holubici svážu brka v křídlech tak, aby nemohla ulétnouti. Holuba pustím volně. Ten třebas odlétne, ale zase přece jen k holubici se vrátí. Když vidím, že koupení holubi v holubníku úplně zdomácněli, teprve jim dám plnou volnost.

Na usazování holubů mají holubáři všelijaké "fortele". Hlavní jest: stane-li se a "usazení" holubi odlétnou k starému majiteli, aby on je zase poctivě vydal a dal nám poučení, v čem jsme chybili. Proto je vždycky dobře kupovati holuby od poctivého, osvědčeného holubáře, kterých přece jest v našich krajích ještě značný počet.

Chov holubů jest ušlechtilý a užitečný. Mluví se stále v novinách: "Více masa pro chudý lid." Proto rád vidím, když i naši domkáři si více holubářství všímají. Pro ně a pro jejich děti jest maso holoubat vítanou, vydatnou výživou - jídlem opravdu posvícenským. Proč by si naši drobní usedlíci na venkově nemohli takového "posvícenského" oběda popřáti vícekráte do roka? Dva nebo tři páry holubů u každého domku stačí k "výrobě" hojného množství holoubat do roka.

Kéž se ušlechtilé holubářství u nás ještě více rozšíří!

(Z agrárního hospodářského kalendáře na rok 1914 opsal v březnu 2004 Šaman)

Šamanovy poznámky:

Už v tom roce 1914 se tu objevuje pro chov hospodářských zvířat slovo "výroba" - zatím ještě v uvozovkách...
I tenkrát, před 90 lety, byli Češi nacionalisti - just museli mít ausgerechnet "české staváky".
Nevím jestli ještě jest v našich krajích značný počet poctivých, osvědčených holubářů. Zkusmo jsem se zeptal minulý čtvrtek v Krakatitu na holubářské zkušenosti přítomných. Pouze jeden zareagoval. Nejmenovaný slavný spisovatel pravil, že moc zkušeností nemá. Jenom jednou dostali prý od kohosi 17 (?) holubů a od té doby požívala jejich rodina vážnosti, že jim rozumějí. Totiž žádný z nich se dárci nevrátil. Ale nebylo to tím, že by ti holubi měli "okoulý dvorek" či že by měli podvázaná křídla, ne. Byli všichni snědení... Inu - naplnilo se heslo "Více masa pro chudý lid" !

Přeju pěkný březen 2004.


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku