Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 17.5.2004
Svátek má Aneta
  Výběr z vydání
 >REAKCE: Omyl Rudého Barona
 >PLATY: Vláda trestá své zaměstnance za vlastní neschopnost
 >PENÍZE.CZ: Klienti stavebních spořitelen jsou ze zákona evidováni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zase do kina
 >PSÍ PŘÍHODY: Takovej roztomilej pejsek
 >TÉMA: Kouření
 >HISTORIE: Rukopis Královédvorský a Zelenohorský - stále nejasno
 >MEZI PAPUÁNCI: Trh koki, též ceník za nevěsty a zabití
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >POSTŘEH: O mobilování
 >MOBY DICK: Možná padne i vláda
 >SPOLEČNOST: Good bye, národe?
 >TÉMA: Vyčerpá ČR prostředky z EU?
 >IRÁK: Proč by měl Rumsfeld odstoupit

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
17.5. PENÍZE.CZ: Klienti stavebních spořitelen jsou ze zákona evidováni
Jiří Šedivý

Informační systém podle zákona o stavebním spoření (č. 96/1993 Sb., § 9a) je jakousi databází klientů. Slouží především ke komunikaci při provádění úkonů souvisejících s poskytováním státní podpory mezi stavebními spořitelnami na straně jedné a ministerstvem financí na straně druhé.

Zákon konkrétně specifikuje následující účely:

a) kontrola dodržování podmínek pro poskytování státní podpory,
b) zpracování žádosti o roční zálohy státní podpory, doplnění a opravy této žádosti,
c) vracení státní podpory stavebními spořitelnami ministerstvu,
d) změny údajů o účastnících.

Pokud by snad někoho napadlo, že by stát neměl vidět do jeho úspor, ten se prozatím bát nemusí. Jediným údajem, který napovídá o velikosti uspořené částky, je výše přiznané státní podpory, z té lze usuzovat na minimální výši ročního vkladu, neboť podpora činí 25 nebo 15 % podle doby uzavření smlouvy a je logické, že pokud stát tento typ spoření finančně podporuje, bude evidovat výši podpor a nároků. Považujme to proto za legitimní. Škoda jen, že klienti nejsou výslovně upozorněni na skutečnost, že budou evidováni u orgánu státní správy, aby si mohli vybrat, zda za těchto podmínek do systému vstoupit chtějí, či nikoliv.

Pozor na změny!

Ve smlouvě o stavebním spoření se zavazujete ohlašovat stavební spořitelně změny, které mají vliv na poskytování státní podpory. Porušením daného závazku se vystavujete riziku ztráty nároku na státní podporu. Jinými slovy lze říci, že jde o změny mající vliv na vaší identifikaci a komunikaci mezi spořitelnou a ministerstvem. V praxi se může z předchozího výčtu vyskytnout hlavně změna v bodu 3, zřídka i u bodů 1 nebo 2.

V informačním systému se vedou o účastnících, kterými jsou fyzické osoby - státní občané České republiky, tyto údaje:

1. jméno popřípadě jména a příjmení,
2. rodné číslo,
3. poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu,
4. číslo smlouvy, datum jejího uzavření, obchodní firmu stavební spořitelny a identifikační číslo stavební spořitelny,
5. datum ukončení doby spoření,
6. datum, důvod a typ změny smlouvy ovlivňující nárok na státní podporu,
7. výše přiznané státní podpory.

Komu slouží aneb že by u nás v Kocourkově?

Uvedené údaje zavádí do informačního systému ministerstvo financí, které je obdrží od stavebních spořitelen.
Účastníkovi na základě písemné žádosti nebo žádosti v elektronické podobě poskytuje ministerstvo údaje vedené v informačním systému k jeho osobě.
Stavební spořitelně poskytuje ministerstvo údaje vedené v informačním systému o účastnících, kteří s touto stavební spořitelnou uzavřeli smlouvu. Bez žádosti poskytuje ministerstvo stavební spořitelně údaje pouze pro účely zpracování žádostí o roční zálohy státní podpory. V ostatních případech poskytuje ministerstvo údaje pouze na základě její žádosti. Stavební spořitelny, které takto získaly údaje z informačního systému, je nesmějí shromažďovat nebo jinak zneužívat.

Co si o tom myslet? Stavební spořitelna poskytne ministerstvu údaje, ministerstvo je pak poskytuje stavební spořitelně, která je nesmí shromažďovat. Ale stavební spořitelny pochopitelně vedou podrobné informace o svých klientech hned od vzniku smluvního vztahu mezi klientem a spořitelnou. Důvodem je jednak nutnost přesně spravovat jejich vklady, vyplatit je do správných rukou atd. a zároveň je v zájmu spořitelny, pro dobré obchodní výsledky, evidovat i další podrobnosti, jako je telefonní spojení a jiné servisní informace. Je proto úsměvné, když zákon uvádí, jak se nakládá s údaji z informačního systému: Spořitelna – ministerstvo – spořitelna. Důležitější je ale to, že máme "kvalitní právní úpravu", která pamatuje na každou maličkost a "opírá se o zdravý rozum". Zase…

Co si o tom myslíte vy? Je taková evidence vůbec k něčemu dobrá?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku