Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 20.3.2004
Svátek má Světlana
  Výběr z vydání
 >GLOSA: I v telefonu může být slyšet úsměv
 >INFO: Voda
 >POSTŘEH: O vodě
 >ZÁBAVA? Proč se muži dívají do zrcadla častěji než ženy?
 >MOBY DICK: Etika a kšefty s Al Kejdou
 >ZE STARÝCH NOVIN: SLOVAN: Naše nynější postavení
 >VÍKENDOVINY: Ten tichý bar
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Koňské potahy
 >PSÍ PŘÍHODY: Setkání s Montym
 >PRÁVO: Co dělá u Ústavního soudu Mgr. Nikolína Borková ?
 >ZE STARÝCH NOVIN: SLOVAN: Kdo platí největší daně?
 >PENÍZE: Budeme v roce 2050 bohatí?
 >POSTŘEH: V básních 2.
 >PENÍZE: Kam s výplatou aneb proč živit běžné účty
 >KULTURA: Internet a zábavní průmysl

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
20.3. MOBY DICK: Etika a kšefty s Al Kejdou

MOBY

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná, stejně jako jsou náhodné zkratky jmen čtenářů v listárně a komentářích.)

********************************************************

Pondělí 15. března 2004

Vedoucí Ing. Duto Hlav dnes přinesl z managorské prc. porady příručku "PŘÍRUČ 04-007", která obsahuje "Výkladová stanoviska k Etickému kodexu". Jejím obsahem je výklad některých ustanovení Etického kodexu, rozbor povinností stanovených Etickým kodexem a stanovení způsobu jejich plnění, další příslušné informace. Účelem příručky je poskytnout zaměstnancům příslušný výklad obecných pravidel stanovených v Etickém kodexu tak, aby nedocházelo k interpretačním obtížím. Příručka bude vzhledem ke svému určení předmětem pravidelných aktualizací. Máme si ji přečíst a nadále se podle ní chovat.

Ouvej, to je trest za to, že jsem se kdy zmiňoval o etice v Českých Textárnách!

Úterý 16. března 2004

Díky studiu "PŘÍRUČ 04-007" již vím, kdo jest "osoba blízká". Jsou to
a)příbuzní v řadě přímé (v přímém pokolení) - bez omezení: každý pokrevní potomek (syn, vnuk, pravnuk atd.), každý pokrevní předek (otec, děd, praděd atp.), vztahy založené osvojením;
b)příbuzní v řadě pobočné - sourozenci - osoby příbuzné v řadě nepřímé, bez zřetele k tomu, mají-li či nemají-li oba rodiče společné; osoby, které se osvojením staly sourozenci;
c)Manžel - pokud manželství trvá, bez zřetele na to, žijí-li společně nebo ne;
d)osoby jsoucí v poměru rodinném (strýc, teta, neteř, synovec, bratranec, sestřenice) anebo v poměru obdobném (poměr sešvagřených osob, vztah jednoho manžela k příbuzným druhého manžela, osoby žijící s někým ve společné domácnosti (druh, družka)
Zároveň musí být vzájemný poměr mezi těmito osobami ve skutečnosti natolik osobně intenzívní, že by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá pociťovala důvodně jako újmu vlastní.
Těmto osobám nesmějí být přihrávány kšefty. A jak pak to, že bezpečák Mazanec protlačil do autsoursingu firmu svého bratra Ing. Mazance z Bludné Nory?

Vysvětlil mi to Ambrož: "Mazancové jsou sice bráchové, ale strašně se nenávidí!"

Středa 17. března 2004

I nadále cituji z "PŘÍRUČ 04-007":
"České Textárny od svých zaměstnanců očekávají, že si jsou v plné míře vědomi závazku jednat v souladu s etickými normami vyjádřenými v Etickém kodexu, jenž se vztahuje bez výjimky na všechny zaměstnance, a budou vždy vedeni snahou o jejich naplnění. Při identifikaci etických standardů a optimálního jednání/chování, které těmto standardům odpovídá, by měli být zaměstnanci vždy vedeni rozumným úsudkem a obecnými pravidly uvažovaní, stejně jako duchem aktivního a kvalitního obchodního přístupu ke klientům."

A jak pak to, že jsme minulý týden prodali Al Kejdě Tluč Hubovy texty o nutnosti šíření víry pravé? Aha, to je asi ten "duch aktivního a kvalitního obchodního přístupu ke klientům".

Čtvrtek 18. března 2004

Protože jsem si nebyl jist, optal jsem se Duto Hlava, zda je náš Etický kodex vůbec v souladu s právními předpisy. Etika našeho kšeftu s Al Kejdou mi totiž stále nejde do hlavy. To jsem si dal! Duto plynně odvětil:
"Požadavek na uvádění souladnosti se zákony je neopodstatněný. Není to pouze zákoník práce, se kterým je Etický kodex v souladu, ale i celá řada dalších právních předpisů, jejichž výčet není v uvedeném smyslu relevantní. Etický kodex ve velké míře reflektuje povinnosti stanovené zákonnými a podzákonnými právními předpisy a není tedy důvod pochybovat o jeho souladu s předmětnými zákony. Etický kodex nejde v určení povinností zaměstnanců plynoucích z právních předpisů nad jejich rámec. V oblasti profesní etiky vždy zachovává meze dané právními předpisy."

A hned mi strčil Etický kodex k podpisu.

Pátek 19. března 2004

Včera jsem Etický kodex nepodepsal. Protože "podpisem zaměstnanec potvrzuje, že obdržel EK, přečetl EK, porozuměl obsahu EK", a já jsem mu tedy neporozuměl. Duto mě nařkl z "vědomého vyhýbání se znalostem" a práskl dveřmi. Dnes jsem šel na kobereček k managorovi Tluč Hubovi. Ten mi to vysvětlil:
"V případě identifikace jednání/chování, které by mohlo být, byť i jen potenciálně, v rozporu s etickými pravidly a zaměstnanec si není jist, jaký postup má pro danou situaci zvolit, neprodleně kontaktuje svého vedoucího pracovníka, a ten mu řekne co má dělat."
Ale to jste měli říct dřív, tomu už rozumím! Celý Etický kodex lze stručně vyjádřit jedinou větou:

"Vedoucí má vždycky pravdu."

********************************************************

Minulý týden: Týden morálky a etiky v Českých Textárnách

Předminulý týden:Nositelem klíčového know-how

********************************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. V Praze ji trvale mají v knihokavárně Rybka v Opatovické 7 za 199,- Kč.
Též si můžete knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

V březnu 2003 se deníček změnil na týdeníček, vychází převážně v sobotu a přesunul se do Šamanova doupěte. Takže novější texty, které v knížce už nejsou, najdete v archivu rubriky ŠAMANOVO DOUPĚ (levý sloupec na hlavní stránce Psa), jde to líp, než přes archiv Psa.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka můžete posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.

Případně si poslužte komentářem.


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku