Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 29.4.2004
Svátek má Robert
  Výběr z vydání
 >ZE STARÝCH NOVIN: 1. máj 1934 a perspektivy v medicíně
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: České ovečky jdou do unie
 >DOKUMENT: Tisková zpráva o zmražení majetku Vladimírovi Železnému
 >HISTORIE: Marx - mýtus a skutečnost
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Přelstěná hovada
 >PSÍ PŘÍHODY: Ztráty a nálezy
 >NÁZOR: Jak se štědrost nevyplácí
 >NÁZOR: Průzkumy veřejného mínění
 >NÁZOR: Podnikatelé
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >INFO: Růžový panter o NBÚ
 >POSTŘEH:O stydlivosti
 >NÁZOR: Padělané šatstvo
 >NÁZOR: O překupnících
 >TÉMA: Lidovci na drogách

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
29.4. ZE STARÝCH NOVIN: 1. máj 1934 a perspektivy v medicíně
Jiří Bakala

Blíží se přelomový 1. máj 2004, den, ve kterém naše republika vstoupí do Evropské unie. Dovolil jsem si proto nahlédnout do starých novin na problematiku prvních májů v baťovském Zlíně.

Ve Zlíně, kde vládl kult práce byl 1.máj - Svátek práce vždy velmi oslavován. O svátku práce se v tehdejším tisku vždy dlouho a rozsáhle psalo. Stejně jako letošní první květen, byl svým způsobem významný i první máj roku 1934. Firma Baťa slavila 40 let od svého založení; letos tedy uplyne již 110 let od vzniku této firmy.

Tehdy byly vyzvány významné osobnosti zdravotnictví, kultury a školství, aby do svátečního prvomájového vydání napsaly úvahu o svém oboru a o tom, jak si představují, že jejich obor bude vypadat za 30 let, tedy v roce 1974.

Dovoluji si uveřejnit úvahu MUDr. Alberta, tehdejšího ředitele Baťovy nemocnice. Článek vyšel 1.5.1934 a MUDr. Albert v něm píše o své vizi medicíny.

Zdravotnictví Zlína 1974

Primář Dr. B. Albert
Ředitel Baťovy nemocnice

V roce 1974 bude velký kooperativ pěti set lékařů-zdravotníků Baťovy nemoc-nice a jejich sociálně-zdravotních oddělení plně zaměstnán konferencemi k pří-právě stého výročí objevení Kochova bacilu tuberkulosy. Nejstarší z lékařů budou se ještě pamatovati na případy tuberkulosy, které ve svém lékařském mládí ošetřovali, mladší generace lékařů bude však již jen studovati staré knihy a záznamy, aby chápala význam velikého jubilea. Otázky tuberkulosy již nebude, neboť vysoká životní, bytová a kulturní úroveň, k níž spějeme, spolu s účinnými ochrannými prostředky, propagací zdravotnického veřejného mínění, službou sociálně-zdravotní, ochranným očkováním, dávno před rokem 1974 problém této sociální choroby vyluští.
Při stoletém výročí objevu Kochova bacilu 1982 na Všezlínském zdravotnickém shromáždění, prohlásí senior lékařského sboru, že nebezpečí tuberkulosy patří již nenávratně minulosti. Zdravotnická výstava ukáže, že dnešní naše plány, které již v roce 1933 zaznamenaly podstatný pokles tuberkulosy mezi pracujícími zaměstnanci, byly správně každoročně doplňovány, že lékaři včas přesvědčili obyvatelstvo, aby spolupracovalo a že s rostoucím blahobytem Zlína, budovaným na usilovné práci, ubývalo tuberkulosy i jiných nemocí.
Stejně přesvědčivě a výmluvně budou v památníku zlínské práce, v rozšířeném památníku Tomáše Bati, ukazovati diagramy, jak byly likvidovány nakažlivé nemoci tyfus, záškrt, spála, chřipka, záněty plic, anginy a rheumatismus i všechny nemoce, které z těchto nákaz povstávají.
V té době nebude již oněch těžkých bojů lékařů s epidemiemi a s jejich následky. Jistě, že čtenáře napadne otázka, proč tedy bude míti velký příští Zlín tolik lékařů. Čím se bude těch 500 lékařů a 2 000 zdravotních sester zabývati?
Podívejme se, jak bude Baťova nemocnice a její sociálně zdravotnické oddělení vypadati.
Středem ústavu bude oddělení velké Zdravotnické matriky všech občanů Zlína a jeho širokého okolí. Mohutný archiv statisíců obálek s přesnými popisy občanů, fotografiemi a roentgenovými snímky o tělesném, duševním a zdravotním stavu statisíců živých i mrtvých občanů a jejich zdravotního prospívání, bude stále doplňován novými záznamy. Každý nově příchozí občan do Zlína, ať přišel sem, jako plačící novorozenec krátkou, radostnou cestou z života své matky, nebo jako zralý, nový pracovník, tisícikilometrovou cestou stratosférického letounu, bude při vstupu do Zlína ihned lékařsky posouzen, registrován a klasifikován. Rozsáhlé statistické oddělení, s dokonalou službou strojů, bude tříditi zdravotnické záznamy jedinců, rodin, sčítati jejich prospěch. Lékařské oddělení bude stále hodnotiti tyto poznatky, každý pokles bodů jednotlivce i rodin bude vědecky zkoumati, v záhadných případech bude jedince studovati novým vyšetřováním, pokusy v laboratořích bude hledati příčiny zdravotního úpadku jedince i jeho rodu.
Důvěra obyvatelstva k velkému kooperativu lékařů-zdravotníků bude úplná. Děti z rodičů, jejichž rodokmeny byly zevrubně v poradně pro sňatky prostudovány a posouzeny, budou roditi jen v porodnicích, příslušejících celému kooperativu. Budou od narození pod dozorem lékařů a zdravotních sester, jež budou důvěrnicemi matek. Síť poraden se bude starati o všechna včasná opatření pro nejlepší podmínky vývoje dětí. Křivice zrovna tak, jako tuberkulosa, bude patřiti nenávratně minulosti. 100 zubních lékařů se svými 500 zdravotními sestrami, budou pyšně ukazovati na výsledky své práce. Ošetření povrchu zubního kazu bude jen výjimečným a tím největším výkonem zubního lékaře. Nebude téměř zubních techniků, nebude zlatých korunek a mostů a jen starým lidem po 80 roce, budou výjimečně vypadlé zuby nahrazovány umělým chrupem, poněvadž všichni druzí, kteří do 80 roků si zachovají v nové zdravotnické soustavě svoji svěžest, budou míti všech 32 zubů zdravých. Našich 100 zubních lékařů bude zaměstnáno jen prohlídkami zubů a jejich ochranou před nákazou, 500 zdravotních zubních pomocnic bude hlasatelkami, učitelkami a kontrolorkami hygieny ústní a jejího provádění ve školách, dílnách a v domácnostech.
Jen rakovina a stavy pozdního stáří, budou ještě v roce 1974 vážnou starostí našeho lékařského sboru. Oddělení pro výzkum a léčení rakoviny a jeho sociálně-zdravotnický oddíl s poradnou a s propagačním štábem zdravotních sester, bude však již na správné cestě k úspěchu. Bude se chlubiti, že nemá nemocných, kteří by přišli pozdě k léčení a že výsledky léčení jsou stoprocentní a trvalé. Obdobně oddělení pro výzkum stáří a jeho nemocí, bude hrdě ukazovati na pokroky ve své práci. Ukáže statistiku - zpracovanou tělovýchovným ústředím - kolik sedmdesátiletých ve Zlíně je ještě zapsáno v denním cvičení v plovárnách, kolik z nich provádí jiné sporty. Tak všechna nynější oddělení nemocnice i chirurgické, které jen v malé úrazové stanic a v oddělení pro rakovinu, bude ještě trochu zaměstnáno, budou již od základu přebudována. Převážná část lékařů dneška, bude badateli-zdravotníky zítřka. Přesné laboratorní zkoušky, biologická ochranná očkování, sociální ochrana prací s vysokou zdravotnickou kulturou zbaví lékaře těžkých úkolů dneška. Nebude třeba, aby lékař zachraňoval v boji s neúprosnou přírodou slabě vybaveného člověka, nýbrž nová práce a zdravotnická zařízení poskytnou lékaři-zdravotníkovi všecky prostředky, aby ochránil svého svěřence před nemocí a pomohl jeho rodu k stále lepšímu, odolnějšímu a déležijícímu potomstvu.
Cestu k této slunné době ukazuje již jasně dnešní biologický duch lékařské vědy a proto není tento článek fantasií. Věříme, že bude skutečností, tak jako bude skutečností velký a krásný Zlín, založený na pevném a pravdivém základě díla Tomáše Bati.

Uveřejněno dne 1.5.1934 v deníku "Zlín"
Další články tohoto autora:
Jiří Bakala

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku