Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 25.3.2004
Svátek má Marián
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Bydlení podle ODS
 >TÉMA: Zlatý důchod
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Byli komunisté úspěšní ve vytvoření negativního stereotypu Německa a Němců?
 >POLITIKA: Sudy s dynamitem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: K domácímu násilí
 >PSÍ PŘÍHODY: Zase na kontrole
 >JUSTICE: Napraví Štrasburský soud české opatrovnické soudnictví?
 >EKOLOGIE: Stavba roku ohrožuje zdraví
 >SPOLEČNOST: Povinně spisovně
 >SVĚT: Americké volby a hroší kůže
 >FEJETON: Hledání Robinsona Crusoe
 >EKONOMIKA: Ceny tuzemských dluhopisů porostou
 >DEMONSTRACE: "Užiteční idioti" na Václaváku
 >PENÍZE: Vstup do EU nepřežije 90 % kampeliček, říká Zeman
 >POSTŘEH:O kafi

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.3. EKONOMIKA: Ceny tuzemských dluhopisů porostou
Martin Pavlík

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 22. 3. 2004.

Týden: 22.3.2004

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,05
2,08
2,06
2,05 - 2,16
2
0
PRIBOR 1 rok
2,30
2,32
2,30
2,30 - 2,37
1
0
SD 6,30/07 - výnos
2,94
3,09
3,00
2,95 - 3,40
4
0
Kč/USD
26,847
26,68
26,70
26,35 - 26,95
3
1
Kč/EUR
33,165
33,08
33,10
32,90 - 33,20
2
2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,05
2,19
2,15
2,09 - 2,36
4
0
PRIBOR 1 rok
2,30
2,43
2,40
2,35 - 2,55
4
0
SD 6,30/07 - výnos
2,94
3,34
3,28
3,15 - 3,65
4
0
Kč/USD
26,847
26,03
26,10
25,50 - 26,40
4
0
Kč/EUR
33,165
32,83
32,85
32,60 - 33,00
4
0

NÁZORY EXPERTA: Martin Pavlík, PPF burzovní společnost
Makroekonomické údaje publikované minulý týden naznačili a do jisté míry potvrdili mnohé obavy z dopadů reformy veřejných financí na smýšlení domácností, hlavních tahounů domácí poptávky. Pokles maloobchodní tržeb může být pravda jen prvním signálem, kdy zvyšování daní a tím i spotřebitelských cen vytváří tlaky v rodinných rozpočtech a bude působit na omezování výdajů. Navíc měsíc leden nemusí být přesvědčivým příkladem, protože mnoho spotřebitelů provedlo své nákupy v období vánočních svátků. Na místě je určitě komplexnější přístup k dalším údajům, vypovídajícím o stavu domácího ekonomického prostředí, a které budou teprve publikovány. Vliv na vnímání politické stability ze strany zahraničí se více projevuje na směnných kurzech. Takto vzniklá nejistota spojená se spekulacemi o soudržnosti koaličních stran a stabilitě současné vlády se však může začít přelévat i do cen domácích dluhopisů.
Výhled na brzké zvyšování sazeb, které se ještě počátkem roku zdálo být téměř jisté, bere postupem času za své. Za vším stojí obecně fakt, že ekonomické oživení, a tím je myšleno hlavně oživení v rámci zemí Evropské unie, není tak silné, jaké bylo všeobecné očekávání. To vše je ještě podpořeno faktem, že strážci americké měny ve svých prohlášeních přestali predikovat brzké ukončení historicky nejnižších sazeb, právě s odvoláním na nedostatečnou podporu silné ekonomiky. Domácí dluhopisy tak zůstali na své cestě pomalu se snižujících výnosů a snižování spreadu vůči německým statním dluhopisům. To vše za velmi mizivé aktivity na sekundárním trhu. S největší pravděpodobností je tento nastoupený trend i obrazem následujících jednoho až dvou měsíců, kdy s mírnými korekcemi budou ceny dluhopisů pokračovat směrem vzhůru.
Domácí měna se dostala v poslední době na úrovně přes 33 korun za Euro. Z počátku tohoto pohybu se všeobecné přesvědčení přiklánělo k názoru, že na této úrovni se nebude možné dlouhodoběji udržet. Avšak vývoj na eurodolarovém trhu, kde si Euro udržuje dostatečnou sílu a to i přes nepovzbudivé výsledky národních evropských ekonomik, tomuto návratu příliš nepřeje. V poslední době se však k tomuto faktoru přidává i podstatně zvýšená úroveň vnitropolitického rizika, jak je uvedeno výše. V následujících měsících bych viděl kuz na současných úrovních s tím, že může dojít k oslabení až na 33,60 vůči Euru.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pavlík

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku