Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 23.3.2004
Svátek má Ivona
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Čekání na impuls
 >ARCHITEKTURA: Město mrtvých
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Konec čtvrtohor
 >TÉMA: Máte rádi jadernou energii?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina - Poslední samuraj
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes jako buldozer
 >NÁZOR: Tak tedy Klaus rozzlobil šéfa lidovců v EP?
 >SVĚT: Legislativa Staré Evropy - vzdělávací výlet do právní jistoty.
 >EVROPA: Kompromis o euroústavě téměř nic nemění
 >IMAX: Space Station - v kosmu... a s brejlema
 >MÉDIA: Ještě jednou o Radiohradu
 >ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU: Scandál ve Spojených národech
 >REAKCE: Tomáš Haas - Spin doctor.
 >POLITIKA: Fousatá zombie z Kuby
 >PENÍZE: Seznamte se s termínovanými účty

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
23.3. SVĚT: Legislativa Staré Evropy - vzdělávací výlet do právní jistoty.
Miloslav Zima

Pod vlivem v posledních dnech zviditelněných, na první pohled možná dojemných, ve skutečnosti ale salonních a diletantských starostí a kuriozních představ českých celebrit a nejvyšších míst ohledně legislativních záležitostí, poukazuji na srovnatelnou problematiku ve Staré Evropě. Přitom vycházím z toho, že by českého čtenáře mohlo eventuelně zajímat, jak hranice svobod chápe a jak se s některými z nich vyrovnává řadový Starý Evropan. Úmyslně volím precedenční případy, které imanentní srozumitelností otevírají možnost myšlenkového zvládnutí tematu i lidem s rozhledem zúženým až k drastické hranici permanentně presentované ve vysokých českých politických kruzích.

Je jistě možno říci, že se v charakteru legislativy a z ní odvozené censury a jejího aplikování zrcadlí nejenom stav společnosti, ale, že se do censury promítají i různá zatížení a zkušenosti z minulosti a že je ji možno považovat za jistý indikátor kulturní vyspělosti. Různé vlivy způsobují i v tak těsném společenství, jakým je dnes pro Evropana EU, že pojetí toho, co je dovolené a co tolerovatelné se mnohdy kraj od kraje různí. To se často týká i tak zásadních otázek, jakou je propagace nacismu, která byla v Německu zakázána ale z Dánska s odůvodněním svobodou projevu praktikována. Přejděme ale k aktuálnímu nevyřešenému případu: Rakousko, kde televizní stanice TV6 (čteno pochopitelně TV sex) na ASTRA v občasných přímých přenosech ze Sexodromu předvádí detailně a nekódovaně, kolem půlnoci fádní osouložování většinou slovanských děvčat na podiu v různých variacích a německém jazyce. Tím si vysloužilo Rakousko ostrý písemný protest na úrovni státních sektretářů z německé strany. Rakouská obrana s poukazem na svobodu projevu nebyla zatím v Německu akceptována.
Jasný rozdíl je možno pozorovat i v principielním přístupu k cenzuře, lépe řečeno k "dobrovolné sebekontrole". Zatímco v Německu je i v této oblasti zřejmá snaha po vyřešení do detailu, vycházejí jiné země překvapivě často s improvisací. V praxi to potom s těmi hranicemi a jejich překračováním evropský občan vnímá následovně:

Vhodným příkladem pro rozličnost v přístupu je jistě vysoce exponovaný, v Česku díky Bohu nedávno znovu objevený objekt - poprsí dívek a paní. Na tomto příkladu si můžeme plasticky znázornit obrovský rozdíl v přístupu i uvnitř EU a připomenout si vlivy a okolnosti, které se daného předmětu někdy i nešetrně dotýkají. Oproti Německu, kde zůstává tento, jinak ve středu nejrůznějších zájmů ležící objekt překvapivě prakticky legislativně neošetřen, a tím představuje onu pověstnou vyjímku potvrzující pravidlo, nabízí např. taková Itálie zcela jiný obraz. Byl jsem před lety náhodou svědkem odpovídajících událostí. Pod různými tlaky (německé turistky, hormonální zácpa, příklad Korsika, ...) docházelo na italských plážích ke koupání topless, což byl zakázáný počin. Vůle lidu byla ale tak silná, že ji kurie dále nemohla přehlédnout a s prohlášením, ve smyslu, že se příliš často zapomíná, že se i Jesus narodil nahý, povolila uzdu. Výsledek by se mohl považovat za úspěch, kdyby nedošlo na ženské straně k jakémusi překývnutí, takže se kurie a stát, ústy nějakého policejního capitano, cítili nuceni pokusit o odpérování společenského dopadu prohlášením, že povolení platí "pouze pro pěkná poprsí". Ale ukázalo se, že kurie bohužel stále ještě nenašla k ženám přístup, který by mohl být označen za nekřečovitý, v důsledku čehož došlo k nerealistickému odhadu u žen poměrně častého jevu nedostatečně vyvinuté kritičnosti k vlasní postavě a následně ke stavu, kdy nezbylo nic jiného, nežli topless opět konsekventně a bez vyjímky zakázat a vsadit na pomalou evoluci s pozvolným prosazením německých představ, doprovázenou vybudováním obranného, možná i imunního systému, až jisté otrlosti na mužské straně.

Již tradičně vysoce vyvinutá tolerantnost v otázce poprsí umožnila např. zveřejněním následující události, ve které hráli rozhodující roli naši zaatlantičtí přátelé, a její širokou a živou diskusí bez zábran, realisaci přínosu v právním uvědomění obyvatelstva, dala cenné podněty pro ovládání agresí a předsunula tvrdou závoru ženské brutalitě. Jednalo se o umělkyni, která při veřejných vystoupeních drtila cílenými údery ňadra plechovky od Coca Coly. (V zájmu korektnosti a hlavně s ohledem na eventuelní pokusy o napodobení tohoto jinak vysokého uznání hodného aktu podotýkám, že se jednalo o US konservy, tedy aluminiové) Nadšení publika bylo zpravidla obrovské, ovace bylo těžké udržet pod kontrolou, takže někdy docházelo i k politováníhodným nedorozuměním. Tak se jednou jistý entusiasta, ve snaze vyjádřit dík a sympatie osobně, eventuelně při vedení úderu i poradit a přiložit pomocnou ruku, pokusil vylézt k umělkyni na podium. Jak to u žen často bývá, nepochopila, a místo přátelského aktu, ho lízla tím balíkem mléčných žláz po palici. Jelikož neměl dostatečnou stabilitu, jednou rukou se držel pouze láhve piva, spadl z podia, na kterém již půl tělem byl, do vařícího se davu nadšenců. Nebylo o něm už slyšet, až se po několika dnech ozval jeho advokát s atestem ohledně poškozených krčních obratlů, trvalého hučení v hlavě a pracovní neschopnosti. Proces byl živě sledován, táhl se, byl vysoce poučný a přes z mužské strany vyjadřované obavy o svobodu uměleckého projevu erotických umělkyní, se to bez náhrady škody a muži tvrdošijně zpochybňované výzvy ke zdrženlivosti neobešlo.

Ale ani v Německu neznamená vypuštění z legislativního ošetření automaticky aplikaci Klaus-Dostál doktríny (co není zakázano, je povoleno). Ukázat je to možné např. na nedávné události z plenárního sálu jednoho zemského parlamentu, kde byla Zelená poslankyně při pokusu o vůbec nejněžnější a nejčistší činnost, jaké je žena schopna, vystavena mentálnímu vykolejení parlamentního presidenta, doprovázenému neakceptovatelnou invektivou, za kterou sice následovala po duševní konsolidaci aktérů omluva, ale ve věci samé žádný ústupek: V parlamentu se kojit nebude!

Zatímco, jak již řečeno nepodléhají ňadra v Německu žádným censurním omezením, je to s ohanbími jinak. Je možno dokonce říci, že ta typicky německá snaha o jasné definice hranic vede v obou případech, (jak feminin, tak maskulin) k problémům, se kterými nikdo nepočítal.

Vezměme nejdříve muže kterého je dovoleno zobrazovat včetně jeho nejcennější partie s jedinou podmínkou: Žádná erekce! Oproti očekávání se tím před námi tyčí značný konfliktní potencial. Jak se každý stručným dotazem u partnerky, nebo náhodné známé či spolupracovnice může přesvědčit, není bohužel možno vyloučit situaci a to i u mnohého prominenta, že zobrazení ani s pomocí erekce nebudí u žen žádaný respekt, o případu bez erekce, při kterém může dokonce dojít k spontánnímu vyjádření soucitu, nebo k posměškům, raději ani nemluvit. Jako případ, ve kterém se daným censurním předpisem stala erekce klíčovým bodem, vzpomeňme titulní foto jednoho prominenta, stojícího v mořské vodě, záběr ze strany, při výši hladiny volené tak, že vlnky právě šplýchaly přes hřbet jeho amputovaného úhoře. Výbojná, vpřed ukazující nezkrotná potence byla interpretována zkušeným pohledem členek nějaké feministické komise, jako způsobená erekcí, což vedlo k obsáhlému soudnímu sporu, ve kterém měli hlavní slovo odborní znalci. Byla provedena měření vztlaku při různých teplotách a solných koncentracích. S jistotou je možno říci, že provedené pokusné řady potvrdily platnost postulátu o "závislosti výsledku na měřící aparatuře" i pro biometrická měření. Bylo totiž zjištěno, že když měřil profesor, byla zřejmá jasná tendence k ponoření, sotva zavěsila siloměr jeho vědecká asistentka, došlo k vynoření, které nebylo vysvětlitelné ani při koncentraci soli odpovídající Mrtvému Moři. Pokud vím, jednoznačného výsledku nebylo dosaženo, něco přes to přetáhli a nechali to celé vzrušení opadnout.

I pro ženy máme jasné kriterium, je totiž dovoleno zobrazit vše, ale nesmí být k rozeznání pysky. Tento předpis otevíral dostatečný prostor a možnosti pro uměleckou sebe- i realisaci, živil léta uspěšně fantasie všech druhů a motivů a byl bezkonfliktní, dokud nepřišlo rigorózní plošné holení. Vliv zmíněného předpisu musí být momentálně považován za kontraproduktivní a to hned ve více směrech a proto se množí vyjádření nespokojenosti se současným legislativním stavem. V TV nám nedávno deprimovaný promi-, VIP a celebrity fotograf provádějící v Budapešti a Praze castingy děvčat pro různé mentálně a jazykově nenáročné Miss-soutěže v Německu, nazývané zde všeobecně "Tittenschau" (přeložilo by se asi nejtrefněji v Čechách zatím pouze v odborných kruzích akceptovaným výrazem "Ohledání cecků"), předvedl několik maďarských děvčat s plačtivými slovy: "krásné holky, ale všechno je to oholené, vždyť já to musím předat dál na porno, já už další proces s těmi saněmi (myšleny feministky) riskovat nebudu". Nehledě na čistě estetickou stránku věci, mnohá, původně pohledná hvězda vypadá po tom oholení jako čerstvě oškubaná husa, je nutnu uznat, že zde bylo i jisté očekávání v sociální oblasti, spojené se vznikem nového povolání zvaného "Extremfriseur" a odpovídajících pracovních míst. V těchto hospodářsky těžkých dobách se kreace nového povolání, kryjícího reálnou poptávku nepodaří často. Proto by neměl být dosavadní vývoj necitlivě kritizován, ale začátečníkům by měla být podána pomocná ruka, aby mohla být momentální neuspokojivá situace překonána. V současnosti totiž provádějí tyto práce v důsledku jisté příbuznosti pracovní náplně, technického vybavení a psychické připravenosti především majitelé Friseursalonů pro psy, provozovatelé tattoo a piercing studios, notný díl jde na tzv. Nachbarschaftshilfe (sousedská pomoc, tedy Schwarzarbeit) a v krajním případě bojují ženy s jistým anatomickým znevýhodněním, které kompensují obratným nasazením zrcadel, před kterými stráví tak jako tak většinu dne, samy. Nejenom z daňového hlediska tedy zcela neakceptovatelná situace.

Závěrem bych podotkl, že mi je jasné, že uvedené příklady mohly jejich živočišností odvést pozornost od centrálního problému. Mnou sledovaným zájmem bylo poukázat nejenom na konfliktní potenciály tak říkajíc trčící v zdánlivě uzavřených tematech i vyspělých legislativ, ale i na komplikované souvislosti a konsekvence, na které je třeba brát ohled při zpracovávání otázek svobody ať již jakéhokoli projevu a druhu. Jak již naznačeno, byly příklady vybrány v naději, že i tak vyložení křupani, jako členové českého parlamentu, pochopí, že jejich přesvědčení o zvládnutí temat o kterých rozhodují, může být pouhým předčasným klamem a mylnou doměnkou.

Miloslav Zima (22.03.04)
Další články tohoto autora:
Miloslav Zima

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku