Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 15.4.2004
Svátek má Anastázie
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Spor o regulování či neregulování nájemného
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Jakým směrem se budou ubírat vztahy mezi Německem a Českem?
 >POLITIKA: Tolerance.
 >O KNIZE: Osudná domýšlivost Friedricha Hayeka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nesmrtelná motorka
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart a volně ložený pejsek
 >ZAMYŠLENÍ: Válka o "trojského koně"
 >SVĚT: Seznamování s paviány
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Poslední jízda
 >PENÍZE: Skutečné zlevnění plynu přišlo až s Aprílem
 >POSTŘEH: O módě
 >POLITIKA: Prezidenti budou v EU nadbyteční
 >POLITIKA: Horká půda v Iráku - odejít či zůstat?
 >MÉDIA: Greenpeace mají díky svému řediteli z ostudy kabát
 >MROŽOVINY: V čelistech civilizačních kleští 2

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
15.4. PENÍZE: Skutečné zlevnění plynu přišlo až s Aprílem
Jiří Šedivý

Domácnosti, které nepoužívají plyn pouze na vaření, ale také k topení nebo ohřevu vody, spadají nejčastěji svou spotřebou do 3. kategorie (9 450 – 63 000 kWh). Těmto domácnostem měla cena plynu od ledna roku 2004 poklesnout o nějaké procento. Ale…
Maximální cenu zemního plynu určuje v České republice Energetický regulační úřad (ERÚ). Jeho rozhodnutí se vydává konkrétně pro každého regionálního poskytovatele, a to zpravidla pro každé čtvrtletí kalendářního roku. Samotná cena zemního plynu se skládá, podobně jako třeba u elektrické energie (o tom píšeme zde), z jakéhosi fixního poplatku, neboli měsíčního platu a z ceny samotného plynu, která je dána odběrem za příslušnou sazbu. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 22 %. Jednotkou množství se rozumí 1 kWh dodané energie, přestože plynoměr počítá odebrané jednotky objemově (m3).

Konkrétní hodnoty po Pražskou plynárenskou můžete nalézt v tabulce.

Přehled cenových tarifů pro domácnosti

Pražská plynárenská

měsíční plat za odběr

cena za MWh od uvedeného data

výše odběru v kWh

2003

2004

nárůst

1. 10. 2003

1. 1. 2004

1. 4. 2004

nárůst

od 0 do 1 890

27

38

41 %

981,81

1 002,12

974,56

2 %

-3 %

nad 1 890 do 9 450

52

56

8 %

816,21

887,83

860,27

9 %

-3 %

nad 9 450 do 63 000

160

245

53 %

674,46

647,82

620,26

-4 %

-4 %

nad 63 000

220

300

36 %

659,58

637,34

609,78

-3 %

-4 %

Zdroj dat: www.tzb-info.cz

Kde je zakopán pes?

Věnujme se pouze zmíněné kategorii 9 450 – 63 000 kWh za rok. Cena za odebraný plyn sice mezi obdobími říjen až prosinec 2003 a leden až březnem 2004 poklesla o 4 %. O 53 % však vzrostl zmíněný měsíční plat. Pokud bychom uvažovali stejnou cenu po celý rok, vypadala by situace při konkrétních odběrech za celý rok takto:

Přehled plateb za odebrané množství obdobích

období

1. 10. 2003

1. 1. 2004

odběr (kWh)

cena (Kč)

cena (Kč)

10 000

8 664,6

9 418,2

20 000

15 409,2

15 896,4

30 000

22 153,8

22 374,6

38 288,3

27 744

27 744

40 000

28 898,4

28 852,8

50 000

35 643

35 331

60 000

42 387,6

41 809,2

Zdroj dat: výpočet

Teprve při ročním odběru vyšším než 38 288,3 kWh, což z hlediska dlouhodobého průměru odpovídá 3 646,2 m3, je nová "levnější" tarifikace opravdu výhodnější a zákazník zaplatí méně. O celkovém zlevnění je tedy možné hovořit až od dubna letošního roku, kdy se nezměnil měsíční plat, ale cena klesla ve všech pásmech. To však samozřejmě v porovnání s prvním čtvrtletím tohoto roku.

Ukazuje plynoměr či faktura bludy?

Od dubna 2001 se navíc cena plynu nepočítá podle odebraného množství na plynoměru, ale podle energie, kterou lze z odebraného množství spálením získat. Jednoduše řečeno jde o převod m3 na kWh pomocí koeficientu přepočtu na standardní podmínky. Ten slouží pro přepočet naměřeného objemu zemního plynu na objem za standardních podmínek (tj. za teploty 15°C a tlaku 101,325 kPa). Spalné teplo vyjadřuje průměrný energetický obsah zemního plynu během odečtového období v dané lokalitě a slouží pro přepočet objemu zemního plynu na množství vyjádřené v energetických jednotkách. Dlouhodobá průměrná hodnota spalného tepla zemního plynu na území ČR je 10,501 kWh/m3.
Přechod na účtování dodávek zemního plynu v energetických jednotkách zjednodušuje mimo jiné i porovnávání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody při využívání různých paliv a energií, zejména zemního plynu s elektrickou energií a teplem. Navíc zahrnuje vliv nadmořsk výšky, a tím se stává spravedlivějším, byť méně přehledným.

Proniknout do způsobu stanovení cen zemního plynu není pro laika úplnou hračkou. Pro ty, kteří se v oblasti energetiky pohybují spíše jako na "tenkém ledě", máme závěrem jednoduchou a všeobecně platnou informaci: oproti prvnímu čtvrtletí plyn od dubna zlevňuje pro všechny domácí odběratele.

Co všechno se před klienty nedaří ututlat složitými tarifikacemi. Co vše se nepodaří zamlžit. Čteme zlevnění, spotřebujeme stejně a zaplatíme více. Zvláštní… Nemyslíte?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku