Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 26.4.2004
Svátek má Oto
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Nashle v Unii
 >TÉMA: Drogová koalice
 >NÁZOR: Špidlův rok dlouhých nožů
 >INFO: Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vietnamec ex machina
 >PSÍ PŘÍHODY: Neohroženost s výhradami
 >SVĚT: Belgie a imigrace.
 >SVĚT: Genocida a bizární posun odpovědnosti
 >PENÍZE: Cenové politiky světových bank odhaleny
 >TÉMA: Všichni o všech všechno víme! Ale chceme to?
 >TÉMA: Kouř škodí
 >FEJETON: Od té doby, co mi píše Elene
 >MOBY DICK: Souboj ředitelů
 >LIDŠTINY: Válečný prezident aneb Bush z mrtvých
 >TÉMA: Státní správa

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
26.4. INFO: Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Luboš Patera

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

si Vás dovoluje pozvat na

tiskovou konferenci

Ministerstvo pohrdá občany, ústavou i ombudsmanem!
Datum konání:

úterý 4. května 2004 od 10.00 hodin

Místo konání:

Klub neziskového sektoru v Jelení ulici č. 13 u Pražského hradu, zastávka "Brusnice" tramvají č. 22 a 23 ze stanice Metra "A" - Malostranská


Ministerstvo práce a sociálních věcí metodicky řídí orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí. Jde o sociální pracovnice, nechvalně proslulé v rozvodových záležitostech a sporech rodičů o výchovu nezletilých dětí nebo styk s nimi.

V letech 2001 a 2002 vydalo ministerstvo dvě metodická stanoviska, v nichž ukládá orgánům tzv. sociálně-právní ochrany dětí, aby v žádném případě neumožňovaly rodičům pořizovat si poznámky ze spisů, které o jejich dětech i o nich samotných tyto orgány vedou. Uvedená stanoviska jsou ve svém důsledku namířena především proti otcům nezletilých dětí, kteří se s dětmi nemohou stýkat a požadují, aby jejich "opatrovnice" konaly svou práci pořádně; jde jen o další projev protimužské a protiotcovské patologie státních struktur.

V konkrétních případech pak dochází i k tak absurdním situacím, že plnoprávnému rodiči je znemožňováno napsat si adresu ošetřujícího lékaře svého dítěte, nebo si potřebné údaje hlasitě přečíst do diktafonu.

Podle Ústavy i Listiny základních práv a svobod mohou státní orgány činit pouze to, co jim výslovně povoluje zákon a naopak občané mohou činit vše, co jim zákon nezakazuje. Metodická stanoviska ministerstva jsou v hrubém rozporu s touto ústavní zásadou a ze státního aparátu vyrábějí vrchnost, která si dělá, co se jí zlíbí!

Na základě petice sdružení Spravedlnost dětem zahájil veřejný ochránce práv šetření proti ministerstvu a ve své Zprávě o průběhu šetření i v Závěrečném stanovisku konstatoval, že ministerstvo a orgány tzv. sociálně-právní ochrany dětí jednají v rozporu s právem, s principy demokratického právního státu, jakož i s principy dobré správy. Ombudsman ministerstvu rovněž navrhl zmíněná metodická stanoviska zrušit.

Reakcí ministerstva je však zatvrzelé setrvávání na svých nezákonných postojích a snaha uzákonit si je!

Tiskové konference se zúčastní pánové Lubomír Choc z Prahy a Miroslav Kapr z Nového Sedla, kteří po Ministerstvu práce a sociálních věcí požadují jeden milión korun náhrady za škodu, která jim byla nesprávným úředním postupem způsobena, když jim příslušné orgány znemožnily pořizovat si poznámky ze spisů jejich dětí.

K veřejnému podání vysvětlení, jaká kárná opatření použil proti odpovědným osobám, které jménem ministerstva vydaly protiústavní metodická stanoviska, a proč ministerstvo nerespektuje veřejného ochránce práv a ústavu, je na tiskovou konferenci pozván ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Podpořte svou účastí dobrou věc, zítra může být stejné bezpráví pácháno na vás.

Bližší informace na www.iustin.cz

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
info@iustin.cz,
www.iustin.cz
tel.: 603 72 99 61
Další články tohoto autora:
Luboš Patera

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku