Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 4.3.2004
Svátek má Stela
  Výběr z vydání
 >POLITIKA:Jak jsme jednali v Bruselu ?
 >NET: Na síti se odehrává bitva virů.
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Několik rad starého holubáře
 >SVĚT: Další zauvažování o vodě , zejména v řece Nilu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problémy s časem
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes nikdy nevyčítá
 >TELEKOMUNIKACE: Další šílenost Mlynářova ministerstva
 >POSTŘEH: O bálu
 >INFO: Přehled hlavních akcí pořádaných v ČR k Mezinárodnímu dni žen
 >PENÍZE: Jak zvládnout péči o nechtěné děti
 >FEJETON: A kdo děsí nás ?
 >GLOSA: Slavnostní oběd ve fastfoodu
 >ZE STARÝCH NOVIN: Slovan 1850 - 51- článek: Vojsko
 >GLOSA: Různý metr na "porno"
 >ARCHITEKTURA: Pražské jaro s moderní architekturou v autentickém prostředí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
4.3. POLITIKA:Jak jsme jednali v Bruselu ?
David Šeich

V souvislosti se jmenováním pana Teličky evropským komisařem se opět otevřela diskuse o kvalitě vyjednávání s Bruselem. Nechci provádět paušální hodnocení bez doložení faktů. Je ovšem nespornou skutečností, že čím více se blíží náš vstup do EU, tím více kostlivců ze skříně vyjednávacího procesu na nás "vyskakuje".

Začalo to dětskými plenami, když se zjistilo, že nebyly zařazeny mezi ostatní hygienické potřeby a nelze je včlenit do snížené sazby DPH. To byl jen začátek a další kostlivci následují v pravidelných intervalech. Vláda věnovala 200 mil. Kč, nejvíce ze všech kandidátských zemí, na informační kampaň o EU. Ve skutečnosti šlo spíše o "masírovací" kampaň, ve které byly občanům zatajeny důležité informace.

Ukázalo se například, že vláda občanům zapomněla sdělit, že se tzv. "zelená" hranice se Slovenskem se vstupem do EU neotevře, ale naopak uzavře. Občané na česko-slovenském pohraničí se dozvídají, že volný pohyb osob pro ně znamená uzavření tradičních hraničních stezek novou "železnou oponou". To vláda prostě zapomněla občanům sdělit.

A aby toho nebylo dost, na téže schůzi Poslanecké sněmovny se objevilo další překvapení. Vláda slibovala znemožnění nákupu zemědělské půdy cizinci. Ve skutečnosti to ve vyjednávání neprosadila a každý, kdo má v ČR pouze přechodný pobyt (a to může být téměř každý cizinec), u nás smí nakupovat zemědělskou půdu. Vláda do textu devizového zákona sice vsunula ustanovení, že pro nabývání půdy je třeba tříletý trvalý pobyt v ČR. Ve skutečnosti však jde o podvod. Tento text zákona má předstírat, že byl zákaz nákupu zemědělské půdy vyjednán, ale to se českým vyjednavačům nepodařilo. Znamená to, že vláda úmyslně obchází ustanovení přístupových smluv a navrhuje znění devizového zákona, které je neplatné. Za takové obcházení dojednaných podmínek s EU budeme bezprostředně napadeni Evropskou komisí a odsouzení Evropským soudním dvorem.

Další perličkou je projednání tzv. "NATURY 2000". Jde o systém oblastí ochrany přírody podle norem EU. Evropská unie podmiňuje čerpání některých prostředků EU právě přijetím NATURY 2000. Problém je, že česká vláda jde, jako v řadě dalších případů, nad rámec úpravy platné v mnoha zemích EU. Navrhla a prosadila v Poslanecké sněmovně zákon, kterým znemožňuje krajům a obcím kontrolovat a realizovat investiční záměry na svém území. Významně se tento návrh dotkne výstavby v jižních Čechách, ale i jinde v ČR. Zřizuje všemocnou agenturu pro posuzování oblastí hodných ochrany životního prostředí. Přestože vláda má plná ústa samosprávy, opět vytváří korupční prostor pro státní úředníky. I v NATURE 2000 jsme opět papežštější než papež a volíme pro Českou republiku zbytečně přísnou a tedy nevýhodnou úpravu.

Když k tomu všemu připočteme blamáž kolem první nominace evropského komisaře, musí v EU již pochybovat o našem racionálním uvažování. Vládní koalice nepochopila, že v Evropské unii jde především o konkurenční boj mezi státy a o prosazení pro ně nejvýhodnějších řešení. To vláda nepochopila, a proto nemůže v konkurenci zkušených členů EU obstát. Otázkou také zůstává kolik kostlivců ve vyjednávací skříni nás ještě čeká?

A také, jestli odměnou za takto vyjednané podmínky vstupu ČR do EU má být Pavlu Teličkovi post evropského komisaře.

Mgr. David Šeich, místopředseda Zahraničního výboru PSP ČR za ODS
Další články tohoto autora:
David Šeich

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku