Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 9.4.2004
Svátek má Dušan
  Výběr z vydání
 >PLZEŇ: Jáma a rypadlo
 >TÉMA: Evropa vymírá
 >LIDŠTINY: Zvyky spojené s vítáním jara a s vejci (1)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Stalinův pomník
 >PSÍ PŘÍHODY: Bartíkův brloh
 >POLITIKA: Proč si pleteme bič na Českou republiku
 >EKOLOGIE: Teď zase vrtule…
 >INFO: Drogy
 >KULTURA: Vzteklí kritici Dajdou mají nevědomé mindráky !!! (díl.2)
 >POSTŘEH: O smíchu
 >PENÍZE: Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty
 >TÉMA: Nájemné a nůžky
 >GLOSA: Byrokracie non plus ultra.
 >INFO: Zasaď lípu - strom pro Evropu
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Promarněná šance

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Drogy  
 
9.4. INFO: Drogy
kolektiv autorů

Vážený pan
PhDr. Vladimír Špidla
Premiér ČR
Úřad vlády ČR
Nábřeží E. Beneše 4
118 01, Praha 1

Věc: Otevřený dopis členů redakční rady odborného časopisu ADIKTOLOGIE k návrhům
zástupců KDU-ČSL na změny v národní protidrogové politice ČR a zpochybnění
odborné práce Národního monitorovacího střediska

V Tišnově 22. března 2004

Vážený pane premiére,

se znepokojením v médiích sledujeme vývoj posledních několika týdnů, týkající se návrhů zástupců KDU-ČSL ke změnám národní protidrogové politiky a zpochybnění odborné práce Národního monitorovacího střediska. Po prostudování návrhů a materiálů předložených zástupci KDU-ČSL na čtvrtečním zasedání koaličních stran (18. března 2004 ve večerních hodinách) a bezprostředně po něm, jsme dospěli k závěru, že Vás jako zástupci odborné obce musíme informovat o některých skutečnostech, které by dle našeho názoru měly být před jakýmkoli závěrečným vládním rozhodnutím vzaty v úvahu.

Národní strategie protidrogové politiky ČR úzce vychází ze strategie evropské a je v souladu se základními principy moderní protidrogové politiky vycházející z vědecky ověřených výsledků. Z prvních výsledků realizovaných evaluačních studií je zřejmé, že sice existují mnohé rezervy, ale že v základu je česká protidrogová politika nastavena správně a že první pozitivní výsledky je možné zaznamenat v mnoha klíčových oblastech.

Národní monitorovací středisko vzniklo v rámci procesu, na němž se mj. úzce podíleli experti ze členských zemí Evropské unie. Jeho dnešní podoba a způsob práce jsou výsledkem několikaletého úsilí o dosažení vyváženosti a vědecké korektnosti a doporučili je mj. právě experti EU. Metody, které toto pracoviště využívá při své práci, jsou zcela v souladu se stavem výzkumu v jednotlivých oblastech a dle rozsáhlého mezinárodního hodnocení (které koordinovalo EMCDDA v Lisabonu) je právě české pracoviště na nejlepší úrovni, ve srovnání s ostatními přistupujícími zeměmi. Poslední Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR (za rok 2002), která je hlavním produktem tohoto pracoviště, byla při dalším mezinárodním srovnání vyhodnocena jako jedna z nejlepších v Evropě. Zpochybňují-li zástupci KDU-ČSL práci několika desítek špičkových domácích odborníků, pak předpokládáme, že obě zmiňovaná mezinárodní hodnocení (která odborně garantuje a provádí EMCDDA, přímo zřízená Evropskou komisí) jsou dostatečnou zárukou a dokladem kvalitní práce Národního monitorovacího střediska.

Pro úplnost dodáváme, že údaje do Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR poskytují přední vědecko-výzkumné instituce v naší zemi a různé úřady a organizace, zodpovídající za statistické údaje, vztahující se k užívání návykových látek. Jedná se tak o výsledek práce desítek profesionálů v oboru. Zdůrazňujeme, že zpráva prochází standardním připomínkovým a následně oponentským řízením. Od roku 2001, kdy byla takto sestavena první zpráva, nebyl vědecky zpochybněn žádný z výsledků, k nimž její autoři dospěli.

Snahu o přemístění Národního monitorovacího střediska vnímáme jako neopodstatněný a relevantně nezdůvodněný zásah, který může zásadním způsobem negativně ovlivnit jeho činnost a to z několika důvodů. Mj. má tato instituce za sebou pouze první dva roky existence. Přestože se díky velkému osobnímu nasazení jejích pracovníků podařilo dosáhnout zmiňovaných úspěchů, je celková doba existence příliš krátká na jakékoli širší závěry a instituce se stále nachází v iniciálním období. Přesun instituce je v takto citlivém období jednoznačně rizikovým faktorem. Dále je třeba zmínit, že Národní monitorovací středisko čerpá z výhod meziresortního postavení, které mu skýtá právě propojení se sekretariátem RVKPP. Toto postavení je z hlediska získávání dat velmi výhodné a přesunem na HS Hl. města Prahy by naopak mohlo dojít k výraznému zhoršení pozice vůči poskytovatelům dat.

Závěr:
Návrhy zástupců KDU-ČSL od základu napadají několikaletou práci odborníků v naší zemi a jsou v rozporu s doporučeními expertů EU a s provedenými dvěma hodnoceními ze strany EMCDDA, které v této oblasti zodpovídá za monitoring v zemích EU a které právě za tímto účelem zřídila Evropská komise v roce 1993. Chceme zdůraznit, že doposud nebyl předložen jediný odborně akceptovatelný argument, na základě čeho zástupci KDU-ČSL takto činí. Upozorňujeme také, že doposud v ČR nebyla zveřejněna jediná výzkumná studie, která by zpochybňovala výsledky, k nimž dospělo Národní monitorovací středisko a která by podporovala tvrzení zástupců KDU-ČSL. Dokud se tak nestane, neexistuje možnost, jak odborně zhodnotit předkládané návrhy, které do té doby považujeme za vědecky nepodložená tvrzení v nichž bohužel nedokážeme nalézt racionální základ.

S přátelským pozdravem za redakční radu časopisu ADIKTOLOGIE

Doc. PhDr. Vladimír Řehan
Výzkumný a vývojový pracovník Akademie Věd ČR
a vedoucí redaktor časopisu

PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Vedoucí Katedry psychologie FFUP Olomouc
a statutární zástupce vydavatele časopisu

Na vědomí: Předsedové koaličních stran
Ministři vlády ČR
Členové výboru zástupců resortů RVKPP
Poslanci parlamentu ČR
Agentura ČTK a zástupci médií

Příloha: Dopisy členů redakční rady, připojujících se ke znění tohoto otevřeného dopisu
Další články tohoto autora:
kolektiv autorů

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku