Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 17.4.2004
Svátek má Rudolf
  Výběr z vydání
 >EU VOLBY: Švejci vzhůru do Evropy
 >FEJETON: Usámovi teče do bot
 >MOBY DICK: Spláchl jsem ho...
 >FEJETON: Příspěvek k debatě o ženské rovnoprávnosti,
 >FEJETON: Jak mne kluci zkazili
 >NÁZOR: Hayek o voze a my o koze.
 >POLITIKA: Stranou minulosti je i ODS
 >POLITIKA: Eurohappening
 >EKOLOGIE: Mixéry oblohy
 >BÁSEŇ: Umírá člověk
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Kedsky
 >PSÍ PŘÍHODY: Zapomenutý čert
 >O KNIZE: Šejdíři, investigativci a záhadný svět tajných služeb
 >SVĚT: Shánění viníka , který usnul na stráži
 >PENÍZE: Stovky milionů úspor pohřbeny pod lavinou?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
17.4. FEJETON: Příspěvek k debatě o ženské rovnoprávnosti,
Jan Beneš


aneb jak tomu doopravdy bylo s Červenou Karkulkou
Jan Beneš

Válku pohlaví, jež se nám tak hezky rozhořívá v našich zbývajících krajích Zemí království českého už zažívám podruhé. Poprvé prošel jsem jí v krajích amerických při-bližně před třiceti léty a věru, že tehdy se částečně i těšil jejímu dopadu na některé české pedagogy, kteří se i v Americe domnívali, že studentky nejsou ve školičkách svých proto, aby cosi studovaly, ale zejména a vlastně jen proto, aby si pedagog zasouložil. Však ledakteré pohlednější posluchačky Umprum dodnes vzpomínají na svého lektora marxismu-leninismu, který je u zápočtů této vědy vítal projevem o frigiditě své choti, problémů jež mu tím vznikají a dožadujícího se v rámci své funkce soudružské pomoci právě na tomto poli.
Dopad na předmětné pedagogy polapené do sítě svých představ a svého chtíče byl tvrdý. Ony americké dámy zajisté také souloží, ale jsou tradičně uvyklé na právo své vlastní volby. Zajisté již tehdy a tam, vyskytly se požadavky o pohlavní desegregaci ve-řejných záchodků, ale nějak se to neujalo. Místo toho byly bez velkého hluku kolem, během pěti let všechny přetvořeny také pro potřeby vozíčkářů. Taktéž, jistě s nemalými náklady pro jejich potřeby přebudovány pošty a jiné veřejnosti sloužící úřady, jakož i všechny přechody přes ulici a podobně. Což možná vypadá od boje za ženská práva od-tažitě, ale zase to ukazuje, že problémy se řeší, pokud se řešení vyskytuje. Z této oblasti mohu ještě dodat, že ve Steinbeckově kalifornské obci zvěčněné v knížce Na plechárně, byl na křižovatce Forest Avenue a Presidio, opatřené pouhou "stopkou" jedné noci zabit cyklista (stopky nedbající a na neosvětleném bicyklu se pohybující) a během 24 hodin se tam místo stopky objevila světla.
K osvětlení podhoubí války pohlaví pak přispěla mi stará známá pohádka o Červe-né Karkulce ve versi platné v Apalačských horách a vyslechnutá jedné teplé letní noci u táborového ohně na campingu u zatopeného lomu blíže wiskonsinského městečka New Lisabon. Neb příběh je sice notoricky známý, ale došel cestou všech, kdo se jeho noto-rity zmocnili až příliš mnoha změn a posunů, nebude doufám ke škodě věci znát i jeho prapůvodní versi.
Červená Karkulka vskutku kráčela s košíčkem směrem k opuštěné a choré ba-bičce a dopravdy potkala vlka. Vlka hladového a hotovícího se sežrat ji. Karkulka plně pochopila vlkovy pocity i jejich příčiny a snahu nažrat se.Jenže obměkčila vlka odka-zem na své mládí a nevinnost a poukazem na to, že i k trestu smrti odsouzeným zločin-cům se plní poslední přání, ačkoli jsou to osoby provinilé zajisté odpudlivými zločiny.
Tato argumentace nemohla zůstat ze strany vlka zůstat nevyslyšena a vzhledem k nevinnosti Karkulky přistoupil hned na přání tré.
Načež Karkulka projevila přání nezemřít jako panna, ale poznat ještě před pozře-ním co jest to mít sex.
Vlk pobouřeně namítal, že v lesní pustině a na lačný žaludek nesežene partnera, ale Karkulka toto směšné tvrzení vyvrátila tím, že poukázala na jeho vlastní mužské po-hlaví a svoji ochotu vzhledem k situaci jež vyžaduje neodkladného řešení, použít jako partnera právě vlka.
I stalo se. Prvé přání bylo naplněno. Značně vyčerpaný vlk se pídil po druhém přá-ní, ale dostalo se mu poučení, že jen zdržuje a má bezodkladně opakovat přání prvé.
Slib je slib a vlk s vypětím všech sil naplnil i přání druhé. Při třetím pokusu (opět s mezihrou Červené Karkulky, že nemá kecat ale konat) už ho ovšem podrazil infarkt a skonal.
Červená Karkulka si upravila karkulku i sukénku, sebrala košíček a pokračovala na cestě k babičce.
Zanedlouho poté, se na paseku dostavil patrolující myslivec, začal vulgárně nadá-vat, posléze si odplivl a pravil:
"Zatracená Karkulka, budu jí snad muset zastřelit. To už je dneska sedmý vlk."
Tolik, pokud jde o příčiny války mezi pohlavími. Pokud jde o toho lektora mar-xismu-leninismu, manželku stihl vyměnit, taktéž zajisté obstárl stejně jako obstárly jeho pohlavní potřeby a nýbrž marxismus-leninismus už není nosné thema, pobyl díky štěd-rým stipendijním fondům pár let v Bavorsku a pod titulem historika se dnes bije za zru-šení "Benešových dekretů". Přinejmenším z kruhů Landsmanschaftu se žádné zprávy o požadavcích na sexuální úkoj výměnou za zápočet nedonesly. Což ovšem může být také tím, že ty zápočty tamo, skládá nynčko on.
Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku