Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 16.4.2004
Svátek má Irena
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Stranou minulosti je i ODS
 >POLITIKA: Eurohappening
 >EKOLOGIE: Mixéry oblohy
 >BÁSEŇ: Umírá člověk
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Kedsky
 >PSÍ PŘÍHODY: Zapomenutý čert
 >O KNIZE: Šejdíři, investigativci a záhadný svět tajných služeb
 >SVĚT: Shánění viníka , který usnul na stráži
 >PENÍZE: Stovky milionů úspor pohřbeny pod lavinou?
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >TÉMA: Spor o regulování či neregulování nájemného
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Jakým směrem se budou ubírat vztahy mezi Německem a Českem?
 >POLITIKA: Tolerance.
 >O KNIZE: Osudná domýšlivost Friedricha Hayeka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nesmrtelná motorka

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
16.4. PENÍZE: Stovky milionů úspor pohřbeny pod lavinou?
Simona Plischkeová

Avalanche (anglicky lavina) funguje v ČR pod záštitou akciové společnosti Rhinoceros založené v roce 1996 již déle než tři roky. Vedení vždy prezentovalo know-how i samotný projekt jako ryze český, 10. 12. 2003 ale přiznalo, že Avalanche byl v ČR spuštěn na zakázku, s cílem vybudovat síť pro zahraniční společnost Avalanche International.

Účastníci jsou do laviny lákáni vidinou lehce vydělaných astronomických částek ("za devět měsíců v projektu máte možnost vydělat svůj první milion"), ale zejména účastí v samospotřebitelské síti finančních produktů. Tento, podle slov organizátorů "gigantický systém, který pomáhá zlevnit běžný finanční provoz rodiny", umožňuje účastníkům uzavírat pojistné smlouvy (penzijní připojištění, životní pojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení) a stavební spoření sama sobě či třetím osobám. Za uzavřenou smlouvu pak získávají body, na jejichž základě po té obdrží i částečnou provizi. Potenciálním "donátorům" pyramidy jsou tak prezentovány výhody v podobě ušetřených peněz, které si účtují pojišťovny, stavební spořitelny a jejich agenti za produkty, jenž by tak jako tak uzavřeli.

Firmu vedou známé firmy

Rhinoceros je veden lidmi, kteří se poprvé potkali při MLM systému GWC karty (nefungující slevové karty, podle policie letadlo): Luboš Říha, Petr Gaertner, Michal Martinek. Další účastník, zdatný mluvčí, který nové členy láká na úvodní schůzce, David Franke, zase působil ve zkrachovalé makléřské firmě Millenium Investments (společnost slibovala zhodnocení finančních prostředků obchodováním na mezibankovním devizovém trhu FOREX. Žádné transakce však zřejmě neprováděla, jejich obchodování s devizami bylo pouze fiktivní a mělo sloužit k vylákání peněžních prostředků v amerických dolarech) a společnosti Everbright, které Komise pro cenné papíry udělila 10milionovou pokutu (důvodem bylo neoprávněné podnikání firmy při obchodování s měnovými deriváty) a zakázala jí poskytovat investiční služby bez povolení. Neoprávněného podnikání se podle Komise dopouštěly i fyzické osoby, které na základě vlastního živnostenského oprávnění získávaly pro Everbright zákazníky, mezi nimi byl právě i David Franke (proti rozhodnutí komise podal rozklad, ten byl však zamítnut).
"Pro tyto lidi je charakteristická neustálá honba za penězi, a to i ve chvíli, kdy je jasné, že se něco hroutí," řekl nám podrobností znalý zdroj.
Vedení Rhinocerosu je podle obchdního rejstříku úzce provázané také s vedením kampeličky Koruna.

Na tomto postupu není nic špatného, obdobně fungují jiné pyramidální systémy zabývající se zprostředkováním finančních produktů. Účastníci projektu Avalanche se ovšem na "výhodách" systému mohou podílet pouze za splnění konkrétní podmínky: musí společnosti Rhinoceros půjčit 68 000 Kč s 20letou splatností a úrokem 0,5 % p.a. Vzhledem k časové hodnotě peněz po 20 letech (odmysleme si případný krach systému, kdy by jen těžko své úspory ještě viděli) je toto půjčování peněz velmi prodělečné. Navíc přes svoji věřitelskou pozici nemají účastníci možnost získat jakékoli finanční informace o firmě, a zjistit si tak alespoň základní údaje o jejím zdraví. "Když jsem požádal o hospodářské výsledky a rozvahu za minulé roky, byly mi několikrát slíbeny, ale nikdy skutečně předloženy," říká jeden z účastníků projektu.

Předplacená samospotřeba

Projekt Avalanche stojí na tom, že se těchto 68 000 Kč rozděluje na tři části: za 18 000 lidé získávali dva kusy amerických státních obligací (po jejichž převedení na společnost Rhinoceros jim má být po 20 letech vráceno 75 000 Kč v budoucí měně – tuto praxi již ale byla firma nucena opustit, viz níže), dalších 23 000 Kč je vráceno do pyramidy jako odměna za nového člena (z čehož 10 350 získá ten, kdo novou "ovečku" přivede a necelých 13 000 se rozpustí mezi členy na vyšších postech) a zbytek, tedy 27 000, má být použito jako kapitál pro oblast sjednávání finančních prodkutů.

Nosná myšlenka projektu, samospotřeba a zprostředkování finančních produktů, ovšem v praxi příliš neobstojí. "Vezmeme-li v potaz, že z každého realizovaného nástupu by Rhinocerosu mělo zbýt 27 000 Kč a že v současné době má Avalanche zhruba 5 000 členů, měl by mít za tři roky existence projektu 135 milionů Kč pro vytvoření makléřské společnosti," říká jeden z účastníků. "Strůjcům projektu zcela jistě ale nejde o zisk z pojistných smluv," dodává.

Pojistky nás nezajímají, předhazujte další lidi

Jeho slova dokládá fakt, že z námi oslovených finančních institucí pouze Česká pojišťovna a Hypo stavební spořitelna potvrdily, že se společností Rhinoceros mají uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování. Další instituce, které dříve s firmou Rhinoceros spolupracovaly, například Allianz, Generali, Kooperativa a UNIQA, s ní spolupráci jednostranně ukončily. Přestože výběr finančních institucí je tedy velmi limitovaný, objem uzavřených smluv u zbylých ústavů není nijak vysoký. Podle Lucie Badové, vedoucí oddělení marketingu Hypo stavební spořitelny, se produkce společnosti Rhinoceros nevymyká standardu jiných zprostředkovatelských subjektů a pohybuje se ročně v řádu stovek.
Poněkud nízké číslo na síť o 5 000 zprostředkovatelích se "zázemím" v hodnotě 135 milionů, zdá se…

Není tedy divu, že se všichni oslovení účastníci shodují v jednom: společnost sice pořádá školení týkající se distribuce finančních produktů, o skutečnou pojišťovací činnost jí ale příliš nejde. Naopak své členy tlačí primárně do shánění dalších účastníků, což vzletnou myšlenku samospotřeby finančních produktů posouvá do pozice zástěrky klasického letadla.
Nutno dodat, že se na základě několika trestních oznámení od lidí, kteří se společností Rhinoceros cítili poškozeni, zajímala o projekt Avalanche i severočeská policie. Loni proběhlo šetření, zda zástupci firmy Rhinoceros spáchali podvod, případ byl ovšem uzavřen s tím, že nebyla naplněna skutková podstata podvodu," řekl nám Jan Dragomír z oddělení hospodářské kriminality policie severočeského kraje.

Trestním oznámením se ovšem nelze příliš divit. Pokud si totiž nově příchozí, kterému byly dány na rozmyšlenou pouhé tři dny s tím, že takovou další šanci bude mít nejdříve za 2 roky, uvědomí holou skutečnost, že 97 % účastníků na systému prodělává a že 996 lidí vydělává na 4 nejvýše postavené, musí se v porovnání se slibovanými milionovými částkami skutečně cítit podveden.

Získat peníze zpět se nedaří

Loni v létě se projektem Avalanche začala zabývat i Komise pro cenné papíry (KCP). "21. 7. 2003 jsme konstatovali, že Rhinoceros neoprávněně poskytuje investiční službu a s účinností od 25. 11. 2003 jí tuto činnost tzv. předběžným opatřením zakázali dále vykonávat a současně s tím uložili pokutu," říká Monika Paclíková, tisková mluvčí KCP. Rhinoceros proti rozhodnutí podal rozklad (ten na zákaz činnosti ovšem odkladný účinek nemá), o němž bude rozhodovat prezidium Komise. (Podrobné informace získáte zde).

V souvislosti s rozhodnutím Komise je tak jasné, že Rhinoceros nemůže dostát některým svým závazkům. Na dodání dvou amerických dluhopisů (STRIPS) měla společnost podle podmínek 150 dnů od podpisu smlouvy o zastupování, takže všichni ti, kteří své peníze Rhinocerosu půjčili koncem srpna a později, již obligace nezískali (pokud je získali, stalo se tak buď za podmínky, že Rhinoceros nevyužil celou 150denní lhůtu, nebo porušil zákaz KCP). Podle dobře informovaného zdroje jde zhruba o 900 lidí, kteří mají ze znění smlouvy o půjčce v takovém případě nárok na okamžité vrácení svých 68 000 Kč (celkem jde tedy o více než 61 milionů Kč). "Tito lidé, kterým v období mezi srpnem a prosincem Rhinoceros dluhopisy sliboval a pak nedodal, posílají společnosti dopisy a požadují okamžité navrácení svých peněz. Nicméně bez odezvy," doplňuje zdroj.
Rhinoceros svá "obchodní jednání", kde lidem nabízí podnikání za 68 000 Kč, přesto stále pořádá. (Nebo snad právě proto?)

Podle dalšího dobře informovaného účastníka není zatím jasné, v jaké podobě je část peněz, původně využitá pro nákup dluhopisů, u letošních nově příchozích vedena. "Jelikož se to ale týká přijatých částek již za prosinec 2003, zjistit to půjde posledního června, kdy Rhinoceros musí uzavřít účetnictví za minulý rok," dodává. Společnost tak nadále funguje, jen si půjčuje bez zajištění americkými STRIPy, tedy s nulovou garancí. Dnešním donátorům tak asi stačí slovo společnosti a ztrátová smlouva o půjčce splatná za 20 let…

Žádný z našich zdrojů si nepřál být jmenován.

Máte vlastní zkušenost s projektem Avalanche či podobnou pyramidou? Jde podle vás o neškodný MLM, nebo letadlo? Jak myslíte, že tento projekt dopadne?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku