Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 11.5.2004
Svátek má Svatava
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Psí procházka Bubenčem
 >EKOLOGIE: Černobylští mičurinci v Reflexu
 >REAKCE: Milan Novák - svou pravdu si vzít nedáme
 >DETEKTIVKA: Divočák a poručík kriminálky
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Sladká kontrola
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Goldbergovské variace
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdo vytváří cestičky
 >Bártův Entropicture
 >FEJETON: Nahota ženy a jiné výjevy
 >NÁZOR: Morální liberalismus
 >MEZI PAPUÁNCI : Němci kolonizátoři a zlato 2.
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PENÍZE.CZ: Nemocný nosorožec?
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: Tunelování přes TESTCOM pokračuje

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
11.5. REAKCE: Milan Novák - svou pravdu si vzít nedáme
Vít Novotný

Milan Novák, předseda odborové organizace při Ministerstvu informatiky,
zřejmě nepatří k pracovně nejvytíženějším subjektům tuzemského pracovního
trhu. Jinak si lze těžko vysvětlit, kde bere čas na soukromou intifádu,
kterou rozjel proti TESTCOM servis, s.r.o. Na všechny možné I nemožné
strany rozesílá dopisy a své příspěvky neváhá publikovat ani
prostřednictvím internetu. Co na tom, že se mu adresáti jeho dopisů
opakovaně pokoušeli vysvětlit záležitosti týkající se Portálu veřejné
správy (PVS) a jeho správců a provozovatelů. Milan Novák má svoji pravdu a
tu si zkrátka vzít nedá. V jeho svatém tažení ho nezastaví žádný
seberacionálnější argument. Utkvělou představu o spiknutí s cílem
"tunelovat" mu nevezme nikdo, žádné vysvětlení pro něj není dost dobré a
když už nelze polemizovat, využívá Novák taktiku "hluchých uší" a tváří
se, jako kdyby mu žádné vysvětlení poskytnuto nebylo.

Zářivým příkladem je jeho poslední příspěvek na Neviditelném psu
"Tunelování přes TESTCOM pokračuje". Všechny jím v tomto příspěvku
syntetizované výhrady mu byly opakovaně vysvětleny již dříve, vše však
marno. Novák si zkrátka mele svou a jeho "pravda" se ve svých základech
ani nezachvěla. TESTCOM servis, s.r.o., byla - viděno jeho optikou -
založena neoprávněně a basta. Což neopomněl ve svém posledním příspěvku
znovu zopakovat. Co na tom, že založení TESTCOM servis, s.r.o., bylo
schváleno ministerstvem? Co na tom, že řízení o zápisu do obchodního
rejstříku je soudním řízením se vším všudy, v jehož průběhu jsou
posuzovány i otázky zákonnosti založení firmy? Co na tom, že rejstříkový
soud firmu zapsal a tudíž je zřejmé, že firma byla založena v souladu se
zákonem? Novák ví své a "jeho pravda" je univerzální. Pokud by s ním někdo
nesouhlasil, pak bude v Novákových očích nejspíš patřit do skupiny
tunelářů.

Novákovi bylo opakovaně vysvětlováno, proč vznikl TESTCOM servis,
s.r.o., proč přijal ministr Mlynář následně strategické rozhodnutí
přenést pravomoci ve vztahu k PVS na TESTCOM. Novák nevidí, neslyší,
nevnímá. Má svoji terminologii, v níž nechybí populární výraz
"tunelování", ale také typicky novákovské výrazy "pseudopráce" nebo
"pseudofaktury". Stejně tak byla Novákovi opakovaně vysvětlována situace
kolem vydávání Obchodního věstníku (OV). Novák má utkvělou představu
příjmů pramenících z vydávání OV v řádech desítkách milionů korun. Na co
však trochu zapomíná, jsou výdaje postavené proti těmto příjmům - tj.
personální zajištění vydávání OV (redakce, DTP, inzerce, atp.), technické
zajištění vydávání OV (počítače, softwary, sítě, propojení, atp.),
stávající smluvní zajištění vydávání OV (nařízení vlády "pozapomnělo" na
existující smlouvu mezi v té době existujícím vydavatelem OV a Českou
republikou, reprezentovanou Ministerstvem spravedlnosti) a časové hledisko
dané novelou nařízení vlády o obchodním věstníku. Pořizovací náklady na
techniku, stálé mzdové náklady a další náklady spojené s vydáváním OV by
vysoce překročily očekávané příjmy - zvlášť když se zákonem snížilo
množství v OV povinně zveřejňovaných údajů. Ani tady Novák nevidí a
neslyší. Má své desítky "vytunelovaných" milionů a tím to končí.

Co dodat na závěr? Milan Novák vede zkrátka svou soukromou a osobní
válku s ministrem, s TESTCOMEM a jen on sám ví, s kým ještě. Přitom se
nestydí užívat jakýchkoli prostředků a zaštiťovat se svou domovskou
odborovou organizací, jejíž členská základna o těchto jeho "pracovních"
aktivitách možná nemá ani ponětí. Kdyby se spočítaly náklady spojené s
pracemi, které musely být pracovníky nejrůznějších státních institucí
realizovány v souvislosti s odpověďmi na Novákovy již předtím opakovaně
zodpovězené dotazy a v souvislosti s reakcemi na Novákovy "fundované"
příspěvky, pak by mohlo být výsledkem zajímavé číslo. Zajímá Nováka, o
jakou částku doposud připravil tímto způsobem státní rozpočet on?

Vít Novotný
likvidátor TESTCOM servis, s.r.o,
dále jen TCs,
(především pro Nováka)

P.S. Sdělení pro Nováka: Co kdyby faktura "s dosti vysokým č. 304"
byla třetí v roce 2004?! V.N.
Další články tohoto autora:
Vít Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku