Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 1.4.2004
Svátek má Hugo
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Byrokracie na úřadech stále stoupá
 >FEJETON: Velikonoce, aneb trochu postmodernismu
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Za našima okny
 >GLOSA: Týden neklidu v naprostém poklidu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsme s Vločkou zase bloudili
 >PSÍ PŘÍHODY: Lazare, vstaň a choď!
 >SPOLEČNOST: Nebezpečný konflikt
 >SVĚT: O střílení a šelmách
 >MOBY DICK: Plochopomoc
 >HISTORIE: Nižní Tagil 1918 (2/2)
 >SPOLEČNOST: Hušákova svoboda slova
 >POSTŘEH: O braku
 >PENÍZE: Leasing po evropsku: více znamená méně
 >NÁZOR: Několik poznámek k (takzvanému) umělému přerušení těhotenství
 >ZE ŽIVOTA: Směna peněz

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
1.4. MOBY DICK: Plochopomoc

Moby

Vážení čtenáři,

jsou to už neuvěřitelné čtyři roky od chvíle, kdy jsem vás začal seznamovat s děním v Českých Textárnách. Skoro po celou tu dobu jsou součástí mého Deníčku i vaše dopisy. Děkuji za ně silně, krom lidského kontaktu přinášejí i nekonečný zdroj inspirace. K dnešnímu výročí uveřejňuji jeden z nich - do listárny by byl příliš dlouhý. Jeho autor mě ubezpečil, že nejde o Apríl.

Milý Moby,

neuvěříš co vše je v Textárnách možné. Nový bezpečnostní pracovník Textáren pojal podezření, že není dostatečně zabezpečena výpočetní technika proti úniku cenných textů Textáren do nepovolaných rukou a bylo vydáno nařízení Rozřeď. V tomto Rozřeď bylo stanoveno s okamžitou platností, že nepohne-li se deset minut s myší počítače, počítač se vypne a pro další práci s ním se musí jeho uživatel znovu nalogovat.

Celá procedura nového logování do počítače supertajným heslem trvá asi pět minut. Na našem pracovišti kontroly toku textů máme 12 počítačů a udržet je nalogované se ukázalo jako nadlidský výkon. Naivně jsem si stěžoval svému vedoucímu, že mi toto opatření brání v práci. "Kolego," řekl, "vaše práce je pohybovat myší a je nepřípustné, aby se myš deset minut nepohnula, to jste vlastně potom deset minut nic nedělal". Na mé další nesmělé námitky jen mávl rukou a řekl "pane kolego, jděte si pohnout myší, právě se vám odlogoval další počítač".

Můj další naivní pokus byl oslovit naši Plochopomoc, která má na starosti výpočetní techniku Textáren. "Vyplňte si formulář ŽDZ a zašlete jej na Plochopomoc," řekla do telefonu paní a dodala "nezdržujte mne, prosím, musím pohnout myší" - no a zavěsila. Po strastiplném hledání v neustále se odlogovávajících počítačích jsem našel v jakési zastrčené složce formulář ŽDZ. Zkratka pravděpodobně znamená "Žádost o změnu" . Mimochodem, Moby, to Tě bude zajímat, v hlavičce formuláře je text: "Tento formulář ŽDZ je určen k podání žádosti o změnu, pro kterou neexistuje typizovaný formulář REC". Co znamená zkratka REC se mi nepodařilo zjistit, ale nejeví se to jako podstatné. Kolonky ve formuláři byly jako vždy pro moji potřebu zcela nepoužitelné, ale nějak se mi s pomocí Boží podařilo vyplnit všech 86 kolonek. U všech těchto kolonek bylo napsáno výhružné: "Bez vyplnění je žádost neplatná." I přes rozsáhlost formuláře nebylo na konci vyplňování jasné, o co vlastně žádám, ale doufal jsem, že pracovník Plochopomoci bude natolik rozumný, že zavolá telefonem a normálně lidsky se domluvíme.

Pracovník Plochopomoci skutečně zavolal a řekl: "Vyplnil jste špatný formulář, musíte vyplnit požadavek ZKZ a nezdržujte, prosím, musím si pohnout myší" a zavěsil. Našel jsem tedy požadavek ZKZ. Zkratka ZKZ pravděpodobně znamená "Změna kategorie zařízení", protože v hlavičce formuláře je napsáno "Požadavek na změnu kategorie koncového zařízení a změnu oprávnění". No a první kolonka ve formuláři se jmenuje - "Ztráta funkcionality SW, specifikujte." Tato kolonka mne nezaskočila a hrdě jsem ji vyplnil takto: "SW ztratil funcionalitu vlivem chybně modifikovaných parametrů v nainstalovaném operačním systému." Pak jsem v podobném duchu vyplnil ještě 60 dalších kolonek a formulář odeslal. Od té doby se Plochopomoc neozvala, možná tam luští, co vlastně chci.

No a teď to hlavní Moby, jak jsem vlastně problém vyřešil. Krásně a jednoduše. Koupil jsem starý budík a k jeho malé hodinové ručičce uvázal nitku. Nitka tahá za myši počítačů, počítače se tím pádem neodlogovávaji a všichni jsou spokojeni.

Jak krásné přímočaré a jednoduché.

Tvůj oddaný čtenář

PS: Budeš-li pořebovat, poskytnu nákres převodů budíku a způsob uchycení nitky.

Milý oddaný čtenáři,

REC by mohla být zkratka pro RECtum. Ale zarazila mě Plochopomoc. Nejdřív jsem si myslel, že je to z ruštiny, kde "plocho" znamená "špatně". Až pak jsem pochopil, že se jedná o výstižný překlad pro HELPDESK.

********************************************************

Minulý týden:Loď s názvem Transformace

Předminulý týden: Etika a kšefty s Al Kejdou

********************************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. V Praze ji trvale mají v knihokavárně Rybka v Opatovické 7 za 199,- Kč.
Též si můžete knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

Dva předcházející týdny viz v horních odkazech. Odkazy na články od března 2003 do současnosti naleznete v rubrikách Šamanovo doupě a Zábava.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka můžete posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.

Případně si poslužte komentářem.


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku