Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 10.5.2004
Svátek má Blažena
  Výběr z vydání
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Tunelování přes TESTCOM pokračuje
 >TÉMA: Jak umožňuje liberalizmus nástup islámu.
 >ŠKOLSTVÍ : V základních školách začíná tikat časovaná bomba
 >ZAMYŠLENÍ: Podivná válka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Víkendové kutění
 >PSÍ PŘÍHODY: Patálie s ježkem
 >OPILOST: Klidné popíjení
 >LITERATURA: Knížka, která za hovno nestojí
 >O KNIZE: Naše cesta do prvohor
 >POLITIKA: Nejprve ústava, potom národ
 >HISTORIE: Smutný příběh o Janu Antonínu Baťovi a Edvardu Benešovi
 >FEJETON: Hvězdy a pruhy
 >TÉMA:O logice a nedobrovolné prostituci
 >GLOSA: Veselo kolem registračních pokladen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
10.5. TÉMA: Jak umožňuje liberalizmus nástup islámu.
Vlastimil Podracký

Kosovo - test islámské expanze
Je přímo ostudné, že před našima očima a s podporou liberální Evropy probíhá v Kosovu proces genocidy srbského národa a násilné islamizace území. Je to příklad tak poučný, že se může stát vzorem pro další expanzi. Domnívám se, že právě zde islámští fundamentalisté zkoumají, jak islamizovat Evropu. Ale začněme od začátku.
V Kosovu měli po válce Srbové asi 27% obyvatel. Koncem osmdesátých let jen 10%. Většinoví Albánci využívali komunistického režimu jednak k tomu, aby se majetkově se Srby srovnali, protože v předchozích dobách byla většina pozemkové držby a většina středních podniků v rukou Srbů a jednak k získání většiny v obecních a podnikových radách. V režimu hlasovací mašinérie a bez dalších demokratických práv (ochrana menšin, svoboda projevu) začali utlačovat Srbské obyvatelstvo drobnými a vytrvalými ústrky - nedovolení živnosti, přeřazení na podřadné místo, vyloučení z vedení v podniku apod. Komunistický režim nedovedl nějak reagovat a Srbové viděli východisko ve vystěhování. Na početním rozdílu se promítá i větší natalita Albánců proti Srbům. Albánci byli většinou muslimové, ale v národě byl i nezanedbatelný počet křesťanů katolického vyznání. Je zajímavé, že počet křesťanů vytrvale procentuelně klesal a počet muslimů silně stoupal. Tento jev není ovšem dostatečně zmapován a počty se silně rozchází.
Miloševič po svém nástupu slíbil kosovským Srbům nápravu. Jak ji ovšem mohl udělat jinak, než útlakem Albánců? Jako správný komunistický manipulátor nepostřehl náboženské pozadí domnívaje se, že náboženská víra je něco překonaného, proto mu stačilo, když potlačoval albánštinu ve školách, zrušil různé albánské organizace a prostě prováděl jakýsi v té době již ne zcela uskutečnitelný komunistický útlak, spíše jakási směšná gesta. Albánci ovšem začali se zcela jiným projevem agrese. Za peníze drogových mafií a jiných neprůhledných zdrojů organizovali ozbrojený odpor. Postupně vzniklo UČK možná národně osvobozenecká, možná teroristická organizace. Válka byla pro Jugoslávii neúnosná, reakce byly vzteklé, ale dá se říci, že před začátkem bombardování se dodržovala jakási zákonnost, alespoň se strany státních úřadů. Násilnosti provázely boje etnik, kde státní moc selhávala a selhávali i jednotlivci státní moc reprezentující. Miloševič byl spíše spojencem Západu, dodržoval dohody uzavřené pro Bosnu a dokonce nezasáhl, když Chorvati vyhnali 180 tisíc Srbů z Krajiny. Když se vyřešila Bosenská krize chtěl Západ vyřešit krizi v Kosovu. Celý problém byl nepochopen, věci zjednodušovány pod dojmem krveprolití z Bosny, které se muselo někomu "přišít". Miloševič už nebyl schopen udělat v Kosovu pořádek podle diktátu Západu, neměl k tomu pravomoci a velká část území byla pod správou UČK a vládl tam teror. Požadavky Západu byly neuskutečnitelné a bombardování bylo neadekvátním zásahem. Miloševič odpověděl zlostným vyháněním Albánců z Kosova, i když možná většina jich utekla stejně před bombardováním a pokračujícími střety. Od té doby byl na seznamu válečných zločinců.
Potom nastalo to, co lze nazvat islámským tažením. NATO a ozbrojené skupiny UČK obsadily Kosovo a UČK zavedlo teror, před kterým uteklo z Kosova 360 tisíc Srbů. Byla to od stratégů NATO chyba nebo to byl záměr? Opravdu nevěděli, jak se věci mají? Asi 18 tisíc Srbů zůstalo v enklávách a jsou soustavně vyháněni. Vojska KFOR je nechrání dostatečně. Co asi udělají vojáci KFOR, když obrovská masa Albánců ozbrojená klacky a kameny zaútočí na srbskou vesnici? Odvezou Srby do bezpečí nějakého tábora. Jejich majetky jsou zničeny, vrátit se nemohou. Co jim zbývá než odejít do Srbska. Tam potom v bídě utečeneckého tábora prodají svoje pozemky a nemovitosti muslimskému kapitálu. Tím se genocida zakončí. KFOR odpovídá jen za bezpečnost lidí, nikoliv za jejich majetky. Na druhé straně Albánec, který zabije Srba, dostane od islámských organizací prostředky na postavení domu. Všechny památky pravoslavné křesťanské kultury byly zničeny. Všechny chrámy, které se dostaly do rukou Albáncům lehly popelem. Zůstaly jen katolické kostely. Je to jen zločinná maska teroristy, rozdělit oběti a postupně je likvidovat. Nastává přepisování historie. Kosovo nikdy nebylo srbské, nebyla to kolébka srbského národa. Pokud tu Srbové byli, tedy jen jako jacísi barbaři, vždyť neměli ani kostely!.
Mezinárodní společenství rádo zakrývá problémy Kosova. Chce tam nastolit nějakou "občanskou" vládu. Ta ovšem může vzniknout jen když budou Srbové zcela vyhnáni. KFOR ztratí svůj účel a může být rozpuštěno, konečně nebude stát peníze! Liberální Evropa vidí raději řešení v zamlžování skutečnosti, neustálého skreslování, protože neplní svoje poslání v Kosovu, vytvořit multietnickou společnost, zajistit bezpečnost všech obyvatel a návrat vyhnaných. Genocida obecně nevadí, uznává se jen genocida, která se liberálnímu světu hodí a je záminkou k zásahu. Spoléhá se na možnosti manipulace s veřejným míněním.

Nástup islámu
Abych jednoduše zobrazil nebezpečí islámu, dovolím si jistou vizi nástupu islámu, která je pravděpodobná.
Nejprve je nutno, aby nastoupili lidé s islámskou vírou. Ti mohou přijít jako zahraniční dělníci do prostředí uvolněného vymírajícím národem. Mohou se různě stěhovat za svými příbuznými apod. Dá se i za peníze získat občanství v některé zemi EU, kde jsou podmínky příznivé a potom se přestěhovat. Liberální vládcové je přivítají, neboť důchodce přece musí někdo živit. Je přece volný pohyb výrobků a lidí! Dále jsou to peníze, jednak ty legální, tedy investice zahraničního kapitálu ovládané islámskými subjekty. Co je na tom špatného, vždyť je přece volný pohyb kapitálu! Peníze by směřovaly do rozhodujících odvětví hospodářství. Také by to znamenalo velký nákup půdy. Potom přijdou nelegální finance do dalšího rozkladného produktu - do drog, jak se již dnes děje. Dále do terorizmu, který by byl ve službách kapitálu. Dále do organizací, které se tváří jako občanské. Na jedné straně mohou jít peníze do drog a na druhé do léčení drogově závislých, aby se předstírala jakási charita a neustále se zdůrazňovalo, že drogy vlastně nevadí, že stát na léčení nepřispívá, občané nic neplatí. Charitativní organizace také mohou být nebezpečné, pomocí různých organizací se získají peníze pro účely expanze. Propagace liberalizmu a jeho uplatňování je velmi výhodné pro rozklad a úbytek domácí populace. Všechny ta potraty, antikoncepce, bezideovost, snaha o rovnost všeho a všech, prostě všechny ty liberální mýty a zástupné problémy jsou důležitým spojencem nástupu islámu, neboť liberální obyvatelstvo jim věří a podřizuje se rozkladnému vlivu, ale pro islámské společenství neplatí a na něj nepůsobí.
Dále jsou to různé specifiky islámu a v důsledku toho zdravé a agresivní šíření. Islámská žena si nesmí vzít, pod hrozbou smrti, neislámce. Proto musí přemluvit chlapce z domácí populace, aby přestoupil na islám. To se stane snadno. Liberální obyvatelstvo žádnou víru nemá, zábrany proti nějaké formalitě nejsou, vždyť vlastně o nic nejde! Islámský chlapec, pokud si vezme dívku z domácí populace, automaticky se předpokládá, že dívka přestupuje na islám, i když to nemusí být nějak zdůrazněno. Děti jsou automaticky islámští věřící. Každá míšená rodina je islámská. Křesťanské obyvatelstvo Palestiny a Egypta se tomuto bránilo staletí tak, že žilo zcela odděleně a míšení bylo zcela zakázáno. V liberální společnosti to ovšem není možné, vždyť je přece tolerance! Zpočátku je to všechno legrace. O nic nejde. Nějaké obřady se nedodržují, snad jen ten Ramadán. Ale to je vlastně také legrace. Možná i mnoho lidí hledajících nějaké metafyzické zakotvení, místo zhoubné sekty nebo budhistických praktik přijmou islám.
Islám řeší i feministický rozpor nepřirozené rovnosti muže a ženy. Muž se musí starat o rodinu a žena rodí děti a stará se o ně. Je to produktivní a přirozená dělba práce. Žena je oficiálně podřízena muži, ve skutečnosti v rodině vládne, jak to bylo vždy. Feministky mohou z toho dostat šok, ale kupodivu to většině žen vyhovuje. Pokud se to ženě nelíbí, rozvod není možný, odejde, děti zůstávají otci, pokud si vezme jiného muže, dopouští se těžkého hříchu a čeká ji smrt. Z islámu není legálního výstupu. Každý odchod nebo přijetí jiné víry je trestáno smrtí. Občas teroristé někoho zabijí pro výstrahu. To směšné nákladné a neúčinné vyhledávání a souzení zločince, podporovaného a hájeného silným kapitálem, jen utvrdí zbabělce, že je lepší se podřídit. Pochybuji, že by policie mohla hlídat každého, kdo by se dostal do konfliktu s islámem, jak to dělala v případě Salomona Rudgbyho. Kolik asi bude stát taková spravedlnost, kdo to bude platit? Opět se ustoupí zločinu v zájmu peněz, jako v Kosovu. Zpočátku samozřejmě ty věci nemusí být tak přísné. Později se přitvrdí. Pro domácí populaci platí rozvody, feminizmus, potraty, antikoncepce, přednost konzumu před hodnotami, propagace bezideovosti a tažení proti křesťanským hodnotám - to vše dokonce kryptostruktury prosazují a podporují a islámské peníze to platí a domácí obyvatelstvo s potěšením přijímá. To vše se netýká islámského obyvatelstva. Cokoliv z toho je hřích a trestáno smrtí. Stát proti tomu nic nenadělá. Věci se dějí tajně. V Kosovu byla natalita islámského obyvatelstva trojnásobná proti ostatním. A to ještě bylo v době, kdy normální liberální obyvatelstvo mělo přijatelnou natalitu. U nás by to bylo dnes pětinásobné. To vše za stálého odvádění pozornosti k zástupným problémům, jako je rovnost po všech stránkách a hlavně zdůrazňování sociálních potřeb. Hlavně je nutno podporovat početné rodiny, které ovšem liberální obyvatelstvo nemá, ale islámské ano. V Kosovu tak podporovala komunistická vláda islámské obyvatelstvo a jeho expanzi. Pokud by se snad mělo stát, že by neislámské obyvatelstvo nějak nabíralo na síle a sociální dávky zabraly k vyšší natalitě, je nutno to zarazit a prosadit přísně liberální názor, že počet dětí je přece věcí každého jednotlivce a jakékoliv zasahování není pro "svobodnou" společnost důstojné. Islámské obyvatelstvo je mnohem skromnější a jeho víra mu nařizuje snášet i jistá příkoří, dále jsou tu i islámské peníze a solidarita uvnitř islámské komunity. V otevřeném světě je možné vše, i zničit otevřený svět, který se svojí otevřeností k tomu nabízí.
Materialističtí fundamentalisté jsou přímo hlasateli islámu. Rádi vidí rozrůzněnost různých náboženství, střeží naprostou rovnost všech věr, protože ve skrytu duše věří, že se náboženství zdiskreditují a lidé je odvrhnou. Čím více se podryjí křesťanské základy, tím lépe. Jenže materializmus ve své fundamentální podobě je již dávno překonaný, lidé hledají náboženskou víru. Fanatizmus fundamentálních materialistů otevírá cestu té agresivnější víře, proti které ani komunističtí vládci nic nenadělali.
Skrytá expanze trvá do té doby, dokud se počet islámského obyvatelstva dostatečně nezvýší. Potom nastane přitvrzování. Pronásledování, podobně jako v Kosovu. Přehlasování v obecních zastupitelstvích, kde neislámec nemá šanci proti skrytým způsobům pronásledování včetně výhrůžek a násilí, tak dlouho dokud není vyštván. Liberální obyvatelstvo zvyklé na pohodu nebude schopno odolávat, raději odejde, nejlépe úplně pryč z takové země, kde se dějí takové věci. Vždyť má přece vzdělání, není zatížen velkým rodinným fenoménem a chce přece si užívat, jak byl vychován, ne mít problémy. "Jak ti muslimští sousedé byli dříve hodní lidé, jak jim celá obec pomáhala, když měli tolik dětí. A dnes? To jsme se dočkali! Přestali s námi mluvit, potom se schovávali a nakonec toto. Někdy prozradili i něco o tom, že se jim také vyhrožuje, že za to nemohou. Někteří se omlouvali, ale islám a boj za něj je důležitější."
Potom, když už bude skoro pozdě, se přece jen zdvihne odpor. Liberální bezideové obyvatelstvo neumí jinak bojovat, než se vztekle mstít. Nějaký dlouhodobý boj za nějakou ideu a odříkání není možné, k tomu nebyli vychováni. Vždyť přece je stále přesvědčovali o tom, že jejich osobní cíle jsou přednější všeho jiného, že si musí jen užívat bez ohledu na cokoliv a o nic se nestarat, prostě "být v pohodě". Dokonce vojenská služba byla zrušena a zdiskreditována různými uměleckými díly. Možnosti jsou jen dvě. Odejít do jiné země nebo do jiného místa, kde to není tak zlé a muslimové tam ještě mají menšinu, nebo, když už není vyhnutí, domluvit se, vzít řetězy a palice a jít na ně. Potom proběhnou pogromy, při kterých lze předpokládat, že v pozadí jejich organizace stojí opět muslimové, protože televizní kamery světových medií budou včas na místě a připraveny a vše natočí, aby světové agentury měly na prvních stránkách novin co dávat. Osoby na záběrech budou zcela známé a identifikovatelné, neboť účastníci pogromu nejsou žádní profesionálové a neví jak se vlastně chovat. Svět bude pobouřen násilnostmi. Vše se musí vyšetřit a viníky přísně potrestat.
Pokud by taková pomsta zachvátila celý stát, pokud by se ustanovila nějaká diktatura ať už komunistická nebo nacionalistická, potom je nutno takový stát bombardovat a obsadit cizími vojsky a sjednat mezinárodní právo. Pokud by při tom náhodou byli nějak zraněni chudáci muslimové, poskytne se jim všemožná péče, jiní ovšem mohou zcela zhynout ať už na následky zranění, nemocí nebo hladem. Za mezinárodními silami půjdou muslimští mstitelé. Tentokrát se pokusí o "konečné řešení". Svět ovšem bude hledat nějaké hroby chudáků muslimů, pokud nebudou, musí se vytvořit, aby televizní kamery měly co snímat. Opačná genocida nebude nikoho zajímat. Protože by bylo obtížné jí zabránit, tak se raději připustí a zmanipulují se sdělovací prostředky tak, aby se o ní nevědělo. Tak se to otestovalo v Kosovu. Tak na to zabírá liberální myšlení. Potom začne přepisování historie. Zničí se všechny památky křesťanské a moderní kultury. Všude se postaví mešity. Před islámem tu nic nebylo, jen nějací nevěřící barbaři.
Vizi jsem samozřejmě poněkud přehnal, abych nebezpečí zdůraznil.
Společnost zaměřená jen na peníze a hmotný prospěch člověka je stejně odsouzena k zániku. Mateřství nepřináší peníze, navíc je odčerpává, takže po vyprchání všech konzervativních hodnot, které ještě ve společnosti jsou, musí mateřství nutně zaniknout. Stejně neproduktivní je spravedlnost a ostatní hodnoty ještě zděděné po předchozích konzervativních společnostech. Jak vidíme v Kosovu, i spravedlnost nepřináší peníze a odčerpává je, proto musí zaniknout. Jestli hrobařem liberální společnosti bude islám, zhoubné sekty nebo komunizmus není problémem islámu nebo jiné agresivní ideologie, problém je v liberální společnosti, která ztratila pojem kontinuity své kultury a života vůbec.
Co by to znamenalo, kdyby náš národ přijal islámskou víru? Možná by si tím zachránil svoji indoktrinovanou identitu. Možná by nevymřel nízkou natalitou a devitalizací v liberálním prostředí. Znamenalo by to ovšem zcela odlišný způsob života než jsou tradiční normy. Třeba obrazy člověka nebo živého tvora jsou pro muslima nepřijatelné. Co s obrazovými galeriemi? Co se sochami? Co s celým kulturním dědictvím? Určitě by byla odsouzena celá minulost národa jako neislámská a špatná. Nebylo by možno navazovat na nějaké tradice a byly by nám vnucovány zase cizí vzory, tentokrát ani z východu ani ze západu, ale z jihu. Jenže celý národ beze zbytku islámskou víru nepřijme. Zůstaly by enklávy křesťanů a lidí obhajujících tradiční hodnoty. Nastaly by konflikty podobné těm v Kosovu. A nakonec možná i ono "konečné řešení", o kterém by svět nechtěl vědět.
Tutéž záchranu a bez indoktrinace je možno provést návratem k našim tradičním konzervativním hodnotám křesťanské civilizace. To nemusí mít jen náboženský ale kulturní rozměr.

Zdroj informací: www: orthodoxia.cz/jugoslav.htm
Příslušníci KFOR - osobně (nechtějí být jmenováni)
Kosovoinfo@seznam.cz
Další články tohoto autora:
Vlastimil Podracký

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku