Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 22.4.2004
Svátek má Evženie
  Výběr z vydání
 >EKOLOGIE: Ptáci a ti druzí
 >TÉMA: Za globální oteplení můžou mimozemšťané (část 1.)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Ošklivý chlapeček, ošklivá holčička
 >LIDŠTINY: Když se pohádky stávají skutečností
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Strýc Podger manipuluje oknem v autě
 >PSÍ PŘÍHODY: Opět s tiskárnou
 >GLOSA: Ivan Pilip – aneb loajalita českého úředníka
 >NÁZOR: O logice a matriarchátu
 >PENÍZE: Která variabilní pojistka je nejlepší I.
 >POLITIKA: Paragraf Beneš
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >ZAMYŠLENÍ: Amerika - mýty a skutečnost - bydlení
 >NÁZOR: Stateční jako Španělé
 >STÁVKA: Kam zmizely peníze na polovinu 13. a 14. platů?
 >MROŽOVINY: Námořní rozpaky paní Češtiny 1

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
22.4. PENÍZE: Která variabilní pojistka je nejlepší I.
Martin Novotný

Než přistoupíme k vlastnímu srovnání, začněme trochou teorie. Pojištění Dynamik lze zařadit mezi takzvané univerzální nebo variabilní životní pojištění (Universal Life Insurance), která představují moderní vývojovou větev životního pojištění pro případ smrti nebo dožití.
Toto pojištění má svůj původ ve Spojených státech amerických, kde se rozvíjí již od 70. let, a jeho hlavními charakteristickými rysy, kterými se odlišuje od klasických kapitálových životních pojistek, jsou:

  • variabilita pojistného krytí, což především znamená volbu relativně širokého rozpětí pojistné částky pro případ smrti k danému pojistnému vzhledem k placenému pojistnému,
  • variabilita parametrů pojištění, za což lze považovat změnu rozsahu a výše pojistného krytí v průběhu trvání pojištění, dočasné přerušení placení pojistného, změny ve výši pojistného atd.,
  • částečný odkup nebo výběr, který umožňuje vyčerpat část hodnoty pojištění v průběhu trvání pojištění,
  • mimořádné pojistné, které lze hradit kdykoliv nad rámec smluveného běžného či jednorázového pojistného,
  • Garance minimálního zhodnocení. Stejně jako u klasických kapitálových životních pojistek pojišťovna garantuje zhodnocení pojistné rezervy ve výši technické úrokové míry. Výjimkou je mimořádné pojistné, na které se vztahuje technická úroková míra platná v době, kdy je pojistné na smlouvu vkládáno,
  • transparentnost, což znamená, že klientovi je veden individuální účet, na kterém jsou zaznamenány platby pojistného i poplatky za převzatá rizika a správu pojištění. Tato vlastnost ale není pro všechny produkty samozřejmostí.

Prvním produktem, který alespoň částečně výše uvedená kritéria splňoval, bylo pojištění KZP od IPB Pojišťovny. Tento produkt převzala ČSOB Pojišťovna, ale v její nabídce vydržel jen do konce roku 2003.

Základní parametry

Teď již ke slíbenému porovnání existujících produktů. Parametry životního pojištění Dynamik zkonfrontujeme s produkty Filip Variant České podnikatelské pojišťovny, Flexibilní životní pojištění Pojišťovny České spořitelny, Generali Life Generali Pojišťovny a Spektrum ČSOB Pojišťovny.
Jde o životní pojištění s běžně placeným pojistným a určené pro osoby v aktivním věku. Sice všechny můžeme označit jako univerzální životní pojištění, ale bez výhrad výše uvedenou definici splňuje jen Flexibilní životní pojištění. Problém je v transparentnosti produktů, kdy u ostatních produktů není samozřejmostí pravidelné informování klienta o stavu jeho účtu s přehledem všech poplatků z něj strhávaných.

Produkt Generali Life umožňuje pojistit jednu dospělou osobu s úrazovým připojištěním dvou dětí, životní pojištění Dynamik nabízí pojištění jedné osoby s úrazovým připojištěním až tří dětí a produktem Flexibilní životní pojištění lze pojistit až dvě dospělé osoby a může obsahovat úrazové připojištění až pěti dětí.

Pojďme si ukázat rozdíly v základní pojistných parametrech produktů (viz tabulka):

Základní charakteristiky produktů
Produkt Plnění v případě
smrti
Zproštění od placení Garantované zhodnocení Minimální roční pojistné Minimální mimořádné pojistné
Dynamik PČ a KH ANO 2,00 % 2 400 Kč 3 000 Kč
Filip Variant PČ a KH ANO 2,40 % 3 000 Kč 1 000 Kč
Flexibilní životní pojištění PČ nebo KH ANO 2,00 % 2 400 Kč 1 000 Kč
Generali Life PČ a KH NE 2,25 % 3 600 Kč 1 000 Kč
Spektrum PČ a KH/PČ nebo KH NE 2,40 % 6 000 Kč 3 000 Kč
Vysvětlivky: KH = kapitálová hodnota, PČ = pojistná částka

Nejdůležitější z uvedených parametrů je rozdíl v definici plnění v případě smrti, který má vliv na výhodnost pojištění jako spořícího nástroje. Při plnění ve výši součtu pojistné částky a kapitálové hodnoty zůstává výše škody, kterou může pojišťovna smrtí pojištěné osoby utrpět, stále stejná. V případě výplaty vyšší z hodnot pojistná částka a kapitálová hodnota tato potenciální škoda postupně klesá, jak dochází k růstu kapitálové hodnoty. Když je kapitálová hodnota vyšší než pojistná částka, je hodnota rizika smrti pro pojišťovnu nulová. Ze zaplaceného pojistného tak může pojišťovna větší část použít na další zvyšování kapitálové hodnoty. V tomto ohledu je výjimečný produkt Spektrum, který umožňuje volbu tohoto plnění.
Při sjednání pojištění smrti v plné variantě je plnění v případě smrti rovno součtu pojistné částky a kapitálové hodnoty. Je-li pojištění smrti uzavřeno v doplňkové variantě, je plnění v případě smrti rovno vyšší z hodnot pojistná částka a kapitálová hodnota pojistky.

Jako doplnění k údaji o minimálním mimořádném pojistném je potřeba dodat, že ze zaplaceného mimořádného pojistného si pojišťovna strhne 1 % u produktů Dynamik a Flexibilní životní pojištění. U Generali Life jsou to 2 % nebo 3 % v závislosti na výši mimořádného pojistného. U produktu Dynamik je navíc stanoveno minimum tohoto poplatku na 50 Kč.

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

V pokračování, které vyjde v pátek 16. 4., tedy zítra, dále najdete srovnání z hlediska dalších charakteristik produktů, jako jsou mimořádný výběr (odkup) kapitálové hodnoty pojištění, volba pojistné částky pro případ smrti a také zjistíte, jakých výnosů můžete dosáhnout při spoření na jednotlivých produktech variabilního životního pojištění.

Detailní informace o variabilním životním pojištění jsou součástí Analýzy produktů investičního a variabilního životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Co si o jednotlivých variabilních pojistkách ve světle výše uvedeného myslíte vy? Který produkt byste zvolili?
Další články tohoto autora:
Martin Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku