Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 13.3.2004
Svátek má Růžena
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Západ a spirála terorismu
 >REAKCE: Ani větu nazmar!
 >FOTOGRAFOVÁNÍ: Pokropený kropič
 >SVĚT: Předáci kteří se ocitli v pozadí exilu
 >GLOSA: Tragická směšnost české politiky, českých politiků.
 >MOBY DICK: Týden morálky a etiky v Českých Textárnách
 >GLOSA: Terorismus
 >DOLLY BUSTER: Porno háže ručník do ringu
 >POLITIKA: Majestát prezidenta káže nelhat
 >MÉDIA: Hloupost, nebo korupce?
 >NÁZOR: Vytváří se znovu umělé přehrady?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Sáňkování v Riegráku
 >PSÍ PŘÍHODY: Ten lotr mi zase dal!
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Motol
 >PENÍZE: Z úředníka obchodníkem

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
13.3. MOBY DICK: Týden morálky a etiky v Českých Textárnách

MOBY DICK

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná, stejně jako jsou náhodné zkratky jmen čtenářů v listárně a komentářích.)

********************************************************

Pondělí 8. března 2004

Duto Hlav přišel z prc. porady managorů poněkud otřesen. Sdělil nám, že je pověřen naší novou pomocnou mluvčí Krasoprávou Cintálovou, aby nám blahopřál k Mezinárodnímu dni žen.
? No, prý by nebylo etické diskriminovat přitom muže. Mohli bychom si stěžovat na harasment.
Ambrož pravil, že by si na harasment ze strany žen nestěžoval, kdyby šlo o harasment a ne takovou... (nebylo by etické, abych napsal, jakou).

Úterý 9. března 2004

Hlavní tisková mluvčí, tedy managorka Divize komunikace společnosti L. Živá, v rámci výchovy k etice, rozeslala všem zbývajícím zaměstnancům Českých Textáren mail, kde si povzdechla:
"Pojmy jako morálka, etika jednání, právo a spravedlnost dnes fakticky ztrácejí svůj obsah a platnost, jsou přehlížené a považované za téměř opovrženíhodné. Místo toho je vyzdvihována jakási fiktivní svoboda, nezávislost a indiviualita jedince. Víte velmi dobře, že jsme ani v hektické porevoluční době k této chybě nikdy neklesli!"

Středa 10. března 2004

Morální apel zvedly i odbory. Soudruž... tedy paní Lenka Pilná na nás v závodním rozhlase naléhala:
"Neúměrné a nesprávné přehánění atributů demokratické společnosti vede ke znevažování, relativizaci a někdy až k přímému odmítání morálky, etiky a vedoucí role managorů. Spolu se zdůrazňováním svobody osobnosti ustupuje do pozadí význam vztahu jedince ke společnosti a k našim chlebodárcům."
Ona je u nás Pilná ještě zaměstnaná? Aha, ona jo.

Čtvrtek 11. března 2004

Kokotova asistentka Bystrá Koza napsala do podnikových Zpráv fejeton pod názvem "Slova všem":
"Selhání individuality zaměstnance a jeho odpovědnosti vůči Českým Textárnám se zvyklo připisovat na vrub naší společnosti, což v praxi znamená rozmělnění a ztrátu osobnosti i její odpovědnosti, v důsledku čehož pak dochází k nemravnému zavírání dveří i v týdnech Otevřených dveří. Proto vbrzku fyzicky odstraníme všechny dveře z našich kanceláří a úřadoven, aby se již ve jménu falešné svobody nedaly svévolně zavírat."

Pátek 12. března 2004

K tématu etiky se připojilo i oddělení Zúčtování se zaměstnanci a to mailem s nezaměnitelným tlapopisem Mladé Dogy:
"Nesprávně pojatý rozvoj osobní svobody a její přehnaný výklad vede ve svých důsledcích k nerespektování zájmů druhých a k narušování organizovaného chodu lidské společnosti. V prostředí Českých Textáren musí být zajištěno vzájemné soužití, právo, morálka, pořádek a pracovní kázeň. To se neobejde bez nutnosti soustavného dodržování všech těchto etických hodnot. Proto budou postupně všichni zaměstnanci vybaveni nesejmutelným obojkem s vodítkem, za který budou přivazováni ku svým pracovním stolům."
A tohle není harasment? (Já to Ambrožovo slovo přece jen napíšu.) Taková jebárna???

********************************************************

Listárna Moby Dicka

Nejen ČT propagují etiku. Zde kousek z úvodu k Etickému kodexu jisté nejmenované KB, který mi poslal neznámý čtenář:

"Vzhledem k tomu, že nelze v Etickém kodexu podchytit úplné spektrum lidského jednání a chování, jakož i nelze adekvátně předvídat všechny situace, kterou mohou potenciálně nastat, uvítá KB připomínky a náměty svých zaměstnanců pro zdokonalování a doplňování Etického kodexu. Tyto připomínky náměty předávejte odboru Compliance.
KB vyjadřuje svůj zájem na tom, aby zaměstnanci aktivně předcházeli porušení etických principů uvedených v Etickém kodexu a upozorňovali na jejich porušení. KB zaručuje všem zaměstnancům, že nebudou přijata žádná odvetná opatření vůči těm, kteří upozorní na oprávněný etický problém či nahlásí důvodné podezření z porušení Etického kodexu. Veškerá hlášení zaměstnanci oznamují odboru Compliance neprodleně poté, co se o nich dozví. Zjevně neopodstatněné nahlášení podezření z porušení Etického kodexu může však vyústit v disciplinární postih zaměstnance, který takové nahlášení učinil.
Je třeba mít na paměti, že nedodržení zásad uvedených v Etickém kodexu může vyústit:
a) v disciplinární opatření či postih a to včetně možnosti rozvázání pracovního poměru;
b) v některých případech v občanskoprávní nebo trestněprávní postih zaměstnance."

Nu což. Udávat se nemá, ale nahlásit se to musí. Avšak když šlápnete na kuří oko tomu nepravému, pak vám zaručujeme, že vás vyrazíme.

Za dokument dík,
>>:)) Moby Dick

********************************************************

Minulý týden: Nositelem klíčového know-how

Předminulý týden: Stachanovci v Českých Textárnách plní na 105 %

********************************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. V Praze ji trvale mají v knihokavárně Rybka v Opatovické 7 za 199,- Kč.
Též si můžete knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

V březnu 2003 se deníček změnil na týdeníček, vychází převážně v sobotu a přesunul se do Šamanova doupěte. Takže novější texty, které v knížce už nejsou, najdete v archivu rubriky ŠAMANOVO DOUPĚ (levý sloupec na hlavní stránce Psa), jde to líp, než přes archiv Psa.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka můžete posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.

Případně si poslužte komentářem.


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku