Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 7.4.2004
Svátek má Heřman, Hermína
  Výběr z vydání
 >INFO: Otevřený dopis předsedovi vlády ČR PhDr. Vladimíru Špidlovi.
 >POLITIKA: Věra putuje do Číny - skandál
 >MROŽOVINY: Sto let Srdečné dohody
 >DETEKTIVKA: Kluk ve vodě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Cesta za Boženou Němcovou
 >PSÍ PŘÍHODY: Namydlené schody
 >TÉMA:Kontinuita katolického pokrytectví
 >POSTŘEH: O vzpomínce
 >SPOLEČNOST: Média a politika, média a moc
 >EKONOMIKA: Inflace může ovlivnit pohyb úrokových sazeb
 >FEJETON: Ivan
 >PENÍZE: Do obchodů už i pro peníze
 >ARCHITEKTURA: Příběh Pražského hradu se dnes otevírá
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Odškodnění pro odsunuté Němce? Jistě, z reparačního fondu!
 >TECHNO: Chladnička pracující bez elektřiny.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
7.4. INFO: Otevřený dopis předsedovi vlády ČR PhDr. Vladimíru Špidlovi.
Martin Muchka


V Praze 6.4.2004

Vážený pane premiére,

Před rokem, dne 2.4.2003, jste Vy osobně prostřednictvím koaličních poslanců v Poslanecké sněmovně PČR inicioval hlasování o odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále RRTV) a následně dne 4.4.2003 jste RRTV odvolal. Považuji s ročním odstupem za potřebné se vyjádřit k důvodům odvolání RRTV a sdělit některé skutečnosti, které jsem tehdy, m.j. vázán povinnostmi statutárního zástupce orgánu státní správy, při svém vystoupení ve sněmovně nemohl uvést.

Jako hlavní důvod k odvolání RRTV byla uváděna zodpovědnost za prohru v arbitráži s CME. Dopis náměstka ministra financí, který toto obvinění vyvrací a potvrzuje správnost postupu RRTV, nese shodou okolností rovněž datum 4.4.2003.

Jako další důvod Vám a ministru kultury (viz jeho tvrzení o "nestydatém kupčení s licencemi") posloužil udavačský dopis jednoho z neúspěšných žadatelů o licenci z 25.3.2003, tehdy pouze týden starý, aniž byste dal RRTV sebemenší možnost se obhajovat a aniž byste si pravdivost obvinění nechal před svým rozhodnutím prošetřit. Připomínám, že v pozdějším šetření se obvinění z dopisu ukázala jako smyšlenka a policie podnět odložila.

Radě, kterou jsem vedl, jste vyčítali politickou závislost. Jako nápravu jste pak novou RRTV složili tak, že její politickou "nezávislost" garantuje téměř ústavní většina členů - bývalých politiků, navíc bez respektu ke složení sněmovny a ke skutečnosti, že pro členství v orgánu státní správy by měla být požadována příslušná odbornost a dobrá znalost mediálního prostředí, které má regulovat.

Jako závažný nedostatek a další důvod k odvolání RRTV bylo prezentováno, že nezná vlastníky soukromých celoplošných televizních stanic. Předseda nové RRTV v nedávných dnech na obrazovce potvrdil, že je na tom nová Rada stejně - o vlastnických vztazích ví pouze to, co jí umožňuje vysílací zákon.

Podobně je tomu v otázce prodlužování licencí. My jsme přesně podle regulí vysílacího zákona prodloužili licenci a na základě kladného stanoviska MF ČR souhlasili se splátkovým kalendářem pro TV Nova, což bylo dalším důvodem pro naše odvolání. Ve věci TV Prima, kterou vzhledem k časovému posunu rozhodovala nová RRTV, bylo rozhodnutí nové Rady totožné.

Dalším důvodem bylo údajné zvýhodnění jednoho z žadatelů o rozhlasovou licenci. Dnes - po roce - je toto tehdy ještě regionální radio s využitím zákonných možností skoro celoplošné, aniž by nová RRTV proti tomu jakkoliv zasáhla.

Jedním z dalších závažných důvodů pro odvolání RRTV byla údajná hrozba další arbitráže v souvislosti s bývalou TV3. O této věci jsem informoval již Vašeho předchůdce v úřadě premiéra i tehdejší ministry zahraničí, financí a kultury včetně informace o podstatě možného sporu a budoucím postupu RRTV. O správnosti našeho postupu svědčí i to, že společnosti kolem TV3 od arbitráže jako nereálné upustily.

Přímá odpovědnost za tehdejší závažné porušení vysílacího zákona a jednacího řádu sněmovny, kdy se hlasovalo o něčem jiném, než se jednalo, není samozřejmě osobně na Vás. Považuji ale za nezbytné zdůraznit, že o zbytečnosti obhajoby RRTV a výsledku hlasování jsem tehdy byl předem informován. Víc než 10 koaličních poslanců (s výjimkou US - DEU) považovalo za správné ještě před hlasováním o odvolání RRTV se mi za to omluvit, za což jim dnes ještě jednou děkuji. Jak by samo hlasování dopadlo, pokud by tito poslanci nebyli vázáni stranickou disciplinou, je nabíledni.

Připomínám i Vaše tehdejší několikrát opakované prohlášení, že se při odvolání RRTV nejedná o politické, ale věcné rozhodnutí. To totiž hned v příštích dnech popřeli svými vystoupeními ve zpravodajských a publicistických pořadech např. poslanci Kavan a Dostál.

Závěrem jsem proto nucen konstatovat, že jste dne 2.4.2003 při jednání o odvolání RRTV ve sněmovně účelově a vědomě nemluvil pravdu. Je na Vás, jak se k této skutečnosti postavíte.

S pozdravem


Ing. Martin Muchka
předseda odvolané RRTV
e-mail muchka.martin@cmkos.cz

Vážený pan
PhDr. Vladimír Špidla
předseda vlády České republiky
P r a h a
Další články tohoto autora:
Martin Muchka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku