Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 17.3.2004
Svátek má Vlastimil
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Drogy a romantický svět lidovců
 >MÉDIA: Jak to bylo s Radiohradem
 >DOPRAVA: Průběžný transit
 >MROŽOVINY: Queen Mary 2 pod rentgenem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Po semináři hezký dopis
 >PSÍ PŘÍHODY: Lampión na kontrole
 >TERORISMUS: Oko, za oko
 >EKONOMIKA: Akcioví investoři začínají vybírat své zisky
 >LIBRARY OF CONGRESS : Doporučení se s ní seznámit
 >NÁZOR: Čím pomáháme vraždícím muslimům?
 >SPOLEČNOST: Víte co si pojistíte?
 >PROTEST: Tichá demonstrace
 >PENÍZE: Na vysokou na tutovku
 >POSTŘEH: V básních
 >REAKCE: Jak se vytvářejí umělé přehrady.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
17.3. Osud vařené žáby
(eff)

Ve zpětném pohledu nás fascinuje snadnost, s jakou se zmocnili veřejní nepřátelé kořisti. Lenin dobyl prakticky bez výstřelu Zimní palác hájený ženskou gardou, Mussolini vpochodoval do Říma takřka tanečním krokem, Hitlerovi stačilo řečnění, aby uvrhl svůj národ do příšerného snu o světovládě. V současné době je svět ohrožen islamistickým extremismem. Stačilo zničit dvě výškové budovy na Mannhattanu a podařilo se mu vyhloubit propast mezi Amerikou a Evropou ! V dalším kroku nebylo třeba víc než několika batohů s výbušninou, aby se zlomila vůle kdysi tak statečného a hrdého národa, jako jsou Španělé. Hitler druhdy prohlásil o svých protivnících, že to jsou trpaslíci: "Viděl jsem je v Mnichově". Copak asi říkají předáci Al Kajdy a Hamásu o evropských vůdcích?

Další útok po drtivém vítězství ve Španělsku se dá očekávat s bezpečnou jistotou. Je jisté, že pozornost agresora se soustředí na Letní olympijské hry v Athénách. Jestliže tam nepoteče krev, bude to za cenu obrovského nasazení bezpečnostních sil a omezení osobních svobod - i to bude dílčí vítězství těch, kteří "milují smrt". Když neudeří v Athénách, bude to jinde, to je teď pravděpodobné. Nicméně jenom terorem nemohou agresoři dosáhnout svého strategického cíle.

Uvědomujeme si, jaký je?

Tito lidé nenávidí atlantickou civilizaci a snaží se ji rozložit. Drobná svědectví o konečném cíli bagatelizujeme. Tu a tam se v tisku objeví článek o tom, jak Arabové plánují znovuobsazení Španělska - které přece náleželo skoro celé islámu! Po jejich madridském triumfu jim to musí připadat reálné. V Evropě už žije 15 milionů muslimů. Mešity a školy jsou v mnohých zemích, v Británii obzvlášť, takřka výlučně v rukou extremistů. Jejich tužby sahají daleko a plány nejsou krátkodobé. Zničení kultury s křesťanskými základy se zdá být dnes sci-fi. Bude se tato perspektiva zdát za dvacet, třicet let ještě pořád fantastická?

Nicméně, jenom terorem by agresoři k cíli nedošli. Žádný z vrahů svobody neuspěl pouze vlastními silami. Do sedla ho musí vysadit "užiteční idioti". Stalin by v poválečném Československu neprosadil svou - jako ji neprosadil v sousedním Rakousku, které "pustil Západu", třebaže Rakousko obsadil právě tak z významné části, jako Československo. Proč? Protože mu kulturní elita první republiky zobala z ruky a připravila jeho agresi půdu, takže 25. únor 1948 byl snadnou formalitou.

Islamističtí agresoři nepotřebují hledat spojence dlouho. Na tomto světě působí politické strany, organizace i skupinky a jednotlivci, kteří nenávidí západní civilizaci stejně vášnivě, jako sami islamisté. Jestli mají stratégové teroru rozum v hlavě - a vše ukazuje na to, že ho tam mají až moc - pak využijí idealismu těchto lidí ke svým cílům.

Nebylo by to poprvé. Připomeňme, že sovětská říše zla také v době studené války živila "mírové hnutí" a podporovala myšlenku "jednostranného jaderného odzbrojení" v rámci západního světa. Tehdejší aktivisté by asi odmítli upozornění, že fungují jako loutky Kremlu, a přece jimi byli.

Byli by to zaslepení hlupáci, kdyby islamisté nešli podobnou cestou. Vždyť evropští pacifisté jim jdou na ruku už teď. Vážené intelektuální autority mudrují o tom, že terorismus je plod "arogance Západu" a že je to "akt zoufalství těch, kterým nezbývá nic jiného". Zatím možná není třeba tyto hlasy z pozadí podporovat a organizovaná hnutí živit. Jenže agrese bude pokračovat. Půjde o konkrétní politické zápasy. Brzy bude nastolena otázka masivního přistěhovalectví. V tomto politickém zápase asi nebude vhodné používat krvavých atentátů. Zde nastoupí vnitřní spojenci pod praporem "multikulturní společnosti" a "lidských práv". Napojení a nitky snad zahlédnou tajné služby, ale kdo by dnes věřil tajným službám, po tolika zklamáních?

Zatím to vždy dopadlo s naší civilizací dobře - byť za cenu strašných lidských i materiálních ztrát a degradace hodnot. Nikde však nemáme jistotu, že obstojíme i v této zkoušce. Připomeňme, že se žába dá snadno za živa uvařit, když se teplota vody jen pomaličku zvyšuje - žába je vařená dřív, než si horka všimne a nestačí vyskočit.

Kéž bychom se nestali vařenou žábou. Zatím to tak vypadá že nás tento osud čeká.

Aston


Další články tohoto autora:
(eff)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku