Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 10.5.2004
Svátek má Blažena
  Výběr z vydání
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Tunelování přes TESTCOM pokračuje
 >TÉMA: Jak umožňuje liberalizmus nástup islámu.
 >ŠKOLSTVÍ : V základních školách začíná tikat časovaná bomba
 >ZAMYŠLENÍ: Podivná válka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Víkendové kutění
 >PSÍ PŘÍHODY: Patálie s ježkem
 >OPILOST: Klidné popíjení
 >LITERATURA: Knížka, která za hovno nestojí
 >O KNIZE: Naše cesta do prvohor
 >POLITIKA: Nejprve ústava, potom národ
 >HISTORIE: Smutný příběh o Janu Antonínu Baťovi a Edvardu Benešovi
 >FEJETON: Hvězdy a pruhy
 >TÉMA:O logice a nedobrovolné prostituci
 >GLOSA: Veselo kolem registračních pokladen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
10.5. O KNIZE: Naše cesta do prvohor
Ivo Antušek

Půjčil jsem si v knihovně knížku, která mě zaujala a donutila popřemýšlet. Dokonce jsem si pořídil pár výpisků, abychom mohli s přáteli diskutovat. A od toho byl už jen krůček, dát své výpisky, bez širších souvislostí, které vyžadují knížku si přečíst, k dispozici neznámým přátelům na internetu.
Ivo Antušek

Jan Keller: Naše cesta do prvohor
O povaze automobilové kultury
Sociologické nakladatelství, Praha 1988

Naše silnice, a to co se na nich a kolem nich odehrává, nás vedou v kulturně civilizačním slova smyslu evolučně zpět. (str.11)

Stále nové km silnic a dálnic nepoznamenávají pouze krajinu…poznamenávají náš přístup ke světu. Deformují např. naše chápání prostoru tím, že z něj činí pouze cosi, co může být využito k úspoře času. (11)

Automobil zdaleka není pouze technicky neutrálním prostředkem k přemísťování. Jeho rychlost, pohodlnost, zdánlivá nezávislost, snadná ovladatelnost a další uživatelské výhody jsou vykoupeny velmi draze, byť se nic z toho nepromítlo do jeho ceny.(11)

Automobil …zproblematizoval samotný prostorový a funkční základ moderní společnosti - instituci města. ..Cílem není již setkat se s druhými, nýbrž pouze se vyhnout druhým a neodřít při tom lak. Typickým prostorem města již dávno přestal být kultivovaný veřejný park a stalo se jím přeplněné a betonově vulgární veřejné parkoviště. (12)

Provozovatelé automobilů…nedodržují zásadu, podle níž uživatel má důsledně platit náklady spojené s provozováním toho, co sám užívá. Přivlastňují si sice pečlivě veškeré zisky plynoucí z užívání svého automobilu…své soukromé náklady rozkládají na daňové poplatníky, na neřidiče a bohužel…také na příští generace. (13)

Nejen ekonomické, ale politické kategorie…musejí ustoupit, vyžaduje-li si toho stavba dálnice.(13)

Údajně neomezená volnost jedinců se sama pravidelně neguje v nejbližší dopravní zácpě a zamyšlení nad přecpanými silnicemi nám o míře naší skutečné svobody napoví více než četba desítek politologických příruček. (13)

Kult automobilismu je však zřejmě nejbizarnějším kultem, jaký si kdy člověk dokázal vymyslet… Hromady mrtvých, které automobilismus příčinlivě ve dne i v noci, ve všední dny i ve svátek kolem cest kupí, jsou výpovědí o kultuře, z niž pomalu vyprchává smysl… Padesát mrtvých během povodní dokázalo otřást celým národem. Stejný počet lidí je zmasakrován na našich silnicích během každých dvou týdnů. (14)

(Automobilová kultura)…je to kultura černých pasažérů, kultura společnosti, která si zvykla žít na dluh. Její dluhy mají podobu četných externalit, tedy škod, které uživatelé automobilů působí druhým řidičům, nemotoristům a celé přírodě, aniž by projevili sebemenší ochotu aspoň část z nich zaplatit.(15)

Již ve dvacátých letech…technokraté… místo aby se snažili užívání osobních aut ve městech omezovat, zvolili drahou a do budoucna zcela neperspektivní politiku přizpůsobování měst autům.(20)

Automobil vrací mnohé řidiče do raných a zdánlivě již překonaných vývojových fází lidské fylogeneze.(23) Pro řízení je bohužel mnohem důležitější primitivní reflex než rozvinutý rozum…autoškola je jedinou školou, kterou může na výbornou absolvovat i člověk jinak negramotný. (24)

(Automobil)…umožňuje uprostřed moderní společnosti rozehrát instinktivní a agresivní chování, jež se vyvinulo v době kamenné a které by ve styku mezi lidmi…mimo auto… bylo jen stěží tolerováno.(24) (autor vysvětluje: bránění předjíždění = obrana teritoria, amulety = magická ochrana)

Automobil umožňuje zatím nejsystematičtější a nejkomplexnější způsob zvyšování HDP. Nejde zdaleka jen o produkty automobilek vyráběné na běžícím pásu. Vyrábět automobily znamená zároveň vytvářet masovou poptávku…po dalších barelech nafty a dalších pumpách, po nových km silnic, po nových a větších nemocnicích a rehabilitačních centrech, po nových autoopravnách, nových pojišťovnách, nových vozíčcích pro ochrnuté a po nových větších areálech hřbitovů. (30)

Volba automobilu…se stává čistě prestižní záležitostí. Pokud by např. v Německu stál v popředí ekonomický kalkul, spotřebovala by se při zajištění téhož provozu, jaký je dnes, oproti dnešnímu stavu pouze polovina pohonných hmot.(33 - citát) Zhruba polovina všech jízd osobními auty v Německu připadá na vzdálenosti kratší pěti km.(citát - 34)

Automobil v reklamách představuje úspěch, věčné mládí, sexuální neodolatelnost, výkonnost, ale také spolehlivost, jistotu, bezpečí, respekt a řadu dalších vysoce žádaných, avšak nedostatkových kvalit. Je proto… tak žádán, že pomáhá člověku…. ne-li přímo řešit, tedy alespoň překrývat mnohé jeho osobní trable.(37)

Nepřiměřenost (reklamních) prezentací vynikne, uvědomíme-li si, že automobil není ničím jiným než obyčejnou protézou, která člověku pomáhá kompenzovat, a to pouze v jediném ohledu, jeho mnohostrannou orgánovou nedostatečnost: umožňuje mu překonat vrozenou relativní pomalost jeho pohybu vzhledem k vzdálenostem, které chce překonávat.(44)

Existuje podezření, že odvrácenou součástí globalizace je přeměna občana s jeho svobodnou volbou v pouhého konzumenta s výběrem v rámci dovezeného sortimentu. Aby byl výběr co nejpestřejší…je třeba nejdříve rozřezat krajinu na tenké proužky a z rozrůzněného přírodního prostoru učinit homogenní prostor manipulační, jenž zajistí plynulý rozvoz zboží a svoz odpadu od populace funkčně přilepené k asfaltu cest. (55)

Postoj technokrata zcela programově postrádá vědomí širších souvislostí…Úvahy o tom, že budoucnost patří automobilu zcela ignorují skutečnost, že budoucnost nemůže patřit ničemu, co je extrémně závislé na spotřebovávání neobnovitelných zdrojů a co je zároveň obrovsky náročné na prostor.(71)

Z Cattonovy úvahy vyplývá, že civilizace, která si dovoluje preferovat silniční dopravu, velkoryse překračuje…schopnost území vydržovat dlouhodobě daný druh…(72) Je to typická situace žití na dluh.

Každý nový automobil, který odláká jednoho či více cestujících z prostředků veřejné dopravy, nese vinu za snižující se rentabilitu veřejné dopravy a poškozuje ty, kdo by ji rádi i do budoucna využívali. Každý další automobilista ve vesnici zvyšuje nebezpečí zrušení místní tratě a každý další automobilista ve městě zvyšuje riziko finančního i dopravního kolapsu městské dopravy. Pokud nemají automobilisté žít na úkor těch, kdo preferují veřejnou dopravu, měli by i po koupi vlastního automobilu přispívat na jízdné ve vlacích a tramvajích tak, jak ho využívali, dokud svůj vlastní automobil ještě nevlastnili.(84)

Externality z dopravy vystupují…jako neuhrazené náklady na údržbu infrastruktury, část jako nezaplacená ztráta vzniklá záborem půdy např. pro potřeby parkovišť a dálnic, část vyplývá ze škod z dopravních nehod. …Často mívají podobu ekologických nákladů: nejčastěji znečištěného vzduchu, otrávené vody či nadměrného hluku. Zvlášť drahé jsou škody působené….periodickým ucpáváním ulic a dlouhými zácpami na dálnicích, tzv. kongescí.(88)

Odhadovaná výše externalit působených automobilovou dopravou činí dnes v Německu zhruba 80 miliard marek ročně. Vydělíme-li tuto sumu ujetou vzdáleností, získáme údaj o výši nezaplaceného dluhu na každý kilometr. Promítneme-li částku do ceny benzinu, zjistíme, že zaplacení dluhu by znamenalo zvednout cenu benzinu o dvě marky za litr. (155 - citát)

Chceme žít v zemi, která je tak bohatá, že její řidiči budou moci zaplatit, řekněme na dani z pohonných hmot, stoupající počty alergií dětí a pokračující poškozování lesů, anebo raději chceme žít v zemi, která je natolik rozumná, že prostě nedovolí řidičům v dosavadní míře děti trápit a lesy ničit?
Jednou z hlavních obětí rozvoje automobilismu je nepochybně krajina. Doprava je vysoce náročná na prostor. Na silnicích potřebuje řidič automobilu pětkrát až devětkrát více prostrou než uživatel hromadné dopravy… silniční provoz potřebuje při stejném přepravním výkonu pět až desetkrát více prostoru, než potřebuje železnice. Jediné mimoúrovňové dálniční křížení zabere zhruba tolik plochy, na jakou se vešlo celé menší středověké městečko.(93)

Dálnice je kapacitně uzpůsobena na překračování hranic. …Mají svou kapacitou umožnit expanzi výrobků a spolu s nimi také vlivu nadnárodních společností. Tvoří infrastrukturu pro ekonomický zápas mezi světovými obchodními giganty v podmínkách standardizace a homogenizace světového trhu.(99)

Veřejný prostor,ve kterém se lidé mohli potkávat přímo a v blízkosti svých domovů, se z velké části vylidnil a proměnil v průjezdní zónu pro potřeby automobilů….Existence velkých supermarketů zvýšila vzdálenosti, jež překonává zboží na své cestě k zákazníkovi. Zatímco drobní obchodníci si obstarávali velkou část svého zboží v bližším okolí svého působiště, supermarkety dovážejí 95 % svého sortimentu z obřích skladů roztroušených po celé zemi. Tím, že mizí malé obchůdky na nárožích, prodlužuje se také vzdálenost, kterou zákazníci urazí za svými nákupy a roste dokonce čas, který stráví nakupováním.(101)

Dálnice není ničím jiným než obrovským běžícím pásem….jenž byl vyveden z továren, aby mohl být rozprostřen do nebývalé šíře a délky. Po tomto běžícím pásu se rychlostí až 130 km v hodině pohybují konzumní jednotky, jimž jsou aplikovány standardizované služby…Nejen ropným společnostem dálnice umožňují, aby mohly dávkovat u benzinových stanic svůj odbyt v rytmu běžícího pásu a v tomto rytmu zvyšovat své zisky. Motoresty, motely, autoservisy, nákupní střediska u silnic a mnozí další využívají výhod běžícího pásu, jenž jim dopravuje klienty k rychlému odbavení.(103)

Pomocí automobilu, jenž prudce zvyšuje individuální mobilitu v prostoru, lze dosáhnout zlepšení svého image mnohem snadněji než trváním na vzestupné individuální mobilitě v sociální hierarchii.(106)

Masový automobilismus zpochybňuje představu liberálů o tom, že růst individuálního profitu vede současně k růstu blaha celku. Zvolí-li dostatečný počet jednotlivců jako svoji prioritu jízdu osobním automobilem, není výsledkem vyšší míra svobody všech, nýbrž pouze delší dopravní zácpa…Socialista podporující stavbu dálnice svým postojem pouze dokazuje, že jeho ideálem není nic jiného než velkokapacitní supermarket. (119)
Další články tohoto autora:
Ivo Antušek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku