Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 23.4.2004
Svátek má Vojtěch
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Státní správa
 >PENÍZE: Která variabilní pojistka je nejlepší II.
 >LIDŠTINY: Válečný prezident aneb Bush z mrtvých
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Čepice
 >PSÍ PŘÍHODY: Pejskař? Ne, pasáček!
 >JUSTICE: Když už, tak už
 >SVĚT: Traumatem neúspěchu úspěšní Američané
 >NÁZOR: Proč (ne)být vegetariánem?
 >PŘÍBĚH: César
 >O KNIZE: Jak se dělá evoluce a co na to žirafí krk
 >CHTIP: O milencích
 >EKOLOGIE: Ptáci a ti druzí
 >TÉMA: Za globální oteplení můžou mimozemšťané (část 1.)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Ošklivý chlapeček, ošklivá holčička
 >LIDŠTINY: Když se pohádky stávají skutečností

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
23.4. PENÍZE: Která variabilní pojistka je nejlepší II.
Martin Novotný

Včera jsme v prvním dílu nazvaném Která variabilní pojistka je nejlepší I. odstartovali srovnání varibilních životních pojistek existujících na našem pojistném trhu. Dne se vrhneme na další porovnávání.

Zaměřme nyní naši pozornost na dvě zajímavé charakteristiky univerzálního životního pojištění, kterými jsou mimořádný výběr (odkup) z kapitálové hodnoty pojištění a volba pojistné částky pro případ smrti. Začněme pravidly pro mimořádný výběr (viz tabulka níže).
Právo na mimořádný výběr vzniká u produktu Dynamik a Generali Life po zaplacení pojistného za druhý rok trvání pojištění, u Flexibilního životního pojištění k tomu postačuje pouze dosažení kladné kapitálové hodnoty. Produkty Filip Variant a Spektrum pak nabízejí odkup z běžného pojistného až po uplynutí dvou let. Vznik práva ještě neznamená postačující podmínku pro možnost provedení odkupu. Kapitálová hodnota pojištění musí být zároveň dostatečná, aby bylo možno vybrat určitou minimální částku (sloupec "Minimální částka výběru") a přitom byla splněna podmínka minimální výše zůstatkové kapitálové hodnoty. Minimální částka pro výběr není stanovena u produktu Generali Life. Minimální zůstatková hodnota se řídí interními pravidly pojišťoven.

S mimořádným výběrem je spojen ještě poplatek za jeho provedení, jeho výše je uvedena v posledním sloupci tabulky. Produkty Dynamik, Filip Variant, Flexibilní životní pojištění a Spektrum mají pevný poplatek – od 50 do 220 Kč. U Produktu Generali Life je poplatek definovaný jako 0,25 % z hodnoty výběru s tím, že je stanoveno jeho minimum, 50 Kč, a maximum, 500 Kč. Je-li u produktu Dynamik prováděn odkup kapitálové hodnoty mimořádného pojistného, je účtován nižší poplatek ve výši 50 Kč.

Pravidla pro mimořádný výběr z kapitálové hodnoty
Produkt Vznik práva na výběr Minimální částka výběru Poplatek za výběr
Dynamik zaplacení za 2. rok 3 000 Kč 220 Kč
Filip Variant od 3. roku 3 000 Kč 100 Kč
Flexibilní životní pojištění KH>1 000 Kč 1 000 Kč 50 Kč
Generali Life zaplacení za 2. rok není stanovena 0,25 %*
Spektrum od 3. roku 3 000 Kč 50 Kč
Vysvětlivky: *Minimální výše poplatku je 50 Kč a maximální 500 Kč, KH = kapitálová hodnota


Možnost volby pojistné částky pro případ smrti si ukážeme na příkladu muže a ženy se vstupním věkem 40 let za předpokladu měsíčního pojistného 1 000 Kč. Srovnání variability pojistné částky jednotlivých produktů naleznete v následující tabulce.

Limity PČ pro případ smrti při pojistném 1 000 Kč/měsíc - vstupní věk 40 let
Produkt Muži Ženy
min. max. min. max.
Dynamik 30 000 Kč 657 000 Kč 30 000 Kč 1 127 000 Kč
Filip Variant 30 000 Kč 1 350 000 Kč 30 000 Kč 2 450 000 Kč
Flexibilní životní pojištění 10 000 Kč 693 000 Kč 10 000 Kč 1 019 000 Kč
Generali life 2 000 kč 400 000 Kč 2 000 Kč 400 000 Kč
Spektrum 0 kč n/a 0 kč n/a


Nejvyšší pojistnou částku si lze při zadaných parametrech sjednat u produktu Filip Variant, konkrétně 1 350 000 Kč pro muže a 2 450 000 Kč pro ženy (při pojistné částce nad 2 000 000 Kč je ovšem nutná konzultace s pojišťovnou). Těmito částkami výrazně převyšuje Filip Variant konkurenční produkty a díky možnosti snížit si o zaplacené pojistné daňový základ může být cenově výhodnější než produkty rizikového životního pojištění. U Flexibilního životního pojištění stojí za zmínku, že maxima závisejí na frekvenci placení pojistného. Například pro odpovídající roční pojistné by byla maximální pojistná částka 706 000 Kč pro muže a 1 035 000 Kč pro ženy.

Kolik se dá naspořit?

Zajímá vás, jakých výnosů můžete dosáhnout při spoření? Porovnali jsme dosažená pojistná plnění jednotlivých produktů v případě zvolení minimální pojistné částky pro případ smrti na příkladu pro muže a ženu se vstupním věkem 40 let a ročním pojistném 12 000 korun. Zajímá nás vyplacené plnění v případě dožití se 60 let a celkový výnos vložených peněz za podmínky, že se podaří dosáhnout v průměru zhodnocení pojistných rezerv 5 % p.a. Výsledky, ve kterých není zahrnuta srážková daň 15 %, jsou uvedeny v následující tabulce.
Nejvyšší plnění ze zadaných podmínek dosáhl pro muže i ženy produkt Spektrum, konkrétně 343 535 Kč bez ohledu na pohlaví pojištěného, což představuje průměrný roční výnos 3,30 %. Odstup dalších tří produktů je minimální a mírně zaostává jen Filip Variant.

Zhodnocení pojistného 12 000 Kč ročně při dožití 60 let
Produkt Vstupní věk 40 let
Pojistná částka Vyplacené plnění Zhodnocení
M Ž M Ž
Dynamik 30 000 Kč 333 280 Kč 339 536 Kč 3,03 % 3,20 %
Filip Variant 30 000 Kč 310 061 kč 311 340 Kč 2,38 % 2,42 %
Flexibilní životní pojištění 10 000 Kč 336 679 Kč 336 724 Kč 3,12 % 3,12 %
Generali Life 2 000 Kč 341 645 Kč 341 963 Kč 3,25 % 3,26 %
Spekrtum 0 Kč 345 535 Kč 343 535 Kč 3,30 % 3,30 %

Je výnos dosažený pomocí těchto produktů dostatečně vysoký? Určitě není, protože je o více než 1,5 procentního bodu nižší než kalkulovaný výnos rezerv pojišťovny, kterého pravděpodobně dosáhne i otevřený podílový fond investující ve stejné struktuře jako pojišťovna.

Má tedy smysl spořit prostřednictvím těchto produktů? Ano, ale za jistých podmínek, a sice:
1) pojistka musí pojistka splňovat podmínky pro možnost snížení daňového základu o zaplacené pojistné (více informací k tomuto tématu najdete na tomto místě),
2) ročně se musí na pojistném zaplatit maximálně 12 000 Kč,
3) příjem klienta musí být dostatečný, aby dosahoval daňového pásma alespoň 20 %. Zpravidla od této výše daně vychází celkový výnos pro klienta zajímavý, což pro náš ukázkový příklad znamená, že je vyšší než 5 % ročně.

Zázraky se tedy na našem pojistném trhu nedějí. Produkt Dynamik svými parametry nijak nezazářil, ale ani nepropadl. V modelovém příkladu se také ukázalo, že spořit na stáří touto formou se vyplatí pouze bohatším a v omezeném rozsahu. Než si proto uzavřete životní pojistku, zkuste popřemýšlet nebo se poradit, jestli vaše očekávání, která do ní vkládáte, nemůže lépe uspokojit jiný finanční produkt.

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

Detailní informace o variabilním životním pojištění jsou součástí Analýzy produtků investičního a variabilního životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Co si myslíte o výnosech, kterých lze dosáhnout při spoření? Který z těchto produktů byste zvolili? A existuje vlastně důvod proč tyto produkty využívat?
Další články tohoto autora:
Martin Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku