Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 24.3.2004
Svátek má Gabriel
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Chybí systematická právní reforma
 >FEJETON: Mějte se stejně dobře, jako my!
 >MROŽOVINY: V čelistech civilizačních kleští
 >SPOLEČNOST: Oplzlý beránek
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsme byli s Čermákem za světáky
 >PSÍ PŘÍHODY: Jazyková Popelka
 >SPORT:Vrtulníkem a na snowboardu v okolí Mont Blanku.
 >GLOSA: Thank You, Mr. Bush!
 >PENÍZE: Systém sociální podpory přináší změny
 >NÁZOR: Ceska televize bez reklamy - dalsi prispevek televizi Nova?
 >NÁZOR: Důchodová reforma
 >SPOLEČNOST: Drogové represe
 >POSTŘEH: O dětech
 >EKONOMIKA: Čekání na impuls
 >ARCHITEKTURA: Město mrtvých

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
24.3. POLITIKA: Chybí systematická právní reforma
Hana Marvanová

Prezident ve svém projevu před Senátem otevřel důležitý problém. Snad každý souhlasí s tím, že zákonů je příliš mnoho a že se v nich neorientují dobře nejen občané či podnikatelé, ale ani právníci. Podle prezidenta nespočívá příčina v nějaké chybě na počátku devadesátých let, ale v rychlých změnách zákonů a přijímání zákonů stále nových. Recept pak vidí v určité "odtučňovací" kůře, která by vedla ke zmenšení počtu zákonů.
I když je mnohem důležitější diskutovat o tom, jak současnou právní džungli zpřehlednit a zjednodušit, stručnou poznámku si zaslouží i ohlédnutí zpět. Na počátku 90. let jsme stáli nejen před úkolem, jaký směr má mít ekonomická reforma, ale také jakým způsobem přetvořit socialistický právní řád, který byl postaven na potlačení soukromého vlastnictví a na státní regulaci téměř všech oblastí života, v právní řád odpovídající svobodné demokratické zemi s tržním hospodářstvím. Každý režim, který chce zapustit kořeny, musí co nejdříve přizpůsobit zákony hodnotám, na nichž je postaven. Proto bylo důležité vedle ekonomické transformace provést i systematickou právní reformu. Ta měla probíhat v logických na sebe navazujících krocích: nejdříve nová ústava, pak přijetí nových základních kodexů - občanský zákoník, trestní zákon. Na tyto kroky měla navázat rozsáhlá reforma veřejné správy, zahrnující změny celé řady právních předpisů upravujících kompetence ministerstev a povinnosti občanů, a to s cílem odstranit zbytečné regulace a tam, kde to je účelné, přesunout kompetence co nejblíže občanům na územní či profesní samosprávy. Dále měla být provedena revize všech právních předpisů.
Na začátku 90. let se dalo pochopit, že se zákony měnily rychle podle aktuální potřeby. Ale tato praxe pokračovala dál, takže přestože máme celou řadu nových zákonů, doposud systematická právní reforma provedena nebyla. Nejen dům je totiž třeba stavět od základů. Totéž platí i o právním řádu. Navíc při rychlém přizpůsobování našeho práva právu Evropské unie se ještě více než dříve postupovalo chaoticky a bez dostatečného rozmyslu, zda to či ono je skutečně nutné. Množství nyní přijímaných zákonů je skutečně zarážející: Například platný občanský zákoník z roku 1964 byl do r. 89 změněn šestkrát a od r. 89 pak třicetkrát(!) z toho například jen v r. 2002 pětkrát. Obchodní zákoník z roku 1991 byl změněn čtyřicetkrát! Klíčový předpis pro podnikatele zákon o daních z příjmů byl od svého schválení v roce 1992 změněn víc jak padesátkrát(!). To vypadá, že stát namísto lepších podmínek pro podnikání obecně, vytváří skvělé podmínky pro podnikání advokátů, notářů a daňových poradců.
Nyní po vstupu naší země do Evropské unie končí jedna etapa, kdy se dejme tomu dalo omluvit kvapné schvalování zákonů. Po vstupu do EU by snad už konečně měl být čas na systematickou právní reformu. Přestože zákony schvaluje Parlament, hlavní roli musí sehrát vláda, která většinu zákonů navrhuje. Právě vláda by měla zbrzdit horečnou legislativní aktivitu jednotlivých ministerstev. Namísto neustálých novelizací konečně potřebujeme nové kodexy - civilní a trestní, nejlépe tak, že bychom převzali nejmodernější a nejlepší zahraniční právní úpravy. Proč stále v právu hledat nějakou třetí a objevovat již ve světě objevené.
Samozřejmě je iluze, že by v našem složitém světě bylo možno dosáhnout jednoduchého právního řádu s malým počtem zákonů. Přesto by si ale Parlament i vláda měly dát cíl výrazně zmenšit počet každoročně přijímaných zákonů a zásadně neměnit stejný zákon častěji než jednou za několik let. Objeví-li se nějaký aktuální problém, jako například teď při debatě o protiteroristickém zákoně, měly by se, bude-li to nutné, doplnit stávající zákony a ne vytvářet úplně nový zákon. Vláda by měla ze své iniciativy provést právní inventuru zákonů, nařízení a vyhlášek, aby zmizely ty, které jsou zastaralé, zbytečné nebo dokonce protiústavní.
K tomu, aby se lidé lépe v zákonech orientovali a dodržovali je, musí být zákony logické, musí do sebe zapadat, neodporovat si a nesmí lidem ukládat zbytečné povinnosti. Jak říkali už ve staré Číně ve 3.stol.př.n.l.: "Nadmíru přísné rozkazy lidé nebudou poslouchat, přesmíru početné zákazy nebudou dodržovány."

Psáno pro LN, v Neviditelném psu vyšlo s povolením autorky.


Další články tohoto autora:
Hana Marvanová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku