Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 30.3.2004
Svátek má Arnošt
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Kdo przní spisovnou češtinu? Celoplošná média!
 >ARCHITEKTURA: Otevírá se Sazka arena
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Proces usmiřování mezi Čechy a Němci
 >EKONOMIKA: Firemní výsledky napoví, zda akcie budou růst
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Magor na Rue de Rivoli
 >PSÍ PŘÍHODY: Orvaný límec? Ne! Urvaný límec!
 >TÉMA: Unikátní hnus zdravotních registrů (díl. 3).
 >VELIKONOCE: Tak už si na nás zase pletou bič
 >TÉMA: Terorismus a my
 >Radčin světelný gramofon: Roztančená Beoyncé ve víru lásky
 >PRÁVO: Nápady komunistky Levé aneb Za češtinu češtější
 >REAKCE: Verbum sapienti sat est neboli Moudrému napověz
 >NÁZOR: Sexuální harašení: cherchez la prachy
 >NÁZOR: S kůží na trh
 >PENÍZE: Odvodem daně vítr v peněžence nepoleví

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
30.3. PENÍZE: Odvodem daně vítr v peněžence nepoleví
Simona Plischkeová

Každý, kdo podal daňové přiznání (postup, jak na něj, naleznete v článku Odpočítáváme daňový silvestr 2003), musí do osmi dnů po jeho odevzdání, nejpozději tedy do 8. dubna, předložit zdravotní pojišťovně "Přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné" (dále jen Přehled). Jestliže máte daňového poradce, termín pro odevzdání tohoto formuláře se vám posune spolu s termínem pro odevzdání daňového přiznání, i tak jste ale povinni do 31. března pojišťovně nahlásit, kdy přiznání podáte.

Začali jste podnikat v roce 2003?

Pokud jste začali podnikat v loňském roce, bylo vaší první povinností vůči zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od počátku výdělečné činnosti toto zahájení ohlásit. Letos jste povinni za uplynulý rok doplatit zdravotní pojistné podle Přehledu a podle něj si též stanovit výši měsíční zálohy na tento rok.
Přehled musí do 8. dubna odevzdat i pojištěnci, kteří sice daňové přiznání nemuseli podávat, ale mají povinnost odevzdat Přehled - jedná se například o ty, kteří mají příjmy z autorských honorářů, z nichž byla odvedena srážková daň. Výjimkou jsou pouze ti, kdo pracují příležitostně maximálně 7 dní v kuse, přičemž se tato činnost neopakuje, a osoby vydělávající nárazově méně než 400 Kč měsíčně. Výkon samostatné výdělečné činnosti jen po část měsíce (byť jen jeden den) se považuje za výkon činnosti po celý měsíc.
Pokud spolupracujete s osobou samostatně výdělečně činnou (dále OSVČ) a ta na vás převedla část příjmů a výdajů, máte vůči zdravotní pojišťovně naprosto stejné povinnosti jako OSVČ.

Spočítat doplatek i zálohu musíte sami

Platí za vás stát? Nezapomeňte toto pojistné uplatnit!

Jste-li student mladší 26 let, důchodce, rodič na mateřské či jiná OSVČ, za kterou platí stát, nezbavuje vás to povinnosti zdravotní pojištění ze svého výdělku odvádět a Přehled odevzdat. Na pojištění ale výrazně ušetříte: za měsíce, ve kterých byl za vás po celý kalendářní měsíc plátce stát, odečítáte od příjmů (kromě výdajů) i částku 3 458 Kč. Za měsíc, kdy stát odvádí pojištění pouze za část měsíce, tuto částku ovšem uplatnit nemůžete a platíte pojistné, jakoby stát pojištění vůbec neplatil.

Jestliže SVČ provádíte ještě spolu se zaměstnáním a odpočet za platbu pojistného státem uplatňujete v zaměstnání, nemůžete tento odpočet použít při vyplňování přehledu. V takovém případě totiž jde o platbu pojistného nižší než určuje zákon a pojišťovna by vám mohla předepsat penále.

Přehled je nutné poskytnout všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jste byli během roku 2003 vedeni, pokud jste tedy v průběhu roku 2003 měnili pojišťovnu, podáváte jej vaší původní i současné pojišťovně. Zároveň jste povinni dodat doklad o dni podání daňového přiznání - tím může být razítko finančního úřadu na 1. straně Přehledu, potvrzení na zvláštním formuláři, potvrzená kopie 1. strany daňového přiznání či poštou stvrzený podací lístek dokládající odeslání daňového přiznání na finanční úřad. Ve stejné lhůtě je nutné také uhradit případný nedoplatek pojistného.

Podle vzorců uvedených a vysvětlených v Přehledu vypočítáte výši doplatku i zálohy. Vyměřovací základ pro doplatek za rok 2003 činí ještě původních 35 % rozdílu mezi příjmy z podnikání a výdaji s nimi souvisejícími. Vyčíslený doplatek či přeplatek se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.
Zjistíte-li z přehledu přeplatek pojistného a pojišťovna vám jej nevrátí v plné výši, dříve než rozzuřeně zavoláte úřednici, zjistěte, zda ústavu něco nedlužíte. Zdravotní pojišťovny totiž vrácený přeplatek snižují o vaše splatné závazky – penále, pokuty apod.

Nová výše měsíční zálohy, vypočítaná podle Přehledu, je platná od měsíce jeho podání. Je ovšem stanovena její minimální výše, pro rok 2004 byla vyčíslena na 1 071 Kč (vychází z průměrné mzdy za rok 2002, která činila 15 857 Kč, a již uplatňuje zvýšení vyměřovacího základu na 40 % rozdílu mezi příjmy a výdaji.). Pokud za vás tedy zároveň neplatí zdravotní pojištění stát (na tyto osoby se dolní limit zálohy nevztahuje a platí tolik, kolik skutečně vyčíslily), měsíčně musíte pojišťovně poukázat alespoň stanovený minimální odvod, bez ohledu na výsledek vzorce.
Kdyby vám ale vyšla záloha pro letošní rok nižší, než jste dosud platili, sami si ji snížit nemůžete. Musíte o to požádat zdravotní pojišťovnu, ta o snížení rozhodne sama.

Za měsíce, ve kterých OSVČ byla současně zaměstnancem a zaměstnání pro ni bylo hlavním zdrojem příjmů, není povinna platit zálohy na pojistné.

Formulář je na internetu, elektronické podání je ale problematické

Formulář některé pojišťovny zasílají podnikatelům poštou, v každém případě je ale získáte buď přímo na pobočce nebo na internetových stránkách pojišťoven. Zde si je každý plátce může kdykoli stáhnout a využít i formulářů s předdefinovanými vzorci pro výpočet a podstatně si tak práci ulehčit. Možné je i elektronické podání Přehledu, to je ale komplikovanější - pokud se rozhodnete pro tuto cestu, budete totiž stejně muset druhou povinnost, tedy doložení potvrzení o podání daňového přiznání, doručit pojišťovně jinak.

Pojistka se odvádí buď bezhotovostním převodem na účet pojišťovny, nebo hotovostně poštovní poukázkou - ta je k dispozici v příslušné pojišťovně. Konstantní symbol je pro bezhotovostní platbu 0558, pro hotovostní 379. Variabilní symbol je v obou případech rodné číslo nebo číslo, které plátci přidělila zdravotní pojišťovna. Odvedete-li pojistné nebo zálohu pod jiným variabilním symbolem nebo jinému ústavu, považuje se pojistné či záloha za nezaplacené ve stanovené lhůtě.

Nezaplatit se nevyplatí

Byli jste letos dlouhodobě nemocní?

Za měsíce, kdy jste byli uznáni práce neschopnými, jste sice zálohy platit nemuseli, ale pojistné za tyto měsíce jste po podání daňového přiznání stejně povinni doplatit!
Jestliže zjistíte, že jste v daňovém přiznání udělali chybu, která vedla k jeho opravě, jste povinni do osmi dnů od zjištění chyby předložit také opravný Přehled. Ten musíte poskytnout všem zdravotním pojišťovnám, kterým jste předložili verzi původní. Dlužné pojistné pak musíte doplatit do 30 dnů od podání opravného Přehledu.

Je-li to na vás příliš složité, situaci rozhodně neřešte tím, že Přehled neodevzdáte. Za jeho nepředložení může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 50 000 Kč a za včasné nezaplacení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den. Navíc, vyplnění Přehledu pro zdravotní pojišťovnu je účinnou průpravou pro poslední odvodovou povinnost za rok 2003, tou bude zúčtování s pojišťovnu sociální, ale o tom až příště...

Už jste odevzdali Přehled? Zdá se vám pojistka vysoká nebo nízká? Myslíte si, že se "vyplatíte" vaší pojišťovně? Měl by být u zdravotního pojištění zaveden princip bonusů a malusů?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku