Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 10.5.2004
Svátek má Blažena
  Výběr z vydání
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Tunelování přes TESTCOM pokračuje
 >TÉMA: Jak umožňuje liberalizmus nástup islámu.
 >ŠKOLSTVÍ : V základních školách začíná tikat časovaná bomba
 >ZAMYŠLENÍ: Podivná válka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Víkendové kutění
 >PSÍ PŘÍHODY: Patálie s ježkem
 >OPILOST: Klidné popíjení
 >LITERATURA: Knížka, která za hovno nestojí
 >O KNIZE: Naše cesta do prvohor
 >POLITIKA: Nejprve ústava, potom národ
 >HISTORIE: Smutný příběh o Janu Antonínu Baťovi a Edvardu Benešovi
 >FEJETON: Hvězdy a pruhy
 >TÉMA:O logice a nedobrovolné prostituci
 >GLOSA: Veselo kolem registračních pokladen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
10.5. PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Tunelování přes TESTCOM pokračuje
Milan Novák

Ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU) ujišťoval v tisku, že nechá zrušit Testcom servis s.r.o.. protiprávně založený jeho tehdy utajovaným náměstkem Dušanem Chmelíčkem, bývalým ředitelem České televize. Provozování portálu veřejné správy (PVS) sice bylo převedeno na příspěvkovou organizaci TESTCOM, vklad 7,5 milion Kč z rezervního fondu však nebyl do Testcomu vrácen a Testcom servis s.r.o. si dokonce od něj nechal uhradit další 3 miliony Kč za nejrůznější pseudopráce.

Nebudu opakovat údaje o protiprávnosti založení Testcom servisu s.r.o., to si může každý přečíst v jednom z mých dřívějších článků, zveřejněném na NP dne

13.12.2003 ODBORÁŘI INFORMUJÍ: Mlynář (US-DEU) dozoruje tunelování TESTCOMU nejméně za 7,5 milionů korun.

viz tento článek v Nev. psu.

Doplním však, že ve věci TESTCOM servisu s.r.o. přihlásil poziční poslanec Ivan Langer (ODS) do programu únorového jednání Poslanecké sněmovny svou ústní interpelaci na ministra informatiky Vladimíra Mlynáře a další opoziční poslanec, vedoucí poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik písemně interpeloval předsedu vlády Vladimíra Špidlu (ČSSD). Ministerstvo financí poté přislíbilo, k žádosti naší odborové organizace při Ministerstvu informatiky, provést konečně kontrolu hospodaření v rozpočtové kapitole resortu Ministerstva informatiky, která by se těmito problémy zabývala. Kontrola měla být zahájena v dubnu 2004.

Pod tlakem těchto kroků, vedených z více stran, nezbývalo Mlynářovi než dát formálně najevo, že přikročí k nápravě škod, které s dříve utajovaným náměstkem ministra Chmelíčkem byly napáchány. Vyjádřil se pro tisk, že nechá Testcom servis s.r.o. zrušit, viz. zde a že provoz portálu veřejné správy převezme zakladatel Testcom servisu s.r.o., tedy zkušební a technický ústav TESTCOM.

Současně odpověděl předseda vlády Vladimír Špidla na interpelaci poslance Kováčika, že ministr informatiky Mlynář uložil dne 28. 2. 2004 řediteli příspěvkové organizace TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Dušanu Chmelíčkovi, který je současně náměstkem ministra informatiky a s Vítem Novotným byl také jednatelem Testcom servis s.r.o., aby společnost TESTCOM servis s.r.o., zrušil.

Předseda vlády v odpovědi na písemnou interpelaci sliboval, že následně prý bude 7,5 milionů korun převedeno zpět do rezervního fondu příspěvkové organizace Testcom. Znění odpovědi poslanci Kováčikovi se můžete dočíst na webových stránkách Vladimíra Mlynáře, na kterých ji nenápadně zasunul do rubriky otázek a odpovědí svým e-čtenářům.

Tunelování Příspěvkové organizace Testcom zahájené v loňském roce použitím 7,5 milionů korun z jeho rezervního fondu na protiprávní založení Testcom servis s.r.o. však přesto nadále pokračovalo. Místo vrácení částky 7,5 milionů korun do rezervního fondu naopak Testcom servis s.r.o. žádal z Testcomu úhradu dalších 3 milionů Kč, za nejrůznější pseudopráce.

Konkrétně již dne 12. března 2004 vystavil Vít Novotný, jeden z původních jednatelů, Testcom servisu s.r.o. fakturu dodavatele TESTCOM s.r.o. s dosti vysokým č. 304 na zaplacení téměř 3 milionů korun. Přestože dodavatel by měl být údajně v likvidaci, není však u jeho už tak zkomoleného jména (Testcom s.r.o. místo Testcom servis s.r.o.) připojeno ani zákonem předepsané označení "v likvidaci". Že by mohlo jít o nějakou likvidovanou společnost lze vzdáleně dovozovat pouze z podpisové doložky Víta Novotného, který sám sebe označil za likvidátora jakési TCs. Nemusím dodávat, že ani z Obchodního rejstříku na internetu se nedozvíte, že Testcom servis s.r.o. je v likvidaci, natož aby tu měla nějaká obchodní společnost označení TCs.

Podstatné ovšem je, že odběratelem a plátcem je na faktuře uveden TESTCOM, který je řízen druhým z původních původních jednatelů Testcom servisu s.r.o. Dušanem Chmelíčkem a u něhož je likvidátor TCs Vít Novotný jeho náměstkem. Ten třímilionovou fakturu svému bývalému společníkovi v této s.r.o. (a současně svému náměstkovi v TESTCOM) z peněz příspěvkové organizace uhradil.

Zač měly být vyplaceny k původním 7,5 milionům korun další 3 miliony korun z příspěvkového TESTCOMu? Prý "Za kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti s převzetím portálu veřejné správy". Z toho např. 1,9 milionu korun za "analytické" práce spojené "s předávací procedurou" portálu veřejné správy v období 11.-12. 2003!

Nejde však jenom o problém pokračujícího tunelování toho majetku, kterým příspěvková organizace TESTCOM v současnosti disponuje, podobnými pseudofakturami za podobné pseudopráce.

Jde současně o příjmy unikající z povinného publikování v Obchodním věstníku, které se mají podle novely nařízení vlády č. 503/2000 Sb., O obchodním věstníku, vydané pod č. 408/2003 Sb., od 1. 1. 2004 povinně platit provozovateli portálu veřejné správy a patří fakticky do příjmů státního rozpočtu.

TESTCOM, který je od prý od 1. 3. 2004 novým provozovatelem portálu veřejné správy odmítá tyto peníze přijímat se zdůvodněním, že mu tyto příjmy nepatří a že patří na účet soukromé akciové společnosti, se kterou se na tomto postupu dohodl! A to je další svévolné porušení právních předpisů, při kterém nejde-li ročně o únik stovky milionů korun příjmů, pak nepochybně jde alespoň o mnoho desítek milionů korun, o které státní rozpočet takto ročně přichází.

Milan Novák

(autor je předsedou odborové organizace při Ministerstvu informatiky)
Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku